Rundveehouderij

Nieuws 14 reactieslaatste update:28 mei 2019

LTO en NMV verrast door 20% afromen

LTO en NMV zijn verrast door de aankondiging van 20% afroming op overdrachten van fosfaatrechten.

Dit artikel is geüpdatet. De kop van het kader ‘Aantal fosfaatrechten net iets boven het plafond’ is gewijzigd evenals de eerste alinea van het kader.

Beide organisaties reageren op het voornemen van minister Schouten om de afroming van fosfaatrechten bij koop en lease te verhogen van 10% naar 20%.

“Als boer denk je waar gaat het over met zo’n relatief kleine overschrijding van het productieplafond voor stikstof”, aldus Henk Schoonvelde, portefeuillehouder mest en mineralen van LTO Melkveehouderij. Tegelijkertijd is LTO blij dat een extra generieke korting op deze manier niet nodig is. “Daar blijven we keihard ‘nee’ tegen zeggen”, aldus Schoonvelde. Hij wijst er op dat de afroming bedoeld is om het aantal uitgegeven rechten onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo te krijgen. “Dat op overdrachten inclusief lease 20% afgeroomd wordt heeft voors en tegens”, volgens Schoonvelde. “We hebben wel begrepen dat Brussel er heel strak inzit.”

Stikstofreductieplan

De LTO-bestuurder wijst er op dat de stikstofproductie al flink aan het zakken is. “En daar zijn we nu nog harder mee bezig via het stikstofreductieplan.” LTO houdt minister Schouten aan haar toezegging in de brief dat de hogere afroming zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. “Het moet geen verkapte gratis sanering worden”, aldus Schoonvelde.

Het is echt een beleidsfout uit het verleden die nu gerepareerd moet worden

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)

“Wat kun je anders?”, vraagt NMV-voorzitter Harm Wiegersma zich af in een eerste reactie. “Het is echt een beleidsfout uit het verleden die nu gerepareerd moet worden. En staat op gespannen voet staat met het beginsel van het evenredig verdelen van de lasten.” Hij doelt op de vraagtekens die de Raad van State heeft gezet bij de keuze voor extra afromen. “De oplossing van de problemen met het stelsel van fosfaatrechten liggen wat de NMV betreft bij het ministerie.”

Lees verder onder de foto.

Brussel eist dat het aantal fosfaatrechten in Nederland omlaag gaat. Ook zijn er zorgen over de stikstofproductie van melkvee. - Foto: Anne van der Woude
Brussel eist dat het aantal fosfaatrechten in Nederland omlaag gaat. Ook zijn er zorgen over de stikstofproductie van melkvee. - Foto: Anne van der Woude

Fosfaatrechten moeten onder plafond

Brussel eist dat het aantal fosfaatrechten in Nederland omlaag gaat. De door minister Schouten aangekondigde verhoging van de afroming bij koop of huur van fosfaatrechten moet het aantal fosfaatrechten verder omlaag brengen tot onder het Brusselse plafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat.

Dat staat duidelijk los van de werkelijke fosfaatproductie van de melkveestapel die het CBS berekent. In de laatste prognose komt het CBS uit op een fosfaatproductie door melkvee van 76,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2019. Dat is bijna 10% onder het sectorplafond voor melkvee. Ook de totale fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel komt met 159 miljoen kilo duidelijk onder het totaalplafond van 172,9 miljoen kilo uit.

Stikstof

Maar bij stikstof ligt het anders. De melkveehouderij komt met 288,1 miljoen kilo in het eerste kwartaal nog boven het plafond uit van 281,8 miljoen kilo. Een overschrijding van ruim 2%. De totale stikstofproductie van alle vee (498 miljoen kilo) ligt wel iets onder het plafond van 504,4 miljoen. In de productie van de melkveestapel is rekening gehouden met hogere stikstofgehaltes in het ruwvoer. Maar er is geen rekening gehouden met het uitmiddelen van extreme gehalten in het ruwvoer. Dat gebeurt wel in de definitieve berekening voor het jaar 2018. Die berekening van het CBS verschijnt nog voor de zomer.

