Rundveehouderij

Nieuws 53 reactieslaatste update:30 mei 2019

Raad van State haalt PAS onderuit

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer gebruikt worden als basis voor toestemming voor ‘activiteiten’, de Natuurbeschermingswetvergunningen komen er niet.

Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) woensdag 29 mei in een uitspraak. Hiermee is het PAS buiten werking gesteld. In 11 andere zaken is de RvS woensdag tot eenzelfde oordeel gekomen. Vergunningvrije activiteiten zijn vanaf nu vergunningplichtig en beweiden en bemesten is eveneens niet meer mogelijk zonder vergunning.

Het systeem van het PAS is erop gebaseerd dat vooruitlopend op toekomstige positieve ontwikkelingen voor beschermde natuurgebieden toestemming gegeven kan worden voor activiteiten, zoals een bedrijfsuitbreiding, die mogelijk schadelijk is voor die gebieden door stikstofuitstoot. Die toestemming ‘vooraf’, zoals het PAS mogelijk maakte, mag niet (meer), aldus de RvS.

Vergunning krijgen, lijkt op dit moment een mission impossible

Met deze uitspraak heeft de RvS er duidelijk voor gekozen geheel binnen de geldende Europese wetgeving te blijven. In mei 2017 stelde de RvS al vragen aan het Europese Hof van Justitie over het PAS, omdat er twijfel was of het programma wel voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Het Hof oordeelde in november 2018 dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan. De RvS oordeelt nu dat de zekerheid over de positieve gevolgen er niet is en dat de systematiek van het PAS dus niet kan.

Overigens meldt de RvS nadrukkelijk dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor vergunningen die al definitief zijn verleend.

Op dit moment liggen nog zo’n 180 PAS-zaken bij de RvS te wachten op behandeling, voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, de verwachting is dat die zaken allemaal sneuvelen in de komende tijd.

Vergunningvrije activiteiten alsnog vergunningplichtig

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid te ontwikkelen onder de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr zullen alsnog een vergunning moeten aanvragen, stelt de RvS. Ook activiteiten waar een meldingsplicht voor gold, zijn vergunningplichtig. In tegenstelling tot bedrijven die een definitieve Nb-vergunning hebben, geldt dit niet voor vergunningvrije activiteiten. Er zijn geen rechten om op terug te vallen, want de activiteit was namelijk vergunningvrij. Het gevolg is dat iedereen die dergelijke tot nu toe vergunningvrije activiteiten uitvoert, alsnog een vergunning zal moeten aanvragen. Volgens advocaat Franca Damen is dit echter vrijwel onmogelijk. “Vergunning krijgen, lijkt op dit moment een mission impossible.”

Weiden van vee eveneens vergunningplichtig

In een tegelijkertijd gedane uitspraak oordeelt de RvS over de vraag of het weiden van vee en het bemesten van grond ‘vergunningvrij’ mag plaatsvinden, terwijl die activiteiten wel schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden omdat ze stikstof uitstoten. In lijn met de uitspraak over de Nb-vergunningen voor bedrijven oordeelt de Rvs ook hier dat dit niet vergunningvrij mag. De redenering is dezelfde: het staat vooraf niet vast dat is uitgesloten dat weiden en bemesten natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten.

Reactie ministerie LNV en Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft zorg over de effecten van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft tijd nodig om de consequenties te doorgronden. De uitspraak van de Raad van State raakt iedereen die vergunningsaanvragen heeft lopen, zegt minister Carola Schouten.
De Kamer heeft een debat aangevraagd met de ministers van LNV en Infrastructuur en Milieu om over de gevolgen van de uitspraak te praten.

Volgens de Partij voor de Dieren moet ook de minister van Financiën meepraten, omdat er volgens haar ten onrechte vergunningen zijn afgegeven aan veehouderijen en moeten die bedrijven nu (deels) worden uitgekocht. “Nederland heeft immers de verplichtingen de natuurdoelen te verwezenlijken”, licht Ouwehand toe.
PvdA‘er William Moorlag zegt dat onorthodoxe ingrepen nodig zijn om te zorgen dat bedrijfsontwikkeling in Nederland door deze uitspraak niet stil komt te liggen.
Arne Weverling (VVD) zegt dat het een uitdaging wordt om keuzes te maken in de schaarste. “De situatie is zorgelijk er is snel duidelijkheid gewenst.”

