Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Sorghum kan nog lang niet tippen aan mais

In een vergelijkende proef van snijmais met 2 sorghumtypen blijkt dat sorghum qua opbrengst nog niet kan tippen aan snijmais. De proef is uitgevoerd door Louis Bolk Instituut.

De proef is opgezet om de stikstofbenutting van de plantensoorten te bepalen. De stikstofopbrengst van sorghum komt wel dichter in de buurt van mais dan de drogestofopbrengst. De proef kende 3 stikstofniveaus: 0, 70 en 140 kilo stikstof (N) per hectare. Daarbij heeft mais steeds de hoogste drogestofopbrengst. Naarmate de stikstofbemesting toeneemt, wordt het verschil steeds groter. Bij stikstofniveau 140 bracht de snijmais 21,1 ton droge stof op, terwijl de verschillende sorghumtypen rond 15 ton droge stof opbrengen.

Bemest sorghum met minder stikstof dan mais

Bij 0 kilo N heeft een graantype sorghum de hoogste, oogstbare stikstofopbrengst. Het structuurtype sorghum heeft een hogere meeropbrengst per kilo N dan het graantype, dit is alleen zichtbaar bij een stikstofgift van 70 kilo per hectare. De geteste sorghumrassen zouden met minder stikstof bemest moeten worden dan mais.

Het graantype kent duidelijk hogere zetmeelgehalten dan het structuurtype. Het graantype levert bij elk bemestingsniveau steeds iets meer dan 300 gram zetmeel, terwijl die van het structuurtype varieert tussen 200 en 270. De snijmais bracht bij 0 kilo stikstof 339 gram zetmeel per kilo droge stof en dat loopt op naar 388 gram zetmeel bij 140 kilo N-bemesting.

Een van de conclusies uit dit eerste jaaronderzoek is dan ook dat de veredeling van sorghum voor de Nederlandse markt zich moet richten op een hogere opbrengst en een betere stikstofbenutting.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Niks nieuws. Daarom telen boeren mais ipv sorghum. Dat mais meer opbrengt bij hogere giften is ook niet nieuw.

  • koestal

    hadden we al gedacht,dus dat is duidelijk

  • dwarse geit

    Is eigenlijk geen uitkomst van een onderzoek, meer een bevestiging van wat we al jaren weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.