Rundveehouderij

Nieuws 8 reacties

Honderden rechtszaken intrekking fosfaatrechten

De stapel met fosfaatrechtzaken wordt groter en groter. Naast meer dan 1.200 juridische procedures over de toekenning van fosfaatrechten blijkt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ook nog eens honderden rechtszaken op de plank te hebben liggen over, al dan niet ten onrechte, ingetrokken fosfaatrechten. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van het CBb dinsdag 5 maart.

Mocht het ministerie de definitie van jongvee aanpassen tijdens de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel? Die vraag staat centraal bij 3 proefzaken over de herbeschikkingen van fosfaatrechten die, volgens het ministerie, ten onrechte waren toegekend aan vleesveehouders. In een marathonzitting van 4 uur probeerde het CBb duidelijk te krijgen waarom jongvee wel of geen fosfaatrechten toegekend krijgt.

Is beleidsregel een wijziging of verduidelijking van de wet?

Volgens de 3 advocaten, Kroon, Goumans en Kleijwegt, die ieder een veehouder bijstaan, heeft LNV ten onrechte in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee de definitie van melkvee, zoals deze in artikel 1 van de Meststoffenwet staat, uitgebreid. In de beleidsregel is de voorwaarde gesteld dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn als ze ook gaan afkalven. Kroon: “Dit is een impliciete wetswijziging en geen uitleg hoe om te gaan met de wet.” Goumans: “De I&R-registratie hoort leidend te zijn voor toekenning van fosfaatrechten, achteraf veranderen van diercategorie 101 en 102 kan helemaal niet, dat is in strijd met de wet.” LNV ziet dit anders, volgens een jurist van het ministerie staat de beleidsregel toe de wet te interpreteren. De beleidsregel is volgens LNV een verduidelijking van de wet wat onder jongvee voor de fosfaatrechten verstaan moet worden. Dit was nodig omdat de definitie van melkvee in de wetgeving niet duidelijk was, stelt de LNV-jurist.

Verduidelijking door beleidsregel niet nodig

Een van de CBb-rechters wijst LNV erop dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten toch duidelijk de suggestie wordt gewekt dat de fosfaatrechten op basis van de definitie melkvee uit die wet zou worden toegekend. En dat er destijds blijkbaar geen onduidelijkheid bestond die in een beleidsregel opgelost moest worden. Op deze opmerking van de rechter komt LNV niet met een verdere onderbouwing van de noodzaak de wet ‘te verduidelijken’. Hierop trekt de CBb-rechter de conclusie dat het dus gaat om wat er ten tijde van de invoering van de Meststoffenwet bedoeld is te definiëren onder melkvee en niet zoals de beleidsregel het in een latere fase interpreteert.

Dat de fosfaatrechten teruggehaald moesten worden omdat het anders onrechtmatige staatssteun zou zijn, zoals LNV beweert, wordt door de advocaten bestreden. Kroon: “De definitie jongvee is door de minister in eerste instantie zo gekozen en afgewogen dat jongvee voor zowel melkvee- als vleesveehouderij valt onder het stelsel van fosfaatrechten.” Volgens Kroon heeft de Europese Commissie op basis van die gegevens geoordeeld dat het toelaatbare staatssteun is.

Op 16 april doet het CBb uitspraak.

Laatste reacties

 • koestal

  Het eind is nog niet in zicht door verschillende interpretaties.

 • RonaldB

  Het lijkt er op dat er een nieuw begin gaat komen. De cbb snapt dat de code's 124 en 125 niet hetzelfde zijn dan 101 en 102. Maar ja, 2002 is ook al zo lang geleden, dat kun je Carola niet kwalijk nemen dat ze dat niet wist. Toen zat ze nog in de luiers.

 • kanaal

  er zijn gewoon toegekende rechten afgestolen met terugwerkende kracht.

 • egbert

  Recht wordt er niet gesproken engaat ook niet gebeuren dat blaast het hele systeem op wat het ministerie niet wil en koste wat kost het te voorkomen.
  Gelijkhebben en krijgen is heel wat anders.
  Hier neigen verschillende zaken naar corruptie en doorgestoken kaart .
  De seopserie is nog niet voorbij als je alles weet kun je meteen een nieuwe schrijven .

 • egbert

  Met corrupte ambtenaren van LNV rechters nlto enz.

 • Kelholt

  Dat nu pas de eerste scheurtjes in het krakkemikkige fosfaatrechtenstelsel zichtbaar worden is een compliment voor LNV. Helaas voor Carola & Co. zijn boeren en burgers geen idioten meer die klakkeloos alles accepteren, zie ook Lelystad Airport.
  De reductie regeling en het fosfaatrechtenstelsel zijn bedacht door een incapabele staatssecretaris en worden uitgevoerd door iemand die haar carrière verkiest boven haar zelfbenoemde boeren afkomst. Het moet wel een keertje mis gaan.
  Gaat het bij het CBb niet mis dan gaat het wel mis als de staatssteunbeschikking via de Eurowob openbaar wordt gemaakt.

 • RonaldB

  Kelholt, dat denk ik ook. Op gebied van milieu moet er openheid gegeven worden.

 • Bossies

  Ik twijfel niet aan de rechters. Ik kan wel eens teleurgesteld zijn in hun uitspraken omdat die niet overeenkomen met mijn wensen echter wanneer ik daar geen vertrouwen in heb ga ik emigreren maar weet nu nog geen land waar het allemaal beter is en waar ik zo gemakkelijk met mijn buren kan praten.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.