Rundveehouderij

Nieuws 23 reacties

Onzekerheid over wat moet gebeuren na vernietigen PAS

De ‘geruststellende’ opmerking van de Raad van State (RvS) dat het afwijzen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen gevolgen heeft voor vergunningen die al definitief zijn, is minder geruststellend dan het lijkt.

Het is niet denkbeeldig dat bestaande vergunningen alsnog aangevochten zullen worden. “De wet biedt de mogelijkheid om vergunningen in te trekken”, aldus advocaat Peter Goumans van Hekkelman advocaten in Nijmegen. “Ik ben bang dat de pijlen gericht zullen worden op dergelijke vergunningen.”

Kortgeleden speelde datzelfde met de ‘definitieve’ vergunning voor het in aanbouw zijnde varkensbedrijf van Houben in Grubbenvorst. Ook die vergunning werd door een actiegroep opnieuw ter discussie gesteld omdat er twijfel was over de effectiviteit van de combi-luchtwassers die op het bedrijf geïnstalleerd zullen worden.

Niet oplosbaar door de praktijk

De vernietigende uitspraak over het PAS door de RvS vraagt volgens Goumans om actie van het ministerie van LNV. “De bal ligt weer bij de overheid, dit is niet oplosbaar in de praktijk.” Goumans doelt op de vergunningplicht voor beweiden en bemesten en de – niet meer – vergunningvrije uitbreidingsactiviteiten die onder 0,05 mol N/ha/jr bleven. “Eigenlijk zijn dat dus nu opeens allemaal ‘illegale’ activiteiten geworden, want niet gedekt door een vergunning. Daar moet de politiek een oplossing voor gaan bieden.”

‘Nooit geloofd in het PAS’

Advocaat Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten in Rotterdam is niet verrast over de uitspraak van de RvS. “Het verbaast me niets dat de Raad van State een streep zet door het PAS. Ik heb nooit in het PAS geloofd en heb altijd getwijfeld aan de juridische houdbaarheid ervan.” Damen kan niet met zekerheid zeggen wat veehouders nu moeten doen. Voor het weiden en bemesten zou ik aanraden toch maar een vergunning aan te vragen. Hoewel ik geen idee heb hoe de provincie de uitstoot moet berekenen, daar zijn helemaal geen rekenmodellen voor.”

Lees ook: Raad van State haalt PAS onderuit

Extern salderen als optie

Als mogelijk ‘vangnet’ nu het PAS door de RvS onderuit is gehaald, ziet Damen het systeem van ‘extern salderen’. “Er bestaat een mogelijkheid extern salderen opnieuw in het leven te roepen. Alleen kunnen daar niet gestopte bedrijven voor gebruikt worden die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 geen uitstoot hadden. Want de stikstofuitstoot van die bedrijven is waarschijnlijk gebruikt binnen het PAS.”

Het opnieuw oppakken van het salderingssysteem is ook wat advocaat Ruud Verkoijen, van Goorts+Coppens advocaten in Helmond, als mogelijk oplossing ziet in de ontstane ‘patstelling’. “We moeten terug naar het salderen, een passende beoordeling maken op bedrijfsniveau. Het PAS was min of meer een overkoepelende vorm daarvan, maar dat is nu door de uitspraak van de RvS weggevallen. We moeten terug naar het individuele bedrijfsniveau, volgens mij.”

IPO: Nog te vroeg voor vergunningaanvraag

Voor het Interprovinciaal provinciaal overleg (IPO) is het nog te vroeg om het advies van Franca Damen een vergunning aan te vragen voor beweiden en bemesten te onderschrijven. Volgens communicatieadviseur Derk Moor moet eerst uitgezocht worden hoe het verder moet. “We gaan volgende week overleggen over de ontstane situatie en uitzoeken wat ons nu te doen staat.” Over het nu alvast aanvragen van vergunningen door boeren zegt Moor: “Zou ik nu nog niet doen, wacht eerst maar even rustig af.”

Lees verder onder het filmpje over de uitspraak.

LTO en POV verrast door uitspraak

LTO Nederland en POV laten weten verrast te zijn over de uitspraak van de RvS. Volgens beide organisaties leek de uitspraak van het Europees Hof meer ruimte te bieden dan de RvS heeft genomen. LTO en POV gaan ervan uit dat met het vernietigen van het PAS het vergunningsregime van de periode voor het PAS – 1 juli 2015 weer van toepassing zal zijn.
“Deze uitspraak is verrassend en vergaand”, aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland. “Ik vind het erg belangrijk nieuws dat de Raad van State heeft besloten dat het intrekken van bestaande vergunningen niet aan de orde is. Echter, het is onwerkbaar en ondoenbaar om voor beweiden en bemesten telkens een natuurbeschermingsvergunning aan te vragen. We dringen aan op een collectieve voorziening, zodat we de koe in de wei kunnen houden”,

Laatste reacties

 • haj146

  Ammenooit niet dat ik een vergunning aan ga vragen voor beweiden en bemesten. Het wordt tijd dat we de trekkers pakken richting den haag! Daar waar het ganse openbaar vervoer kan staken...

