Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

LTO: fosfaatplafond houden en derogatie omhoog

Het fosfaatplafond melkvee moet blijven en de derogatie op grasland moet omhoog naar 300 kilo stikstof per hectare. Melkveehouders moeten meer zelf kunnen kiezen op welke manier ze hun eigen mestruimte invullen. Minder mestruimte met weinig rompslomp of meer ruimte met strengere randvoorwaarden. Het zijn enkele punten in een conceptvisie van LTO Melkveehouderij voor een nieuwe mestbeleid.

“Er moet een einde komen aan geneuzel over mogelijke kleine overschrijdingen van fosfaat- of stikstofplafonds”, aldus Henk Schoonvelde, portefeuillehouder mestbeleid binnen LTO Melkveehouderij. De nieuwe visie is een ‘levend document’, benadrukt Schoonvelde, en wordt vanaf begin maart besproken met de leden van LTO.

LTO houdt vast aan bestaande plafonds melkvee

LTO houdt in de visie vast aan de bestaande plafonds voor melkvee. Een van de opties die aan de orde komen, is meer ruimte maken binnen het huidige fosfaatplafond. “Als je boeren wilt belonen die efficiënter werken dan gemiddeld, moet je daar binnen een plafond wel ruimte voor scheppen. Want er zijn ook bedrijven die minder efficiënt dan gemiddeld produceren. Doe je dan niets aan de hoogte van het plafond, dan blijf je daar keer op keer overheen schieten.” In de visie wordt wel gewerkt met een maximum aan het te behalen voordeel. Dat onderdeel moet nog verder uitgewerkt worden, geeft Schoonvelde aan. “Het is nu nog niet haalbaar, maar we moeten er wel over nadenken.”

Focus op verantwoord mest plaatsen en stikstofbenutting

In het voorstel voor nieuw mestbeleid ligt de focus vooral op het verantwoord plaatsen van mest en de stikstofbenutting. “Alleen dierrechten op basis van fosfaat, dat werkt niet meer. We moeten nu ook letten op stikstof. Daarom moet er een prikkel komen via bijvoorbeeld het ureumgetal. Anders vlieg je met stikstof weer uit de bocht”, aldus Schoonvelde. LTO Melkveehouderij verwacht dat met de voorgestelde nieuwe aanpak de melkveehouderij uiteindelijk geen mestoverschot meer heeft.

Mede-auteur: Robert Bodde

Laatste reacties

  • maiskolf

    Gelukkig . Daar wordt ik als maiskolf ook weer blij van. Ik dacht zelf al een beetje aan de 70/30 derogatie voor betere benutting...

  • kanaal

    eerst de gestolen latente fosfaat ruimte weer terug naar de extensieve grondgebonden boer.

  • Sjefo

    Minder mestruimte met weinig rompslomp en meer mestruimte met strengere randvoorwaarde, wat een onzin ik wil bemesten op basis ontrokken nutriënten plus wat voor onderhoud, LTO stop toch eens met die flauwekul om telkens zaken erbij te betrekken die er echt niets mee te maken hebben ,maar zorg ervoor dat boeren niet verplicht roofbouw hoeven te plegen en dat boeren hun gronden in goede conditie kunnen brengen en houden .

Of registreer je om te kunnen reageren.