Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

KoeMonitor onder meer voor borging diergezondheid

Diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij kunnen vanaf januari 2020 worden geborgd in de zogenoemde KoeMonitor. Dat is het voornemen van belangenorganisaties van de zuivelondernemingen, melkveehouders en dierenartsen.

KoeMonitor bundelt het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM), KoeKompas en andere management- en borgingssystemen. Hierdoor vervalt volgens de initiatiefnemers de overlap tussen deze systemen en ontstaat een efficiëntere en transparantere werkwijze voor melkveehouders, dierenartsen en de zuivelindustrie.

KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeData, KoeAlert en KoeKompas. KoeData is de nieuwe naam voor de CDM. Het moet de diergezondheid op een melkveebedrijf inzichtelijk maken. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling van 11 kengetallen van een individueel melkveebedrijf vergeleken met landelijke gemiddelden.

Zuivelsector betaalt de ontwikkeling van de KoeMonitor

KoeAlert is een werkwijze om attentiekoeien te signaleren. Met KoeAlert kan uitvoering worden gegeven aan de EU-hygiëneverordening waarin staat dat veehouders alleen melk van gezonde koeien mogen leveren.

KoeKompas bestaat al geruime tijd als managementinstrument en is door verschillende zuivelondernemingen inmiddels in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Hiermee werken melkveehouders samen met hun dierenarts aan de verdere verbetering van de gezondheid en het welzijn van de veestapel.

Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek vanaf januari 2020 beschikbaar is. Zuivelondernemingen bepalen vervolgens zelf of ze wel of niet van het nieuwe instrument gebruik gaan maken, net zoals nu ook het geval is, zo licht een woordvoerder toe. De ontwikkeling van de KoeMonitor wordt betaald door de zuivelsector.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Bij de gezondheid van mensen heb je veel privacy-regels. Bij dieren helemaal niks en dat is een verkeerd iets. Stel je voor dat scholen en werkgevers boetes krijgen bij veel medicijngebruik onder hun mensen. Nederland zou te klein zijn.

 • Trot

  is er geen privacywet voor boeren en hun dieren

 • bas123

  Waar zijn ze mee bezig !!!!!.
  Weer een systeem dat niemand begrijpt. Verkeerd conclusie geeft.
  Elke boer weet samen met zijn geborgde dierenarts heus wel waar ze mee bezig zijn, laat de zuivelindustrie zich bezig houden met het vermarkten van de melk en een goede melkprijs uit te betalen
  Onder de schijnheiligheid van wij betalen nu.
  Krijgen de boeren later de rekening door minder melkgeld en extra dierenartskosten.

 • mts_kuijpers

  Volgens het artikel wil iedereen naar 1 diergezondheidsmonitor, maar aan het einde mag de zuivelonderneming bepalen of ze wel/niet gebruik gaan maken van de monitor. Wat heeft het dan voor een zin om een nieuwe op te tuigen???

Of registreer je om te kunnen reageren.