Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

Oplossing voor beweiden en bemesten heel lastig

Een algemene vrijstelling voor beweiden en bemesten is praktisch onmogelijk. Dat zegt de Utrechtse hoogleraar Omgevingsrecht Chris Backes.

Minister Carola Schouten zoekt samen met provincies en gemeenten naar oplossingen voor de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De rechter heeft het PAS buitenwerking gesteld, omdat het stikstofprogramma niet in lijn is met de Europese regels. Volgens de rechter is voor beweiden en bemesten een vergunning nodig.

Backes schrijft dat het wel mogelijk is om landelijk drempelwaarden voor stikstof vast te stellen waaronder een vergunning voor beweiden en bemesten niet nodig is. Dan gaat voor elk bedrijf dezelfde drempelwaarde gelden, waarbij het afhankelijk is van de locatie van het bedrijf en de situatie ten opzichte van kwetsbare natuurgebieden, wat dat betekent voor het beweiden en bemesten.

Vergunningen niet goed beoordeeld

De rechter staat drempelwaarden voor stikstof toe, als duidelijk is dat onder die waarden geen sprake is van nadelige effecten voor de natuur. Nu is geregeld dat bedrijven die hun vee weiden een lagere ammoniakemissie aan hun stal mogen toerekenen dan bedrijven die hun vee altijd op stal houden.

Backes zegt dat de vergunningen voor die bedrijven niet goed zijn beoordeeld, ‘omdat een deel van de emissies van het bedrijf (namelijk het beweiden) niet is meegenomen’. Er is echter ook geen vergunning voor beweiden afgegeven. Volgens Backes kan het niet anders dan dat die vergunningen moeten worden aangepast als zo’n bedrijf zijn vee deels op de wei wil houden.

MOB: verbied jaarrond opstallen

Om de ammoniakuitstoot van de veehouderij te verminderen, zou het goed zijn om een verbod in te stellen op het jaarrond opstallen van runderen. Dat stelt Mobilisation for the Environment, de milieugroepering die via een procedure voor de Raad van State heeft bewerkstelligd dat het Programma Aanpak Stikstof buiten werking is gesteld. MOB weerspreekt de stelling dat de uitspraak van de Raad van State eigenlijk betekent dat koeien op stal moeten. “Niets is minder waar: een koe in de wei zorgt voor minder ammoniakdepositie dan een koe op stal”, aldus MOB. Een verbod op het jaarrond opstallen van rundvee zou ‘een eerste goede maatregel zijn’. MOB waarschuwt dat geen al te hoge verwachtingen moeten worden gekoesterd van milieutechnieken in de veehouderij. “Als er nog nieuwe serieuze reductietechnieken zouden hebben bestaan, dan zouden die al zijn toegepast. Het effect van toegepaste technieken lijkt ernstig te worden overschat.”

De milieugroepering stelt dat nu niet een juridische oplossing moet worden gezocht, maar een oplossing die ervoor zorgt dat de stikstofemissie (door veehouderij, energiecentrales, industrie en verkeer) wordt verminderd.

Laatste reacties

 • JNJS

  “Als er nog nieuwe serieuze reductietechnieken zouden hebben bestaan, dan zouden die al zijn toegepast. Hier ontbreekt ; "mits erkent en toegestaan".

 • Trot

  Wel jammer dat opa en overgrootvader niet snapte wat goed en goed fout was

 • dhvanmeerveld

  MOB en kornuiten zouden zich moeten realiseren dat alle milieuwinst agv milieumaatregelen gefinancierd moeten worden vanuit de economie.

 • hollandagri

  Rechters miste gbv bijvoorbeeld welk nadeel er gaat ontstaan zonder beweiding. Rechters lijken ten onrechte te denken dat weidegang altijd bij de huiskavel is.
  Rechters houden geen rekening met dierhouders die uitsluitend weiden zonder huisvesting van vee.

 • melkveehouder .

  Hoe zit het eigenlijk met het beheren/beweiden van natuurgrond door grote grazers? Mag dat zonder vergunning of gaan we terug naar de zeis. De motormaaier stoot immers stikstof uit.

 • deB.


  Gewoon met zn allen de tent sluiten...en rap wat!! onwerkbaar

 • koestal

  Rechters hebben weinig verstand van beweiden en bemesten,laat ze hun eigen tuintje maar bemesten en wieden

 • koestal

  Deze uitspraak dwingt de boeren naar burgerijke of boeren ongehoorzaamheid. Afschaffen die Raad van State aan de Kneuterdijk.

 • deB.


  Iemand die hier komt zeggen dat de koeien niet meer buiten mogen, moet maken dat hij wegkomt...niet te geloven wat een gezemel om NIETS

 • Mbmb

  Zie hier het juridisch failliete stelsel, van habitat richtlijn, natura 2000 en NBwet. Opgetuigd door zonder inzicht en rampzalig voor ons allemaal

 • koestal

  Deze rechters hebben nog nooit een koe van dichtbij gezien,ze lopen met het hoofd in de wolken.

 • Kringloopboer

  Je ontkomt gewoon niet aan een aanpak op bedrijsnivo

 • koestal

  Wat een gelul.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.