Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Sector via optimaal rantsoen stikstof verlagen

De melkveehouderij gaat aan de slag om de stikstofuitstoot van de veestapel te verlagen.

Dat zeggen LTO, NMV en Nevedi in reactie op de oproep van landbouwminister Carola Schouten. Nu de stikstofproductie van de veestapel nog boven het plafond ligt, moeten maatregelen worden getroffen om een nieuwe generieke korting van de melkveestapel te voorkomen, schrijft de minister. De fosfaatproductie ligt volgens de prognose van CBS wel ruim onder het fosfaatplafond.

LTO Melkveehouderij

Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij is positief dat het fosfaatplafond ruimschoots wordt gehaald, maar teleurgesteld dat de doelen voor stikstof nog niet worden gehaald. “We onderzoeken hoe het komt dat het stikstofplafond nog altijd wordt overschreden en we gaan kijken welke acties nodig zijn om minder stikstofexcretie per koe te krijgen”, legt hij uit.

Meulenbroeks: “Hoewel er veel minder vee wordt gehouden, zien we ook dat melkproductie per koe behoorlijk is gestegen. Uit de cijfers blijkt met name dat er meer krachtvoer is gevoerd aan de koeien. De vraag is wat we met het optimaliseren van rantsoenen kunnen bereiken, zodat we kunnen zorgen dat we ook met stikstof onder het plafond komen.” Hij pleit voor het optimaliseren van rantsoenen om met praktische oplossingen eiwit beter te benutten en zo minder stikstof uit te stoten.

Eiwit van eigen land

Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water zegt dat de stikstofproductie aandacht heeft. “We constateren dat het nog te hoog is, al is het maar een kleine overschrijding van het plafond”, zegt hij. Tegelijkertijd heeft de stikstofproductie ook gevolgen voor het ammoniak-dossier, waar de stappen die genomen moeten worden veel groter zijn. LTO verwacht dat, met meer aandacht voor het rantsoen, het stikstofplafond gehaald kan worden. “In de sector is echter ook de wens om meer eiwit van eigen land te halen, wat betekent dat er meer gras in het rantsoen komt. Dat maakt een daling van stikstofproductie niet makkelijker”, zegt Van Dongen.

NMV: goed en slecht nieuws

“Het goede nieuws van fosfaat wordt overschaduwd door het slechte nieuws van stikstof”, reageert Harm Wiegersma van melkveehoudersvakbond NMV. “We zullen aan de gang moeten om dit te verlagen. Het meest praktische is om dit via het voerspoor te doen”, zegt hij. Wiegersma wordt er niet vrolijk van dat er weer extra maatregelen nodig zijn. “Maar er is wel wat te halen. Als we scherper kunnen voeren, kan dat ook financieel wat opleveren”, zegt hij.

Kijken of cijfers juist zijn

Droogte

De stikstofcijfers zijn volgens Wiegersma wel verklaarbaar. Door de droogte en de afname van het aantal koeien is er meer gevoerd om de productie op peil te houden. Desondanks wil hij de CBS-cijfers wel kritisch bekijken. “We moeten zeker onze verantwoordelijkheid nemen, maar we moeten ook kijken of de cijfers juist zijn en of de aannames die hierbij gedaan zijn kloppen”, zegt hij. Ook LTO vindt het belangrijk om inzicht te hebben hoe de cijfers tot stand komen, om doeltreffend te kunnen handelen.

Complexer om voor stikstof afspraken te maken dan voor fosfaat

Veevoerorganisatie Nevedi

Henk Flipsen van veevoerorganisatie Nevedi zegt dat hij positief is over de fosfaatcijfers. “Alle bedrijven hebben voldaan aan het convenant, ook al was dat door de droogte in de zomer wel lastig. Toen werd er meer krachtvoer gevoerd, waardoor het convenant in gevaar kwam, maar dat is later in het seizoen weer recht getrokken”, zegt hij.

Op stikstofgebied ligt een behoorlijke opdracht, die de melkveesector het liefst via voer wil aanpakken. Flipsen: “De manier waarop dat kan is anders dan bij fosfaat. Met stikstof heb je met veel meer factoren te maken die bij het bedrijfsmanagement liggen, zoals het rantsoen met gras en mais en de bodem. Het is veel complexer om op het gebied van stikstof afspraken te maken dan bij fosfaat. We kijken binnen de zuivelketen tot op welke hoogte het kan via voer, en welk aandeel via bedrijfsmanagement geregeld moet worden. Stikstof in het krachtvoer verlagen is niet eenvoudig, omdat dit te maken heeft met het ruw eiwit, dat ook betrekking heeft op het welzijn en de gezondheid van de koe. En het moet ook economisch haalbaar zijn voor de boer.”

NZO wil nog niets zeggen over welke maatregelen er zijn om de stikstofproductie terug te dringen.

Lees ook: Schouten: te hoge stikstofproductie problematisch of Fosfaatproductie daalt tot ruim onder plafond

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • f.p.zomer

  De sector wil meer eiwit van eigen land zegt van Dongen???????
  Nee,dat heeft een commissie bedacht in opdracht van LTO en NZO.
  Nu moet daar weer wat op verzonnen worden.

 • de eerste boer uit deze commissie is al gestopt zag de bui al hangen

 • kleine boer

  En nou wel reactie van lto.... Kun je zien hoe ze aan de overheid hangt als er iets te gunste vd boer is geen enkele reactie en nu gelijk reactie en ook nog ad kant vd overheid belangenbehartigers ...., ja dat klopt wel belang vd overheid behartigen...👎

 • farmerbn

  Hoe kun je het positief vinden dat men zo onder het fosfaatplafond gekomen is. Is toch een teken dat er teveel dieren geruimd zijn? En die derogatieregel van 80% grasland is ook hardstikke dom. Eerst verplichten om veel eiwitgras te telen en daarna straffen omdat er veel eiwitgras is gevoerd. Wederom heeft het slimste jongetje van de klas een dikke onvoldoende. Nog even en hij is niet meer het slimste jongetje of is ie dat al niet meer?

 • koeien binnenhouden is zeer effectieve maatregel en ureum gem 20 jaarrond

 • Alco

  Stikstof reductie heeft aan de voeding zijde minder opname van stikstof.
  Er is altijd bij dieren evenwicht.

 • maiskolf

  70/30 gras/mais derogatie weer terug is ook een optie ..

 • De harde melkers die de p tabellen te buiten gaan zijn verantwoordelijk voor deze 4%?

 • cornelis 22

  Zeer complex zegt schrijver behalve met meten zeker dan is het zogenaamd meteen duidelijk.

 • deB.

  Natuurlijk gaan wij weer moeten muggeziften...terwijl schiphol MOET groeien na 2020
  Afgelopen met dit hypocriete geneuzel.
  Blijf dan ook met je fikken van de landbouw af, de beste, en meest groene, kringloop sector die er maar bestaat!!!!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.