Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Securefeed alert op gevaar veevoer voor weidevogels

Veevoerorganisatie Securefeed zal het borgingssysteem voor veevoer zo nodig aanpassen als blijkt dat er een verband valt te leggen tussen schadelijke stoffen in veevoer, het bodemleven en de weidevogelstand.

Dit geeft de organisatie aan in de aanloop naar het binnenkort te verschijnen eindrapport van onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijen in Gelderland. Dit rapport is in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd door Buijs Agroservices en WECF Nederland

Formeel vallen gewasbeschermingsmiddelen en hun omzettingsproducten in mest buiten het werkveld van SecureFeed, maar toch wil de organisatie het rapport niet negeren.

Wettelijke normen zelden overschreden

SecureFeed is aanspreekpunt voor de voedsel- en diervoederveiligheid van voedermiddelen die Nederlandse veehouders aankopen.

Uit het bemonsteringsprogramma en het systeem van meldingen blijkt dat tot nu toe slechts zeer sporadisch een overschrijding van wettelijke normen van contaminanten in diervoeders of grondstoffen voorkomt.

NVWA-advies

Dit wordt onderschreven in het recente NVWA-advies over de risico’s van de keten ‘voedergewassen en plantaardig diervoeder’. Daarin wordt geconcludeerd dat ‘de risico’s van zware metalen, diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen die in diervoeder terecht kunnen komen, adequaat worden beheerst door het Nederlandse stelsel van regelgeving, private kwaliteitsborging en officiële controles van partijen diervoeder. In voorkomende gevallen worden betrokken diervoeders uit de keten genomen en krijgen deze een bestemming buiten de voedselketen’.

Laatste reacties

  • mtseshuis

    Is er iemand creatief aan het onderzoeken geweest in Gelderland..

  • koestal

    Weten ze ook iets te zeggen over die rommel limonade-en bierblikjes en plastic, die over de sloot in het weiland gegooid wordt ?

  • koestal

    Weten ze ook niet wat voor stoffen of resten die in het riool terecht komen,zoals drugs ,medicijnen,chemicalien die uiteindelijk ook weer in natuur terecht komen ?

Of registreer je om te kunnen reageren.