Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Melkproductie per koe met 155 kilo omhoog in 2018

De gemiddelde meetmelkproductie per koe is vorig jaar met 155 kilo gestegen, bij ForFarmers zelfs met 271 kilo.

Dit gebeurde ondanks een extreem warme en droge zomer, zo merkt de voerfabrikant op. Het bedrijf baseert zich voor de eigen cijfers op het Agrocoop-programma, voor het landelijke gemiddelde exclusief klanten van ForFarmers, baseert het zich op gegevens van CRV.

Melkproductie geoptimaliseerd

Oorzaak van de verdere productiestijging is dat veehouders hun melkproductie in 2018 hebben geoptimaliseerd binnen de ruimte van het stelsel van fosfaatrechten. Het ondereind van de veestapel is op veel bedrijven afgevoerd, waardoor de gemiddelde productie per koe automatisch is gestegen. Echter, 2018 was ook het jaar van droogte en hoge temperaturen, wat zorgt voor hittestress bij de koeien en invloed heeft op de melkproductie.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoren klanten van ForFarmers aanzienlijk hoger in zowel de melkproductie als gehalten in de melk. - Foto: Henk Riswick
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoren klanten van ForFarmers aanzienlijk hoger in zowel de melkproductie als gehalten in de melk. - Foto: Henk Riswick

Stijgend rollend jaargemiddelde

Bij ForFarmers-klanten steeg het rollend jaargemiddelde desondanks met 218 kilo per lactatie. Hierbij is het vetgehalte gelijk gebleven aan 2017, namelijk 4,43%. Het eiwitgehalte is 0,01% gedaald naar 3,60%. De meetmelkproductie is hierdoor met bijna 227 kilo per koe per jaar gestegen.

Klanten van ForFarmers scoren hoger

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoren klanten van ForFarmers aanzienlijk hoger in zowel de melkproductie als gehalten in de melk. Het verschil in melkproductie per koe per jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is toegenomen naar +155 kilo melk. In combinatie met hogere gehalten ten opzichte van het landelijk gemddelde (vetpercentage +0,08% en eiwitpercentage+0,04%) resulteert dit volgens het bedrijf in een hogere meetmelkproductie van bijna 271 kilo per koe per jaar. Dit verschil in productie levert ForFarmers-klanten gemiddeld € 87 per koe per jaar extra melkgeld op.

Efficiëntie verhogen en productinnovaties

Het bedrijf verklaart de verschillen met de landelijke gemiddelden enerzijds doordat veel melkveehouders samen met hun voeradviseur doelgericht werken met een plan van aanpak (Melk€ fficiënt) om de efficiëntie rondom voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie te verhogen. Daarnaast spelen productinnovaties een belangrijke rol, zoals het doel om ruwvoer maximaal te benutten met behulp van een penspreparaat.Ook wist een groeiend aantal veehouders het verlies aan drogestof en ruwvoerkwaliteit in de kuil stevig te beperken.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Als boer zijn we blij en trots met de mededeling melkproductie met 150 ltr verhoogt. Voor de Linkse milieu kliek is dit weer een extra leugen waard m.b.t. extra broeikasgas uitstoot al dan niet bewezen.

 • J en M

  En waar zitten we totaal nou op??
  Staat er niet bij, of ik lees niet goed....

 • koestal

  De overheid denkt dat het weer gord gaat met de boeren,daar komt wel weer een afrekening van,ze zullen dit wel weer afpakken.

 • Schraar

  Inderdaad J en M, er is van alles gestegen, maar hoe hoog is de productie nou werkelijk???

 • kiepel

  Wat een slecht artikel.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.