HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

15% bedrijven valt buiten bandbreedte melkveetabel

Van de melkveebedrijven in 2017 valt 15% buiten de huidige grenswaarden voor melkproductie waarop de berekening van de mestproductie op het bedrijf is gebaseerd. Dat betekent dat ze een te hoge dan wel te lage berekende mestproductie hebben.

Het gaat om 2.500 tot 2.750 bedrijven, waarvan de helft een lagere productie per koe heeft dan 5.625 kilo melk per koe per jaar. De andere helft heeft een productie boven 10.624 kilo melk per koe. Dat blijkt uit de bijlage met de onderbouwing voor de herziening van mestnormen van 2020 die ter inzage ligt.

In de zogenoemde excretietabel wordt per productieklassen weergegeven hoeveel stikstof en fosfaat een melkkoe produceert. Dat gebeurt in stappen van 250 kilo melk per koe per jaar. Bedrijven buiten de huidige indeling hebben een te hoge berekende mestproductie bij minder dan 5.625 kilo melk. Bedrijven met een melkproductie boven 10.624 kilo per jaar hebben een te lage berekende mestproductie.

Uitbreiding tabel stikstof- en fosfaatproductie 2020

In de nieuwe mestnormen voor 2020 wordt de tabel met stikstof- en fosfaatproductie zowel naar beneden als naar boven uitgebreid. De laagste productieklasse komt dan te liggen bij minder dan 2.375 kilo melk en de hoogste mestproductie is voor koeien met een melkproductie van meer dan 15.124 kilo melk per jaar.

Nieuwe knelpunten fosfaatrechtenstelsel

Voor bedrijven met hoge producties per koe kan de aangepaste tabel een probleem opleveren met fosfaatrechten. Als deze in 2015 ook al een hoge productie hadden, kregen ze fosfaatrechten toegekend op basis van de hoogste melkproductie in de tabel. Dat kwam neer op 49,3 kilo fosfaat per koe. In de nieuwe tabel produceert een koe met gemiddeld 12.500 kilo melk 53,3 kilo fosfaat. Per koe heeft een dergelijk bedrijf dan 4 fosfaatrechten te weinig. Dat levert nieuwe knelpunten op binnen het fosfaatrechtenstelsel.

Kleine afwijking berekende excretie Kringloopwijzer

Volgens de onderbouwing leidt de uitbreiding van de tabel tot ‘beter bij de praktijk aansluitende excretieforfaits’. Er wordt wel een kanttekening gemaakt. Door gebrek aan voldoende praktijkgegevens is het onduidelijk of de nieuwe excretieforfaits voldoende aansluiten bij het Nederlandse gemiddelde voor bedrijven met lage dan wel hoge melkproducties. Op basis van gegevens uit de Kringloopwijzer is er een kleine afwijking tussen de excretieforfaits en de berekende excretie volgens de Kringloopwijzer. Volgens de onderzoekers kan een reden daarvan mede liggen in het niet-representatief zijn van de data van de Kringloopwijzer voor de betreffende groepen.

Laatste reacties

 • siemenm

  Het klopt wat de heer Esselink schrijft dat de commissie in hun rapport schrijft over een kleine afwijking.
  Maar deze zin staat onder een tabel waaruit blijkt dat de bedrijven met gemiddeld 11250 liter melk in de kringloop gemiddeld een excretie hebben van 43.7 en in de nieuwe tabel komen deze bedrijven gemiddeld op 49.7 kilo.
  Dit is een verschil van 13.7 % dat noemen ze klein maar is volgens mij een groot verschil.
  Ook twijfelen ze aan de juistheid van de kringloopwijzer maar ze zouden moeten twijfelen aan hun eigen tabel.
  Fosfaat excretie is het verschil tussen opgenomen voer en de afvoer via melk en vastlegging in vee.
  De kringloop houd rekening met alle 3 de factoren.
  De commissie rekent alleen met liters melk en daardoor komen hoogproductieve bedrijven daar veel slechter uit dan de werkelijke excretie.
  Hoogproductieve koeien produceren per kilo voer veel meer melk en daardoor gaat de fosfaatexcretie per liter melk omlaag hier word in de nieuwe tabel geen rekening mee gehouden.

 • farmer135

  Moeten de koeien zich nu aanpassen aan de tabel, of de tabel aan de koeien ?

 • nvanrooij1

  De fosfaatreferentie was toch gekoppeld aan de melkproductie in 2015 en niet 2017.
  Ben benieuwd hoeveel er dan boven zaten

 • Bennie Stevelink

  @siemenm, je haalt twee dingen door elkaar: de fosfaatproductie op basis van BEX (KLW) die bepalend is voor de hoeveelheid mest die afgevoerd moet worden en de forfaitaire fosfaatproductie die bepaalt hoeveel koeien je binnen de fosfaatrechten mag houden.
  Bij een boer met een gemiddelde productie zit ook een fors verschil tussen de BEX-fosfaatproductie en de forfaitaire productie tav de fosfaatrechten.

  Boeren met een extreem hoge productie zijn vrijwel altijd boeren met een volledig maisrantsoen. Alleen daarmee kun je een dergelijke hoge productie halen. Het is bekent dat een volledig maisrantsoen een zeer hoog BEX-voordeel oplevert. Dat levert een groot voordeel op in mestafvoer maar heeft geen betekenis voor het aantal koeien wat je binnen de fosfaatrechten mag houden.

 • siemenm

  Bennie het klopt dat de bex uitslag gebruikt word voor de mestafvoer en forfaitaire fosfaatproductie voor het aantal koeien die gehouden mogen worden.
  Maar als je het rapport van de commissie leest wil deze de forfortaire tabel zo dicht mogelijk bij de werkelijke excretie hebben en dat lukt in deze tabel alleen in de middengroep.
  Er zijn meer fosfaatrechten uitgegeven dan de hoogte van het fosfaatplafond en nu bleek vorige week dat de werkelijk geproduceerde hoeveelheid fosfaat ver onder het plafond ligt.
  De oorzaak is dat zoals ik in mijn reactie schreef dat de forfaitaire normen voor met name hoogproduktieve bedrijven te hoog zijn.
  Als de nieuwe tabel in werking gaat word dat verschil nog veel groter.

 • Bedrijven dievin 2015 aantoonbaar hoger zaten dan 10600 en bezwaar hebben gemaakt dat tabel destijds te snel ophield hebben nu recht op meer fosfaatrechten....zeker als er destijds bezwaar is gemaakt...tabel aftoppen bij 10600 was domme fout van rvo destijds en was niet nodig geweest

 • landboer

  Tja er zijn zoveel domme fouten gemaakt.. afschaffen quotering was de grootste.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.