Rundveehouderij

Nieuws

Voorweiden kan helpen bij uitgestelde maaidatum

Voorweiden kan een groot deel van de problemen verhelpen van beheerpakketten met een uitgestelde maaidatum. Dat concludeert het Louis Bolk Instituut (LBI) naar aanleiding van onderzoek op KTC Zegveld.

Veel percelen met een beheerpakket voor weidevogels hebben een uitgestelde maaidatum met een rustperiode tot 1,8 of 15 juni. Een veelgehoord probleem is volgens het LBI dat dit een heel zwaar gewas geeft, dat niet ideaal is voor kuikens om in voort te bewegen en ook een lage voederwaarde heeft. Ook ontstaat er een holle zode waardoor de grasgroei na het maaien langzaam weer op gang komt. Om deze problemen te voorkomen, zijn er beheerpakketten waarbij een late maaidatum wordt gecombineerd met voorweiden. Hierbij mag een perceel worden beweid tot 1 of 8 mei, waarna het 4,5 of 6 weken met rust gelaten moet worden.

Proef op KTC Zegveld

In 2018 is er een proef aangelegd op KTC Zegveld waarin het effect van uitgestelde maaidatum zonder of met voorweiden is vergeleken. De opbrengst van de eerste snede bij uitgestelde maaidatum tot 1 juni was 6,7 ton drogestof per hectare. Het gevolg van deze zware snede was een lagere zodedichtheid en in veel gevallen plat liggend gras. Voorweiden voorkwam deze negatieve effecten van de uitgestelde maaidatum door een duidelijk lagere opbrengst van 3,9 ton droge stof. Dit werd deels gecompenseerd door de opname tijdens het voorweiden, van 1,9 ton bij voorweiden tot 1 mei.

Lage verteerbaarheid

De uitgestelde maaidatum geeft een grote hoeveelheid gras met een lage verteerbaarheid: de VEM-waarde van dit gras was op 8 juni bijvoorbeeld 684. Na voorweiden tot 1 of 8 mei was dit respectievelijk 783 en 845 VEM. Dat is gras wat gemakkelijker inpasbaar is in een melkvee-rantsoen.

Warm voorjaar

Ondanks het feit dat voorbeweiden helpt om een groot deel van de problemen van beheerpakketten met uitgestelde maaidatum tegen te gaan, bleek tijdens het warme voorjaar van 2018 voorweiden tot 1 mei toch onvoldoende om een zwaar pak gras half juni te voorkomen. Met meer dan 4,5 ton droge stof per hectare moeten kuikens nog steeds flink worstelen om bij hun voedsel te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.