Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Bijna helft pilotbedrijven voldoet aan normen grondgebondenheid

Bijna de helft van de melkveebedrijven in pilotgebied West-Achterhoek voldoet aan de normen voor grondgebondenheid van maximaal 10 melkkoeien per hectare huiskavel en 65% eiwit van eigen land.

Dat meldt LTO. Het gaat om de resultaten van de pilot grondgebondenheid. Samen met het Kadaster is tijdens de pilot de verkaveling van 25.000 hectare grond in kaart gebracht. Wageningen Economic Research heeft vervolgens een plan gemaakt om de verkaveling te optimaliseren.

4% voldoet aan geen van beide normen

Uit de resultaten blijkt dat in het pilotgebied 9 op de 10 bedrijven voldoen aan de norm van maximaal 10 melkkoeien per hectare huiskavel. Aan de norm 65% eiwit van eigen land voldoet de helft van de bedrijven uitgaande van het jaar 2017. Van de bedrijven in het pilotgebied voldoet 4% aan geen van beide normen. Dit is wel exclusief buurtcontracten en dat biedt volgens LTO perspectief.

Suggesties om knelpunten

Suggesties om knelpunten op te lossen, zijn onder meer kavelruil om de huiskavel te vergroten en technische maatregelen zoals de aanleg van oversteekplaatsen. Het verhogen van het aandeel eiwit van eigen land kan door het verhogen van gewasopbrengsten of het verhogen van de stikstofefficiëntie. Ook samenwerking met andere boeren uit de omgeving, vastgelegd in de zogenaamde buurtcontracten, kan een oplossing bieden. Uit de analyse blijkt dat er in het gebied voldoende eiwit in ruwvoer beschikbaar is.

Aanleiding voor deze pilot waren vragen uit het pilotgebied naar aanleiding van het advies Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij.

Laatste reacties

  • mart

    Volgens mij klopt de gepubliceerde info niet. In het pilot gebied voldoet 1 op de 6 bedrijven niet aan de norm van 10 koeien per ha huiskavel

  • koestal

    Buurtcontracten kunnen blijkbaar alles oplossen. Op papier klopt het dan.

Of registreer je om te kunnen reageren.