Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

Hof geeft curator Van Bakel tik op vingers

De curatoren die verantwoordelijk waren voor het faillissementsdossier van Van Bakel Onroerend Goed, hebben hun werk niet goed gedaan.

Dat blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in deze zaak. Desondanks kan het Hof op dit moment niet anders dan instemmen met opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten, zo blijkt uit de uitspraak.

Wanbeleid bij onderneming

De schuldeisers, die zich verzetten tegen de afwikkeling van het faillissement, hebben inhoudelijk wellicht gelijk dat er mogelijk sprake was van wanbeleid bij de onderneming. Dit had echter eerder uitgezocht moeten worden door de curatoren, stelt het Hof.

Geen gedegen onderzoek

Volgens de schuldeisers heeft de curator, die het faillissement wilde afronden bij gebrek aan baten, geen gedegen onderzoek gedaan. Een heeft nog ruim € 500.000 tegoed van het bedrijf, de ander een melkquotum van zo’n 750.000 kilo. Volgens hun advocaten gaat het in totaal om enkele miljoenen euro‘s. Ook is het faillissement in hun ogen veroorzaakt door wanbeleid en niet door de economische en zuivelcrisis van 10 jaar geleden, zoals Van Bakel Onroerend Goed beweert.

De administratie was niet op orde, jaarstukken werden niet gedeponeerd en daardoor heeft Van Bakel niet voldaan aan zijn verplichtingen

Uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch

Onbehoorlijk bestuur

Het Hof deelt de twijfel over de werkelijke reden van het faillissement. De administratie was niet op orde, jaarstukken werden niet gedeponeerd en daardoor heeft Van Bakel niet voldaan aan zijn verplichtingen. Daarmee is er vermoedelijk sprake van onbehoorlijk bestuur, wat een belangrijke oorzaak kan zijn van het faillissement.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij gebrek aan de gegevens in deze zaak kan het Hof zelf moeilijk toetsen of een andere oorzaak van het faillissement in plaats van financieel wanbeleid inderdaad aanwezig is. De overgelegde informatie wijst echter in de richting van mogelijk financieel wanbeheer door de bestuurders vóór en tijdens de economische crisis en daarmee op bestuurdersaansprakelijkheid, aldus het Hof.

Veel tijd verloren gegaan

Ook acht het Hof het niet bij voorbaat onaannemelijk dat er wellicht nog een deel van de schuld boven tafel had kunnen komen. Maar het is volstrekt onzeker of dat nu nog mogelijk is.

“Dit betekent dat de afgelopen jaren – toen er nog wel geld in de boedel zat – er mogelijk ten onrechte geen uitgebreider, althans gerichter onderzoek door de (voormalige) curator dan wel de huidige curator heeft plaatsgevonden naar eventuele malversaties van de bestuurders van gefailleerde en onderzoek naar mogelijke baten bij die bestuurders in privé. Daarmee is ook veel tijd verloren gegaan en inmiddels zijn ook mogelijke vorderingen (tegen mede-bestuurders) verjaard.”

Broers van Willy van Bakel

Het Hof doelt daarbij op de broers van Willy van Bakel die in Vredepeel het grootste melkveebedrijf van Nederland runnen. Zij waren, tot de vele bv’s van het concern in 2009 werden gesplitst, volgens de advocaat medeverantwoordelijk voor de gang van zaken.

Aanstelling andere curator ‘gepasseerd station’

Het Hof heeft echter weinig hoop dat de schuldeisers nu nog geld terug kunnen krijgen. De curator stemt niet in met het voorstel van de schuldeisers om zelf nader onderzoek te doen en het Hof kan de curator niet dwingen om daarmee in te stemmen. Ook de aanstelling van een andere curator is volgens het Hof een ‘gepasseerd station’.

Cassatie mogelijk

“Bij de huidige stand van zaken – een lege boedel en reeds meer dan € 20.000 aan niet betaalde kosten van de curator – en gelet op de patstelling tussen de schuldeisers en de curator, kan het Hof niet anders dan de beslissing tot opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten (...) bekrachtigen.” De schuldeisers kunnen nog in cassatie gaan tegen de uitspraak van het Hof. Het is nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren.

