Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

SP wil grondgebondenheid steviger borgen in regelgeving

SP wil de definitie van grondgebondenheid voor de melkveehouderij steviger opnemen in de regelgeving voor de melkveehouderij. Tweede Kamerlid Frank Futselaar zegt dat grondgebondenheid goed past in de kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten.

Volgens de meststoffenwet is een bedrijf grondgebonden als het alle mest op eigen grond kan plaatsen. Bedrijven die meer mest produceren dan ze zelf kunnen plaatsen, zijn verplicht dit te verwerken. Volledig grondgebonden bedrijven hadden voordeel bij het fosfaatrechtenstelsel, omdat ze geen generieke korting kregen.

Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor SP - Foto: ANP
Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor SP - Foto: ANP

De melkveesector heeft 2 definities opgesteld over grondgebondenheid. De Commissie Grondgebondenheid van LTO en NZO kijkt bij de definitie grondgebondenheid naar de eiwitbehoefte van een bedrijf. Een bedrijf is volgens hen grondgebonden als in 2025 65% van het eiwit in het rantsoen afkomstig is van eigen bedrijf, inclusief buurcontracten (voer-mestcontracten voor minimaal 3 jaar, in een straal van 20 kilometer rond het bedrijf).

De overheid moet de boer zelf de mogelijkheid geven om keuzes te maken

Netwerk Grondig, de belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouderij, heeft ook een definitie van grondgebondenheid opgesteld. Zij vinden dat alleen sprake is van grondgebondenheid als alle geproduceerde mest op de tot het bedrijf behorende landbouwgrond kan worden aangewend. Onder landbouwgrond wordt dan alle grond in eigendom of pacht binnen een straal van 20 kilometer verstaan, dat ook als zodanig geregistreerd staat in het GDI. Via voedergewas-mestcontracten (kringloopcontracten) kan het grondgebonden areaal worden uitgebreid, mits ook deze in het GDI worden geregistreerd.

Geen voer-mestcontracten in mestwetgeving

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt dat de melkveehouderij een stabiel beleid verdient en wil daarom geen extra eisen bovenop de huidige regelgeving over grondgebondenheid opleggen. “De overheid moet de boer zelf de mogelijkheid geven om keuzes te maken”, vindt hij. Wel wil hij opnieuw pleiten voor het toestaan van voer-mestcontracten. Eerdere pogingen hiertoe zijn tot nu toe gestrand, landbouwminister Carola Schouten wil de contracten niet opnemen in de mestwetgeving, omdat dit volgens haar ruimte biedt voor grondloze groei van melkveebedrijven.

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond 10 april over grondgebondenheid.

Laatste reacties

  • RonaldB

    uHet is 1 grote frauduleuze poppekast.

  • farmerbn

    Rundvee eet ruwvoer dus is de rundveehouderij per definitie grondgebonden. Alles wat je erbij verzint is kul.

  • schooteind1

    Onbegrijpelijk hoe een SP zich voor het karretje laat spannen van de groot- grondbezitters.

Of registreer je om te kunnen reageren.