Minister Schouten laat in een eerste reactie weten dat dat ondernemers met plannen voor bedrijfsontwikkeling nog steeds een vergunning kunnen aanvragen. “Dan moet wel zijn aangetoond dat deze aanpassingen niet leiden tot meer stikstofuitstoot”, aldus de minister.
Zij wil samen met provincies en andere departementen (Infrastructuur en Waterstaat, Defensie) bekijken wat de betekenis is van de rechterlijke uitspraak.
Volgende week is er overleg tussen de verschillende overheden.

Technische briefing voor Tweede Kamer
De Tweede Kamer zal zich nader laten informeren in een technische briefing. SP-woordvoerder Frank Futselaar zegt in een eerste reactie dat er een plan moet worden ontwikkeld om de stikstofuitstoot te beperken. Futselaar noemt dat daarbij dat maatregelen voor de hand liggen voor verschillende sectoren: verkeer, luchtvaart en veehouderij.
Minister Schouten zegt dat zij prioriteit geeft aan de vermindering van de hoeveelheid stikstof. “Samen met de PAS-partners ga ik bekijken op welke manier ik in de toekomst die ambitie goed kan invullen.”

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Het houdt maar niet op

 • Wordt dit weekend toch heet. Koetjes lekker binnen houden. Onlangs schreef hier al iemand: een knipoog naar links, een knipoog naar rechts en lekker doen waar je je goed bij voelt.
  Laat ze allemaal verrekken.

 • deB.

  Compleet gestoord allemaal....hup mannen, vanaf morgen alle koeien opstallen!!
  Net zolang totdat dit gedrocht opgelost is....het is een grote schandalige bende.

  WANNEER STOPT DIT KEER OP KEER ONMOGELIJK MAKEN VAN ONS EEUWENOUDE BEROEP?????

  We moeten onze eigen koers gaan varen, en schijt hebben aan alle drog regels

 • frl

  Kunnen we straks de weidepremie gebruiken voor de legés van de jaarlijkse weidevergunning.

 • maiskolf

  Lekker hoor . Wat een zooitje hier .

 • deB.


  We moeten zelf eens de daad bij het woord voegen, tot hier en niet verder!!!!
  Maar nee, lekker dom naief doorgaan, we worden kapot gemaakt ten faveure van oa nietszeggende verkeer en vliegbewegingen waar men ruimte voor nodig heeft...Letterlijk uit de mond van de overheid gehoord. Diep en diep triest

 • Trot

  Burgerlijke ongehoorzaamheid loont laat zien dat we een zijn scheid aan alles of hongerlijden zeg het maar

 • kalkar

  Volgens AD: Laatste 20 jaar aantal auto's verdubbeld van 5 miljoen in 1999, naar 10 miljoen in 2019. Verdere uitleg overbodig.

 • kalkar

  Een land dat verantwoordelijk is voor Screbenica, met een lachende Karremans, en een Volkert van de Graaf die zomaar los mag lopen, en precies doet waar ie zin in heeft , met behoud van uitkering, zo'n land is ten dode opgeschreven en kun je nooit meer serieus nemen.

 • pinkeltje

  In de vroegere Sowjet Unie moest je een vergunning hebben om van het ene naar het andere dorp te reizen. Kunnen ze hier ook wel invoeren. Al dat heen en weer rijden kan ook wel wat minder toch?

 • jfvanbruchem1

  kenne jullie het nog volgen?

 • agratax.1

  Stikstof wordt als zeer schadelijk gezien voor de natuur. Hoe komt het dan op en rond mesthopen vroeger allerlei bomen en planten groeiden? Of is het schadelijk voor de natuur die onze wetenschappers als natuur (uit vervlogen tijden) aan duiden. Dus een soort van museum natuur? Of erger kloppen ook de rapporten over Schadelijkheid van Nitraat niet en wordt de wet gemaakt op valse gegevens?

