HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

VVD: toezicht op handel in fosfaatrecht nodig

De VVD in de Tweede Kamer hamert erop dat er toezicht komt op de handel in fosfaatrechten. In een schriftelijk overleg met landbouwminister Carola Schouten zegt de VVD teleurgesteld te zijn in de minister.

De markt voor fosfaatrechten is een markt met een behoorlijke financiële omvang, aldus de VVD. Toch gaat de minister niet over tot het instellen van een marktmeester of financieel toezicht. Juist in een markt die in ontwikkeling is, is toezicht nodig, aldus de VVD.

Objectieve informatie

Volgens de VVD kan een marktmeester of toezichthouder ingrijpen in de markt en ook een goed inzicht geven in de prijsvorming. Nu laat de minister zich informeren via een monitoring van de markt door een hoogleraar. Daarbij is het voor de VVD de vraag of de adviezen van de hoogleraar objectief zijn, en tegelijk onduidelijk wat de minister doet met de adviezen. D66 vraagt in elk geval duidelijkheid over de adviezen: die moeten met de Tweede Kamer worden gedeeld, aldus de D66-fractie.

Zorgen over vleesvee

De SGP maakt zich net als de CDA-fractie zorgen over de toekenning van fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee. Ook de VVD stelt daar vragen over. De VVD zegt zich ‘grote zorgen te maken over de ongeveer 760.000 fosfaatrechten die naar verwachting worden toebedeeld aan de vleesveehouders voor het houden van jongvee’. Dat de minister zegt dat die rechten niet onder het fosfaatplafond voor de melkveehouderij vallen, stelt de VVD niet gerust. De rechten kunnen worden verhandeld, waardoor ze automatisch en onherkenbaar in de melkveehouderij kunnen worden aangewend waarmee het plafond wordt overschreden. Dat is voor de VVD ‘een zeer onwenselijke situatie’.

Laatste reacties

  • Bolder01

    Zou ze het niet snappen ,of niet willen snappen,, dit snapt een kind nog dat die rechten om gewisseld worden...

  • en dat allemaal voor nitraat in grondwater....zou het echt v invloed zijn??

  • Jan-Zonderland

    Ach ja, neem maar weer een legertje ambtenaren aan ( de huidige hebben het al te druk) om hier weer toezicht op te houden. Ik heb het al eerder gezegd: regelgeving = werkverschaffing

Of registreer je om te kunnen reageren.