Rundveehouderij

Nieuws 14 reacties

5 jaar vrijstelling bovengronds uitrijden

De vrijstelling voor bovengronds aanwenden van runderdrijfmest wordt met 5 jaar verlengd voor boeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de vereniging Noordelijke Friese Wouden.

Landbouwminister Carola Schouten heeft de regeling maandag gepubliceerd. Van de regeling maken ongeveer 400 bedrijven gebruik. De regeling is met ingang van 19 februari van kracht.

Schouten gaat in tegen advies

De minister gaat met de vrijstelling in tegen het advies van de Technische Commissie Bodem, die geen aanleiding zag om de vrijstellingsregeling te verlengen. Bij een vorige verlenging adviseerde de TCB aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke effecten van mestinjectie op het bodemleven. Dat onderzoek is sindsdien echter niet gedaan.

De vrijstelling is een vervolg op de vrijstellingen die eerder voor kortere perioden werden afgegeven sinds 2014. De Tweede Kamer vroeg de minister eind vorig jaar met algemene stemmen de vrijstelling voor een periode van 5 jaar voort te zetten onder de huidige voorwaarden.

Voorwaarden aangescherpt

De minister heeft de voorwaarden wel aangescherpt. Het gaat dan met name over de mate van beweiding (tenminste 6 uur per dag gedurende 150 dagen per jaar), de registratie daarvan en het toegestane stikstofoverschot (maximaal 100 kilo per hectare) op bedrijfsniveau. Alleen vloeibare rundermest die op het eigen bedrijf is geproduceerd, mag breedwerpig bovengronds worden uitgereden op grasland.

VBBM verheugd

De VBBM reageert verheugd op de vrijstelling. De vereniging vreesde dat het ministerie geen vrijstelling voor langere tijd wenste te geven. “Dit is ongelofelijk goed nieuws”, zegt voorzitter Erik Valk in een persverklaring. De VBBM verzet zich al zo’n 30 jaar tegen het mestbeleid. Het beleid is nadelig voor het bodemleven, vindt de vereniging. Femke Wiersma van de VBBM zegt dat de vereniging uitgaat van de biologie en het milieu en niet van de techniek. “De rundermest van onze boeren bevat aantoonbaar minder ammoniakvormende stikstof dan de gangbare mest. Het gaat ons om de kwaliteit.”

Lees ook: Mestseizoen start bij schitterend weer

Laatste reacties

 • hatsikiedee ketsen

 • Bennie Stevelink

  De eisen waar aan voldaan moet worden:
  -Maximaal 14.000 liter melk per ha.
  -maximaal 100 kg N uit kunstmest per ha.
  -maximaal 100 kg N verlies per ha.
  -in wintermaanden ureum <21
  -beweiding tussen 15 maart en 30 november.

 • Bertus Buizer

  Goed besluit van minister Schouten!
  De VBBM gaat terecht uit van ecologie en niet van techniek.

 • kleine boer

  Vind het met bemester toch stuk mooier werken op grasland als met ketsplaat zou toch niet meer zonder bemester willen rijden. Wel water erbij Vloeit het mooi in de grond en niet later weer terug in de kuil ...

 • kootst

  Mooi geregeld door Netwerk Grondig .....

  Iedere boer kan er aan meedoen, het staat compleet los van de VBBM.

  Na overleg met -, en op verzoek van Netwerk Grondig hebben Frank fustelaar (SP) en Tjeerd de Groot (D66) een motie ingediend t.b.v. "Bovengronds mest uitrijden"

 • gjh

  heel simpel dit is het beste voor het bodem leven daar heb je geen deskundige sukkels voor nodig alleen simpel boeren verstand

 • Bennie Stevelink

  @gjh, vind jij de eisen waaraan voldaan moet worden simpel?

 • Bennie Stevelink

  @Bertus, door de lange beweidingsduur, vooral laat in de herfst, wordt ammoniakemissie beperkt door een hogere nitraat-uitspoeling naar het grondwater te accepteren. Het ene milieu-nadeel wordt gewisseld tegen het andere.

 • boerke brabant

  heel goed nieuws. Geldt inderdaad voor alle boeren die aan de voorwaarden voldoen , dus niet alleen VBBM boeren. Ik rijd nu al een paar jaar bovengronds uit. Spaart veel diesel (eerste milieuwinst) en spaart de bodem. Kan toeval zijn of niet maar zie de weidevogels weer toenemen in het land. (en een beetje slim bemesten en je vindt niets terug bij maaien)

 • frl

  NATUURlijk hoort de mest bovengronds, alleen zijn we zo dom geweest om mest en urine in één put te stoppen , dat heeft voor al die emmisie reduceren maatregelen gezorgd.
  Als ik nu zie waar deze herfst nog koeien liepen dan zie je onder de koeien vlaaien allemaal rooie wormen.
  En waar ik in september nog stromest opgereden heb , zitten nu alweer de meeste insecten.

 • lijbers

  @Bennie Stevelink, er wordt in de nieuwe voorwaarden niet gesproken over ureum of max kg melk per ha. Ook hoef je niet te beweiden van 15 maart tot 30 november. Weiden tussen 1 mei en 1 oktober is ook >150 dagen.

 • ghsmale

  Dat is heel wat anders dan uitrijden met gps.
  Het éne uiterste bij het andere.

 • Bennie Stevelink

  @Lijbers, wat weiden betreft heb je gelijk. Het is inderdaad 150 dagen tussen 15 maart en 30 november.
  De overige eisen heb ik overgenomen van Frits van der Schans van CLM in een reactie bij Foodlog.
  Één van de eisen die Frits van der Schans noemt heb ik hier nog niet gemeld: minimaal 85% gras.

 • het rottingsproces gaat verder in de bodem met mestinjectie met als gevolg dat het zuurstofgehalte in de bodem onderuit gaat. Hierdoor komt er minder zuurstofrijk bodemleven en spoelen de meststoffen makkelijker uit. Het bindende vermogen van de grond wordt hoger als er bovengronds uitgereden wordt. Dit is bekende basis kennis. Ik heb nog nooit een koe een gaatje zien graven om in te kakken. Een kat doet dat wel, die heeft ook een ander verteringsstelsel.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.