 • Gebageit

  Alle mensen een vergunning laten aanvragen voor ze mogen gaan pissen!

 • a van Gerwen

  Maak je borst maar nat voor milieuclubjes die je voor de rechter gaan gooien als je geen beweidings of mestuitrijvergunning hebt. Het uiteindelijke doel voor hen en menig politieke partij is dat de veehouderij verdwijnt en het gaat er steeds meer op lijken dat het ze nog gaat lukken ook.

 • farmerbn

  Aan één advocaat heb je niet meer genoeg. Als je lekker wilt boeren moet je niet meer in Nederland zijn.

 • Gijs Gans

  Stichting MOB is vriend van Natuurmonumenten. Die waren hier ook voor dat de PAS werd stilgelegd. Heeft FCDF hier onlangs geen overeenkomst mee getekend.
  Lang leve de melkfabriek. Krijgen ze in elk geval niet teveel melk.

 • john***

  Goede reden om het sgraks meteen goed aan te pakken. Vierkante meters roostervloer en hecatares gaan tellen. Aanvullend de nageschakelde technieken om de emissie te vermijden. En dan bedrijven simpelweg een vergunning geven met een vast ammoniakplafond.

 • Vhouder

  een beweidings vergunning hahaha

 • deB.

  Dus LTO complete sector, stel je maar eens hard op!! Weidevergunning?? Dan komt er geen koe meer buiten...Punt

  WAT WILLEN ZE NU PRECIES

 • grolschzetor

  Als dit in strijd is met eu regeltjes, hoe heeft Roemenië, Duitsland, etc. Dit geregeld dan??????

 • deB.

  Kijk om je heen vandaag op wat voor manier natuurmonumenten reageert..... En dan is ons campina met die drammers gaan samenwerken!!!!! Hoe maak je de sector van binnenuit kapot.. Walgelijk

 • Maas1

  Naast de koeien kan ook het biologische vee naar binnen,of verzuren die niet die zgn natura 2000 gebieden die massaal tegen de vlakte worden gewerkt, gewoon productie bossen met een beschermde status 🖕. De oosvaardersplassen kunnen nu ook definitief leeg gehaald worden,einde oefening.

 • kraats

  Welke boer wil dit nog snappen ???

 • Mbmb

  Moeten we echt met zijn allen kapot gemaakt worden? Het gedrocht PAS is bedacht en getorpedeerd en WIE ZAL VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR DE GEVOLGEN???? Niemand kan hier individueel meer uitkomen. Ik zal de staat per omgaande aansprakelijk stellen voor alle gevolgen nu en in de toekomst. PAS is bij rechterlijke toetsing onrechtmatig, dus aansprakelijkheid staat voor alle gevolgen mag de staat nu ook voor zijn rekening nemen.

 • koestal

  Veehouderij in Nederland wordt verboden.

 • koestal

  Agrarische export van land- en tuinbouw is in Nederland ruim 90 miljard Euro per jaar, Ze gaan nu de kip die gouden eieren legt slachten.

 • @koestal ,Misschien ook wel de bedoeling van ze om de NWO te scheppen Orde na Chaos. Klimaatgekte, verdrag van Marrakech,referendum afschaffen, misdaden onder een andere noemer benoemen enz enz , We zijn er de laatste jaren onder Rutte er niet beter op geworden.

 • wilhelmus01

  nexit

 • Maas1

  Nou ja voor de stoppers zou het een leuke bijkomstigheid zijn om dan de NH3 maar verhandelbaar te maken,al was het maar tijdelijk!
  Waar blijven overigens al die geregistreerde vergunde NH3 rechten van boeren die er mee stoppen?

 • bankivahoen

  Das een hele goeie vraag ,Maas1@ ! Daar zou ik ook wel een antwoord op willen,want ik denk dat het naar verkeer en industrie of vliegverkeer gaat. Graag een reactie vanuit de politiek.

