Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

GD-cijfers fosfor niet vergelijkbaar met fosfaatnorm melk

Veel veehouders kijken vol onbegrip naar de verschillen in de fosfaatgehalten in melk.

Op de uitslagen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit de Mineralencheck staan vaak waarden rond 1,13 gram terwijl de forfaitaire fosforexcretienorm van 0,97 gram per kilo melk is.

Het is goed om de gehalten op gelijk niveau met elkaar te vergelijken. De Gezondheidsdienst meldt in een bericht op de site dat het fosforgehalte in alle onderzochte monsters over 2018 gemiddeld 1,13 gram per liter afgeroomde melk is. Velen maken de denkfout door dan aan te nemen dat het verschil tussen geproduceerde melk en excretienorm 0,16 gram fosfor is. GD bepaalt namelijk de waarde in afgeroomde melk per liter. Om te vergelijken met de excretienorm moet eerst van liter omgerekend worden naar kilo. Daarin zit een factor 1,03. De GD geeft ook aan dat het gehalte dan daalt naar 1,097 gram fosfor per kilo afgeroomde melk.

Verschil is geen 0,16 maar 0,08 gram per kilo melk

GD meldt daarnaast dat vet nauwelijks fosfor bevat. Daar van uitgaande, betekent het dat de hoeveelheid fosfor dus in meer product zit als het gaat om rauwe melk. In Nederlandse melk zit gemiddeld 4,40% vet. Dat geeft een gemiddelde verlaging in rauwe melk per kilo, zoals GD ook meldt. Als je dat verschil ook nog verrekent, komen de GD-cijfers van 1,13 per liter afgeroomde melk overeen met 1,05 gram fosfor per kilo volle melk (1,097: 1,044). Dat laatste is dus de waarde die je mag vergelijken met de excretienorm. Nog steeds een behoorlijk verschil van 0,08 gram per kilo melk, maar niet de platte rekensom die velen maken van 1,13-0,97, ofwel een verschil van 0,16.

Annie Schreijer-Pierik heeft al aangegeven dat ze Carola Schouten om uitleg vraagt aangaande de verschillen die GD vindt ten opzichte van de excretienorm. Als ze dat doet moet ze wel de juiste verschillen presenteren.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  mooi
  dan is dat duidelijk.
  Onniedan Carola. Haal tickets voor de ZC 19 kun je al die foute ammoniak en fosfaatcijfers ff van je af lachen. Goed weekend allemaal en werk ze 24/7

 • Henk.visscher

  Ze laat niks van zich horen en doet ook niets voor ons boeren, weg met deze minister

 • kleine boer

  En lto Zwijgt tis weekend ...

 • het blijft dan nog steeds circa anderhalve kg per koe is omgerekend over 1,6 miljoen koeien 2,4 miljoen kg totaal dat zou 60.000 koeien voor niets aan de haak zijn maar het sommetje van Jan Dijkstra moet er ook nog deels bij (verliezen) dus dan kom je weer op hogere getallen Het blijft curieus dat de motor achter het fosfaat reductie plan de NZO zich nu in stilzwijgen blijft hullen. Dit was dus gevalletje te veel melk voor een fabriek en een paar ambtenaren in paniek om niets met als gevolg een gezamenlijke "oplossing" die veel koeien onnodig de kop kostte en boeren een sloot met geld.

 • veehouders

  Het is achteraf ook geen wonder dat de NZO met de motor achter het fosfaatreductieplan was met een milieuactivist als voorzitter.

 • farmerbn

  Niemand heeft mij ooit uitgelegd hoe die D'66 man voorzitter van NZO kon worden. Wie stelt de voorzitter NZO aan?

 • nieuwkobus

  Zelfs met herberekening van liters naar kg op bedrijfsniveau nog steeds een verschil van 1.13 dit tov de gehanteerde 0.97 fosfor uit melk.

 • Marcel v

  wat een vreemd verhaal van de GD ? bij mij staat sinds kort op melkafrekening het fosfor in mg/gram melk. Daar hoef ik dus niets aan te corrigeren.

 • Henk.visscher

  Kunnen we dan deze getallen nemen inplaats van de uit de lucht gegrepen getallen van de exretietabbellen of is er geen relatie tussen deze 2 getallen

 • De GD biedt een mineralencheck aan, maar geeft nu er verwarring is aan hoe er naar gekeken zou moeten worden? Dat is dan ook een raar verhaal, als je zo'n uitslag krijgt leg je die naast het gemiddelde maar dat moet je dus helemaal niet doen blijkt nu.
  Zit en zat er ook nogal wat overlap bij bestuur van GD en NZO (en LTO) ten tijde van het fosfaatreductieplan. Maar dat helpt dus ook geen zier.

 • jhp

  In de mail van 24-11-2017 van de GD met een link naar GD site, waar nog steeds staat; inzicht in de werkelijke fosforuitscheiding.
  Er staat nergens, ook niet op het uitslagformulier, dat er iets gecorrigeerd moet worden, wel dat het gehalte per liter is.
  Nu ze het blijkbaar toch anders hebben gedaan, kan ik mijn geld dan terug?

 • farmerbn

  Als je het vet van de melk haalt is het restant van de liter even zwaar als een kg. Je moet dus niet twee keer corrigeren. Maar waarom altijd moeilijk doen en willen corrigeren als je ook gewoon het fosfor in de rauwe melk kunt meten? Het blijkt dus dat hoe hoger het vetgehalte is , hoe lager de fosfor?

 • Henk.visscher

  Bij de kalverfraude was Schouten er als de kippen bij, nu ze zelf fraude heeft gepleegd door niet de nieuwste getallen te nemen, pleegt ze zelf fraude, dit is een splinter bij iemand uit de ogen halen als jezelf een balk in de ogen hebt

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.