 • kleine boer

  lto is verrast....

 • deB.

  Als het zo moet, dan gaan we er nog rapper mee stoppen.....dit is compleet gestoord!!
  Hier kun je geen bedrijfsplan op maken, vergunningen met terug werkende kracht kapot, nietig verklaard. Nogmaals op deze manier is het laatste beetje plezier in je werk, heel snel naar de knoppen

  L angzaam T en O nder

 • frl

  Denk dat het weiden van minimaal 6 uur per dag , naar maximaal 6 uur gaat, nou dan stop ik .

 • koestal

  De koeien kunnen weer naar binnen.

 • koestal

  Weer een inkomstenbron voor de overheid om allerlei vergunningen aan te vragen.

 • koestal

  Veehouderij is allemaal onzekerheid,je doet het nooit goed..

 • koestal

  Joost mag het zeggen.

 • Trot

  krijgen we nu pas toeslag van rfc in plaats van foute weidepremie

 • ptheunis501

  Als ik het goed lees is volgende week alle weidmelk die in de winkel licht illegaal, zonder" weid vergunning" geproduceerd🤔. Of heb ik het nu verkeerd begrepen?

 • kleine boer

  Moet ik dan bij 3 provincies beweid vergunning aanvragen heb in 3 provincies grond liggen...

 • jfvanbruchem1

  morgen maar weer gewoon buiten doen ,die koeien.

 • koestal

  welke jongere wil nog boer worden ?

 • kraats

  Help, ik moet zelf kakken en heb daar ook nog geen vergunning voor ....

 • ik ben zelf bijna 60 met een bedrijf met perspectief en opvolger,maar ik raad het mijn zoon niet aan om verder te gaan, het is een links doolhof geworden waarin wij als hardwerkende ondernemers marionetten zijn geworden.
  Alles ontwikkeld door verkeer luchtvaart etc en wij moeten bloeden .
  IK PAS ERVOOR EN GA WEL LEUKE DINGEN MET MIJN VROUW DOEN.

 • farmerbn

  @ptheunis501; erg grappig

 • ghsmale

  Een koe heeft het recht om te lopen in zijn eigen achtertuin,
  dat doet zij al meer als honderd jaar, een verworven recht,.
  Beetje krom om hier nu een vergunning voor aan te moeten vragen.

 • Gat

  Zal wel meevallen denk. Anders zullen er genoeg rechten op de markt komen van zoogkoeienhouders.

 • kvdmeer1

  Ik heb dit verhaal van verschillende kanten bekeken en beluisterd.
  Dit treft de veehouderij behoorlijk , maar je moet wel naar de totale uitstoot kijken. Vele sectoren in onze maatschappij moeten meerdere passen op de plaats maken (industrie , luchtvaart , verkeer e,d.)

 • Alco

  @kvdmeer. Uitstoot van dieren is in de kringloop van voedsel binnen een jaar, totaal iets anders dan de kringloop van delfstoffen.

 • melkveehouder .

  @kvdmeer1 Het verschil zit in het feit dat de veehouderij natuurlijke hulpbronnen (water, organische meststoffen en plantaardige producten GEbruikt voor de productie, en andere sectoren hulpbronnen/delfstoffen VERbruiken. De veehouderij is een van de weinige sectoren in de economie die de natuurlijke hulpbronnen uiteindelijk onaangetast laten.

  Zou het daarbovenop zo zijn dat veehouderij c.q. de uitstoot van broeikasgassen door dieren daadwerkelijk zo schadelijk zou zijn als men beweert, dan hadden de ecologische wetten er de afgelopen miljoenen jaren wel voor gezorgd dat er op deze aardkloot geen dier meer rondliep.

  De auto met haar fossiel gestookte hulpbron de verbrandingsmotor zal echter nog geen 200 jaar bestaan en heeft in die periode de aarde meer verziekt dan de dieren in alle miljoenen jaren ervoor.

 • deB.


  Het grootste probleem zijn de (zelf) gecreëerde natura 2000 gebieden ZELF.
  Met alle gevolgen van dien

 • Maas1

  Met de creatie van Natura 2000 wisten vele dondersgoed wat de uiteindelijke uitwerking daarvan was.Bepaalde politiek heeft ook bewust niets gedaan,de kaart die boven op ligt is bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling.Dat mag maar hou eens op met die dubbele agenda. Uiteindelijk zal men weer roepen dat de veestapel moet krimpen, als dat niet het geval is stappen vele boeren zelf wel op. Als er zoveel geld in dit land is koop dan de boeren uit,dat is veel makkelijker en kan ieder zijn eigen weg gaan.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.