Rundveehouderij

Nieuws 1 reactielaatste update:30 mrt 2019

Schouten werkt aan wet voor verplichten IBR-bestrijding

Er komt een wettelijke plicht om IBR bij runderen te bestrijden.

Landbouwminister Carola Schouten werkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur die dit verplicht stelt. Sinds 1 april 2018 is de bestrijding van pinkengriep (infectieuze boviene rhinotracheïtis, IBR) door private sectoren verplicht gesteld, nadat het eerder vrijwillig was. Nu werkt de overheid aan wetgeving die de bestrijding verplicht stelt.

Europese regelgeving

De wetgeving moet voldoen aan de Europese regelgeving om in aamerking te komen voor een officiële IBR-status. De nieuwe regelgeving wordt momenteel afgestemd met de Europese regelgeving voor diergezondheid.

Geen cijfers

IBR is momenteel in Nederland niet aangifteplichtig, waardoor er geen cijfers bekend zijn over het voorkomen van de ziekte. Uit een monitoring van het bedrijfsleven in 2015 bleek dat op 15% van de melkveebedrijven en 10% van de andere rundveebedrijven IBR kon worden aangetoond.

Lichte ziekteverschijnselen

IBR leidt meestal tot lichte ziekteverschijnselen als productiedaling en vermindering van weerstand. Het kan ook tot abortus of incidenteel tot sterfte van het dier leiden. Duitsland is sinds 2017 na jaren van bestrijding officieel IBR-vrij. Desondanks zijn recent op 3 bedrijven in de grensstreek met Nederland IBR-besmettingen geconstateerd. Bij IBR uitbraken treft Duitsland maatregelen om verspreiding te voorkomen en zo de vrijstatus te kunnen behouden. Nederland treft geen maatregelen omdat er (nog) geen wettelijke bestrijdingsbeleid is.

Eén reactie

  • Bolder01

    Alweer een wetje er bij , en zelf overal mee wegkomen had dan in het verleden ook opgetreden tegen Bayer, Slap van de overheid...

Of registreer je om te kunnen reageren.