Laatste reacties

 • Bolder01

  Wat een vuile ratten. Als ik zo groot moet worden🤔😡

 • wmeulemanjr1

  Mooi land is Nederland voor zulke lieden. Hun bank zullen ze wel steeds trouw betaald hebben

 • agratax.1

  @wmeulemanjr1. Deze praktijken komen niet alleen in Nederland voor. Er is een land waar je miljardair en twittter president kunt worden na eerst TIG faillissementen aan de broek te hebben gehad, waarbij de schuldeiser met de brokken zitten.

 • JNJS

  Wanneer een kleine zelfstandige failliet gaat wordt zelfs het huisraad en het kinderspeelgoed geveild.

 • Vhouder

  ze zouden zich dood moeten schamen maar waarschijnlijk lachen ze zich slap

 • info36

  Misdaad loont in Nederland. Hoe rechtsongelijk kan het ook hier zijn. Die gasten hadden allemaal aangepakt moeten worden. Het zijn gewoon criminelen.

 • Koen Franken

  Maar hebben we zelf niet de van Bakels groot gemaakt om met hun zaken te doen ten tijde van de handel in melkquota !!!!

 • werkt wageningen UR nog steeds samen met v Bakel?...

 • egbert

  Curatoren is net zulks tuig in dit geval en maar zielig doen.

 • drikhend

  Ben het met Koen Franken eens . Iedereen prees hem en men ging bij zijn groot veebedrijf kijken . Hij en zijn broers wisten hoe je zo een groot bedrijf moest opbouwen hun waren vakman . Maar de meeste veehouders hadden niet in de gaten als ze nog geen zaken met van Bakel gedaan hadden dat ze naar geld van collega boeren aan kijken waren En later naar hun eigen geld. . Als deze lui de quotum handel niet hadden gehad bestond er geen melkveebedrijf met hun naam meer . Dus met de koeien hebben ze het echt niet verdiend . Als je mensen met mooie praatjes en een zekere maat van overwicht die iets afdwingt gelooft . Want hij stoomde de boeren gaar hij bleeft tot de morgen bij de boer zitten tot deze gaar was . Ik heb wel eens tegen boeren gezegd waarom heb je hem niet buiten geschopt . Hij geeft je de kans niet om elders raad te vragen . Als bij hem zo goed was dan kan de onderhandelig tog dag erop verder gaan . Niemand durfde dit schijnbaar . Eerst een soort god en nu de duivel .Maar wie heeft hem de kans gegeven om god te spelen ? . Zou het antwoord dan kunnen zijn iedereen die zaken met hem heeft gedaan . En nu ontsprinkt hij en zijn goede beste broeder boeren ook de dans . Dit omdat de curator zijn zakken gevuld heeft met beetje wat er nog te halen was . En bij deze 3 broers viel niets meer te halen want anders had de curator wel beter zijn best gedaan in verleden . Met standje van de rechter kan hij wel leven . Voor niks werken is veel erger .

 • drikhend

  Veder is het schandalig dat zo een langslepend iets kan verjaren . Als blijkt dat er wangedrag en mogelijk opzettelijk mensen schade toegebracht is . Om eenvoudig te zeggen bedrogen en belogen met om proberen eigen toko te redden terwijl men wist dat dit niet mogelijk was is men tog doorgegaan . En beetje wat er nog was snel in andere bv en twee mede verantwoordelijke snel de nek uit de strop getrokken . En veebedrijf via constructie over in andere handen . En de goed gelovig klant van hun kan fluiten naar zijn centen . En zij fluiten nu als zetbaas met goed loon gewoon verder .

 • jan4072

  Ga er maar vanuit dat die curator ook een paar aandelen verbakel heeft gekregen. Hoe bestaat dat als een curator zijn werk niet goed doet dat je hem niet verantwoordelijk kunt maken voor zijn nalatigheid? Het hele hof, rechters, curatoren en advocatuur zijn allemaal vriendjes van elkaar, komen allemaal van de zelfde school. Nederland staat niet voor niets op plaats 17 van de meest corrupte landen.

 • Gradje 1966

  De overheid sponsort deze criminele bende ook nog
  Deze vee industrie word in de bene gehouden door Wageningen U.V. ze moesten ze in de stronten laten verzuipen i.p.v . helpen de Lidel is tegenwoordig de Hoofdsponsor Kees Koolen trekt zijn keutel ook al in .

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.