Aantal fosfaatrechten net iets boven het plafond

Circa 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten zijn op dit moment toegekend aan de melkveehouderij. Dat schrijft minister Schouten in de Kamerbrief over verhoging van de afroming naar 20%. De genoemde 85,3 miljoen kilo zat iets boven het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo dat is afgesproken met Brussel. Brussel wil dat het aantal fosfaatrechten in ieder geval onder die 84,9 miljoen kilo uitkomt eind 2019. In 2018 is 420.000 kilo fosfaat afgeroomd. Deze afroming is al in dit cijfer verrekend. missie kan laten zien dat het aantal rechten is gedaald en Nederland voldoet aan de gestelde eisen.

Vleesveehouderij
De toegekende 85,3 miljoen kilo is exclusief 460.000 kilo fosfaat dat aan de vleesveehouderij is toegekend. Ook eventuele extra rechten voor vleesveehouders blijven buiten het melkveeplafond. Dat is besproken met Brussel volgens het ministerie. Schouten noemt voor die categorie als inschatting 300.000 kilo fosfaat.

Lopende procedures
Onzeker is nu nog hoeveel rechten extra toegekend gaan worden vanwege lopende procedures die zijn aangespannen door melkveehouders. Onzeker is ook hoeveel de afroming dit jaar op gaat leveren. Als de afroming maar gelijk of groter blijft dan de extra rechten die via de rechter toegekend worden, zit Nederland net onder het afgesproken plafond.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Hoezee alles voor de derogatie! Straks zitten we boven het ammoniak- methaan of fijnstofplafond. Hoppaa, weer 10% afroming erbij!

 • deB.

  Dat gaat het volgende worden, die boertjes blijven toch wel stil, en het lto kliekje lullen ze zo onder tafel.....wat een niveau in de sector

  Minder minder minder, DAT is de insteek, en zolang wij het toelaten ipv met de echte cijfers te komen....gaat het al maar door! Rest van BV nederland breidt uit!! Meer auto's meer vrachtvervoer, meer vliegbewegingen.

  Kortom WIJ zij de grootste sulletjes die er zijn

 • hooghoes

  Geen problemen mee , fosfaat aankopen is toch al een waardeloze investering.

 • haj146

  Kelholt inderdaad! En dat de werkelijke cijfers al ver onder de plafonds zitten maakt niks uit. Afromen die sector en hoe minder vee hoe liever ze t is. Die akelig linkse mevrouw Schouten moet zich dood en dood schamen de term boerendochter te durven gebruiken. Milieu activist komt eerder

 • peetersdejongh1

  we zijn in Nederland als agrarische sector vogelvrij, niets is gek genoeg, alles lijkt maar te kunnen, ik vrees voor onze toekomst en niemand doet er wat aan, triest!

 • deB.


  Niemand doet wat, lto en nmv zijn verrast.....wat een schrikbarend niveau van deze clubjes!!!!

 • kanaal

  eerst de excretiewaarden naar beneden dan zijn we die derogatie ook niet meer nodig.

 • melkveehouder .

  Voor wat betreft de motivering lijkt het wel de grabbelton qua argumenten om de veestapel te saneren. De overheid probeert te bewerkstelligen dat de sector deze sanering zelf ophoest middels sturing door overheidsbeleid. Passende argumenten worden er met de haren bijgesleept en door LTO aan de boeren verkocht als waarheid, om vooral haar broodheer de overheid van dienst te zijn. Een normaal denkend mens weet beter!

  Wellicht kun je daarom als potentiële koper beter twee keer nadenken, en de positie van ‘sitting duck’ innemen als je wilt overleven.

 • koestal

  We kunnen alleen maar lijdzaam toe zien. Waar was LTO ? Tollereert alles wat de minister doet en zegt. Voert nog alleen een achterhoede gevecht.

 • wmeulemanjr1

  Hmm, ze zijn weer wakker..?

 • Als er bij asbestsanering nieuwe cijfers bekend worden kunnen de regels niet aangepast worden, bij de fosfaatregelgeving worden de regels maar zo aangepast.
  over boeren pesten gesproken

 • deB.


  Zo lang wij zo waanzinnig dom doorgaan met melk leveren onder alle conditie's of er nu geld bij moet of overdonderd wordt met kul regels...we blijven leveren...hoe dom, hoe dom kun je wel niet wezen. Ondernemers?? no way!

 • farmerbn

  Gelukkig was LTO verrast anders zouden de bestuurders weer even snel hun slag slaan.

 • koeien10

  GROND WORDT ANDERS BEHOORLIJK UITGEMERGELD ZO.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.