Rundveehouderij

Nieuws

DLV: betere samenwerking door gewasderogatie

Gewenste ontwikkelingen op het gebied van kringlooplandbouw worden belemmerd door de strikte eisen van derogatie. Dat stelt Paul Blokker van DLV Advies in het kader van het project Koolstofkringloop Zuid-Holland.

Projectleider Blokker is daarom sterk voorstander van gewasderogatie in plaats van bedrijfsderogatie. Naar zijn mening verbetert het de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. Bij gewasderogatie wordt per gewas een stikstofnorm uit dierlijke mest vastgesteld die kan afwijken van de norm van 170 kilo per hectare. Nu verhuren melkveehouders in gebieden met veel akkerbouw delen van hun grond en voldoen daardoor niet meer aan de 80%-graslandeis. Onder andere LTO pleit al langer voor gewasderogatie.

Belangrijk hoe koe eiwit benut

Blokker noemt bijvoorbeeld de gewenste 65% eiwit van eigen land. In zijn opinie gaat het er vooral om dat de koe het eiwit benut. “Misschien is die benutting wel beter als de koe een energiegewas zoals mais, tarwe of voederbieten gevoerd krijgt.” In een samenwerking draait het om gewassen met een hoog gewassaldo voor de akkerbouwer en om rustgewassen waarmee de veehouder voer krijgt. De plaatsingsruimte van de akkerbouwer kan in een samenwerking worden benut door de melkveehouder.

Grondruil bevordert regionale kringlopen

Blokker benadrukt dat grondruil de regionale kringlopen bevordert. Als veehouder en akkerbouwer een gezamenlijk bouwplan maken, dan hoeft de kringloop niet meer geënt te zijn op het eigen bedrijf. “Niet het bedrijf is leidend, maar het gewas.” Ook pleit hij voor het opnemen van vlinderbloemigen in de graslandregel.

Of registreer je om te kunnen reageren.