Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Lagere melkprijs drukt saldo melkveebedrijf

Het ‘standaard melkveebedrijf’ heeft in maart een 9,5% hoger saldo gerealiseerd dan in februari, maar met € 13.700 presteerde het wel 12% onder het 10-jarig gemiddelde van de maand maart.

Dit blijkt uit een overzicht van Agrimatie van Wageningen UR. De melkprijs daalde in het eerste kwartaal licht. De krachtvoerprijs daalde vanaf begin dit jaar licht na een stijgende trend in 2018. De ruwvoerprijzen zijn mede onder invloed van de droogte gestegen tot bijna 25% boven het niveau van een jaar eerder. Deze tendens zette al in de herfst van 2018 in.

Minder melkopbrengsten in februari

Het saldo in maart is dan wel hoger dan in februari, maar ook 10% lager dan in januari. Februari kent traditioneel een lager saldo omdat deze maand minder dagen telt, waardoor ook de melkopbrengsten minder zijn.

Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

Lagere melkprijs

Het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde daalt in hoofdzaak door de lagere melkprijs. Begin 2018 was het saldo nog 13% boven het langjarig gemiddelde, maar in maart 2019 ligt dit hier 10% onder.

Verkopen vanuit interventievoorraad

Vanaf juni 2018 liep de melkprijs op, dankzij herstel van de prijzen van boter en vollemelkpoeder en een stabiele kaasprijs. De prijs van mageremelkpoeder daalde wel, mede door verkopen vanuit de interventievoorraad. Dit resulteerde in een melkprijs die over het eerste kwartaal van 2019 een half procent lager ligt dan in de eerst helft van 2018.

Melkpoederprijzen 10% hoger

Aan het begin van 2019 laten de melkpoederprijzen een licht stijgende tendens zien. Per saldo liggen de melkpoederprijzen bijna 10% boven het gemiddelde van 2018. De boterprijzen stegen begin 2019 licht, maar eind maart lagen ze nog steeds onder het niveau van eind 2018. Per saldo liggen de boterprijzen over de eerste maanden van 2019 bijna 20% onder die van gemiddeld 2018.

Dalende melkaanvoer in Nederland

In Nederland nam de melkaanvoer vorig jaar met 3% af. In 2019 zet deze dalende tendens door. De melkproductie nam in 2018 echter toe in Europa en andere belangrijke zuivellanden.

Laatste reacties

 • deB.


  Trieste bedoeling anno 2019.

  Kosten stijgen de pan uit, en dan 12%!!! onder het 10 jarig gemiddelde....nogmaals zeer trieste sector, waar alle kosten door de melkveehouders zelf betaald worden. Resulterend in het land onder investeerders schuiven, je weet niet half hoe het er bij staat. Het is een groot schijn (private en lease)verhaal aan het worden. Kortom veel en veel te lage opbrengstprijzen!

 • farmerbn

  Nederland verplicht op de rem en de rest lekker op het gas.

 • koestal

  boeren op de rem,de rest volop gas

 • winden

  Februari lager saldo vanwege minder melkgeld. Omdat minder dagen. Zijn de kosten toch ook minder bij minder dagen. @klaas van der Horst

 • eja

  het is schandalig dat RFC niet in staat is om dat in samenwerking met NZO een structurele hogere melkprijs te realiseren.
  Die samenwerking leide in ieder geval wel tot een fosfaat reductie plan.
  Maar de bestuurders en de ledenraad missen gewoon de Ballen om te doen wat ze moeten doen.
  Over 10 jaar is de helft van alle veehouderij verdwenen.
  En dan trekken diezelfde bestuurders de conclusie dat de dan ontstane situatie ook niet de bedoeling was....

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.