 • landboer

  Boeren zijn vogelvrij

 • ptheunis501

  Heeft het ministerie (onze minister van landbouw) liggen slapen? Of hebben ze een dubbele agenda?

 • deB.

  Niks meer dan dat ze ruimte nodig hebben voor andere sectoren!!!!!!!

 • ptheunis501

  Maar hoe gaat het nu verder lopen, of "hebben ze eerst de oude schoenen weg gegooit voor ze nieuwe hebben gekocht"?

 • kleine boer

  Oei oei en dan bomen planten voor de schaduw voor de koe die bomen gaan dood door de koeien toch? nou snap ik waarom er veel dood gaat van de bossen en er gekapt moet worden er liepen koeien ergens in de buurt ...

 • Mbmb

  lees maar op de site van natuurmonumenten: "Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten: “Nederland is een klein en druk land met veel belangen. De stikstofuitstoot in ons land hoort tot de hoogste ter wereld. Deze overdaad aan stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland.” Daling van de hoeveelheid stikstof moet volgens Natuurmonumenten dan ook topprioriteit krijgen. Wams: “We zijn verheugd met de reactie van minister Schouten die aangeeft deze ambitie te delen.” NM is 'verheugd' dat de veehouders in onzekerheid zijn gebracht en streven naar minder, minder minder..

 • Mbmb

  En deze van ons aller vijand Johan Vollenbroek van de MOB, een extremist in hart en nieren, niveau Volkert, tevens aanstichter van de procedures: 'Johan Vollenbroek voorzitter van Mobilisation for the Environment: ‘Dit is een enorme overwinning voor de natuur. Al jaren vergiftigen wij als mensen onze eigen leefomgeving. Ammoniak en stikstof zijn beide zuurvormende stoffen in de bodem en voor de natuur gevaarlijke gifstoffen bij nu bestaande overdosering met alle gevolgen van dien. De natuur gaat gebukt onder de intensieve veehouderij, en wij als mensen ook, van q-koorts tot MRSA en endo-toxinen (*)"
  En zie het resultaat: extremistische opvattingen komen ver in ons 'rechts'systeem.

 • Maas1

  Overwinning voor de natuur? voor wat de uitleg van Johan Vollenbroek daarover voor "waarheid" voor werkelijkheid zou " moeten" worden aangenomen. Het Ruhr gebied en andere industrie gaan door met uitstoot, spuit desnoods nog ff wat in de uitlaat van het voertuig voor andere reductie. Het wegverkeer neemt toe evenals andere vervoermiddelen. Nee de boeren hebben het gedaan,makkelijk hè. Geloof je het nee natuurlijk niet het is een sturingsmiddel voor ROM op zich niets mis mee het is alleen tenen krommend om een minderheid in de samenleving weg te zetten als mileucriminelen,die notabene jou mond voeden en je daarmee ook nog eens vrijheid geven om andere dingen te doen,zonder dat je zorgen hoeft te maken voor een leeg winkelschap. Gewoon blijven trappen de synthetische melk is in de maak en als China het bevalt leveren ze en anders niet meer. Daar knapt iedereen van op.

 • koestal

  Stikstofuitstoot komt ook van het wegverkeer.

 • Maas1

  Ze kunnen van alles van ons vinden maar wij zijn niet gek!
  <>

 • hollandagri

  de echte oplossing moet uit de EU komen door versoepeling voorzorgsbeginsel van de HR

 • buitenok

  Laten we ons zo als de laatste jaren gebeurd naar de slachtbank leiden. Of gaan we nederland eens een paar dagen dichtzetten

 • Bob B.

