Rundveehouderij

Nieuws

Netwerk Grondig: BEX-voordeel haaks op kringlooplandbouw

Ruimte geven aan bedrijven die scoren op Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) staat haaks op integrale kringlooplandbouw. Dat meldt Netwerk Grondig.

Van duurzame kringlooplandbouw is volgens het netwerk sprake als bedrijven hun eigen middelen optimaal benutten en een laag overschot op bedrijfsniveau realiseren. De organisatie pleit voor een omslag. Niet langer de BEX belonen, maar juist integraliteit.

Hogere dierbenutting

Binnenkort komt minister Schouten met een realisatieprogramma hoe zij haar visie ‘Kringlooplandbouw’ in praktijk denkt te brengen. Melkveebedrijven kunnen nu alleen voordeel halen in de mestwetgeving. Via de BEX kan afgeweken worden van forfaitaire excretienormen. Dit stuurt volgens het netwerk in de praktijk al vele jaren enkel op een hogere dierbenutting en zou vooral lucratief zijn voor intensievere melkveebedrijven. Netwerk Grondig is van mening dat deze ‘Bex-prikkel’ niet leidt tot een lagere aankoop van eiwit op het bedrijf of tot een hogere benutting van het eigen voer. Het zou ook niet leiden tot het telen van meer gras, laat staan tot een integrale verduurzaming, zoals beoogd met kringlooplandbouw.

Gezien de diversiteit van bedrijven is een meersporenbeleid nodig

Nieuwe invalshoek

Netwerk Grondig gaat ervan uit dat de BEX-pilot fosfaat, die voorlopig nog door de minister is uitgesteld, een nieuwe invalshoek zal hebben in lijn met kringlooplandbouw. Het formuleren van een set integrale kritische prestatie-indicatoren is hierbij volgens de belangenorganisatie van belang zodat integraal duurzame bedrijven productieruimte kunnen verdienen. Gezien de diversiteit van bedrijven is een meersporenbeleid, met als uitgangspunt een grondgebonden melkveehouderij, nodig. Bedrijven die niet of nog niet grondgebonden zijn, krijgen als het aan het netwerk ligt te maken met zwaardere wet- en regelgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.