  manmanman, wat zitten we weer te klagen met zn allen! Die Europese natuurregels zijn er niet voor niets en zijn sinds 1992 niet veranderd. Bovendien is het al lang bekend dat onze mest (maar ook peilbeheer en gewasbeschermingsmiddelen) de beschermde natuurwaarden aantast. In plaats van daar wat aan te doen, wordt onze impact alleen maar groter! Zelf lossen we niks op, dus probeerde de overheid dat te doen met het PAS. Ook hier hebben we als sector niet geleverd, want in plaats van de beloofde afname, is de ammoniakuitstoot gedurende het programma alleen maar toegenomen en hebben we veel vergunningen gegraaid die nu onherroepelijk zijn. Niet zo gek dus dat het programma faalt. Maar goed, zoiets heet zelfreflectie en dat is taboe. Dus nu weer verder klagen allemaal. En oh ja, vooral naar anderen blijven wijzen om onze problemen op te lossen.

 • Maas1

  @BobB.Het programma faalt zoals jij aangeeft,teleurstellend op z,n zachts gezegd als je € honderd duizenden hebt geïnvesteerd in milieu maartregelen!....
  Dat heeft niets met klagen te maken,we raken verbittert.

 • kleine boer

  BobB bedoeld denk ik het meten gebeurd prima net naast de stal of riool overstort .... en zo veranderd er niks ....

 • BOB B.Wie zegt dat de ammoniak uitstoot vd landbouw komt ,het vliegverkeer is niet begrensd mag bijna onbeperkt groeien en om over het autoverkeer maar te zwijgen.

 • Maas1

  @BobB Het steekt dat jij verkondigd dat de sector niet heeft geleverd qua NH3. Dan sla je de grafieken er maar op na vanaf de jaren '80 hoe sterk de NH3 is gereduceerd. Als jij spreekt over zelf reflectie kijk dan ook eens naar je zelf,en vergeet die milieu clubs dan ook niet daarin mee te nemen. Geloof vooral in je eigen bubbel. Dat de milieu regels niet zijn veranderd vanaf de jaren '92 zoals je aangeeft manmanman je weet totaal niet wat er gaande is en wat er is veranderd sinds die tijd, en is doorgevoerd.

 • kleine boer

  @1406 adblue was er eerst niet.... maar tja dat tellen ze niet mee.

 • Bob B.

  @Maas1: deze zaak gaat over het Programma Aanpak Stikstof en of dat wel voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Het PAS draaide sinds juli 2015, en de Habitatrichtlijn is door EU lidstaten, waaronder Nederland, in 1992 getekend en sindsdien niet gewijzigd. Maar goed, verdiep je er vooral niet in he, waarom zou je.

 • Bob B.

  @14.06 De ammoniakuitstoot van wegverkeer stelt nauwelijks wat voor, daar komen vooral stikstofoxiden (NOx) uit. Vliegverkeer stoot geen ammoniak uit.

 • kleine boer

  BobB gaan we even testen jij gaat in ruimte met een auto met draaiende motor zitten ik in een ruimte bij 2 koeien kijken of je daarna nog zo praat...

 • Maas1

  @BobB jij gaat niet in op het feit dat de NH3 uitstoot sinds jaren zeer sterk gedaald is. Nee natuurlijk niet een hele beroeps bevolking generaliseren vervolgens past het niet en wordt alles gelabeld en wordt er de Habitatrichtlijn tussen geplaatst,en gelabeld in hokjes om je te verschuilen achter de uiteindelijke werkelijke beweegredenen. Wellicht past het jou ook beter om meetstations voor regestratie van NH3 boven een riool put te plaatsen en bij een ventilatie opening van een veehouderij.Of wil je het soms hebben over het stikstofgat of gewenste sturingsmechanisme van het houderij systemen in het verlengde. Maar ik begrijp dus omdat de Europese Habitatrichtlijn niet is veranderd sinds 1992 het dus tijd is geworden voor verandering, welnu onze inspanningen zijn boven verwachting en de veronderstelde meetgegevens dermate vervormd en verdraaid om die hele Europese wetgeving naar beneden bij te stellen, wellicht geeft dat lucht vanuit jou ronkende fosielen voertuig.

 • koestal

  MOB heeft weer gewonnen

Laad alle reacties (49)

Of registreer je om te kunnen reageren.