Rundveehouderij

Nieuws 23 reacties

FrieslandCampina geeft deels toe aan druk leden

De acties van ontevreden leden en groepen leden van FrieslandCampina zullen zeker leiden tot aanpassing van de voorstellen voor een ander melkgeldreglement.

Dit zegt voorzitter van FrieslandCampina Frans Keurentjes in een interview met Boerderij. Keurentjes wil nog niet zeggen welke aanpassingen worden overwogen.

Bij de zuivelcoöperatie is het debat over aanpassing van het melkgeldreglement hoog opgelopen. Belangrijk punt daarbij is de voorgenomen versobering van de garantieprijs, waardoor leden bijna een cent minder melkgeld krijgen. De ledenraad moet hier over twee weken een besluit over nemen.

‘Belangenafweging soms te gladjes’

Keurentjes erkent dat de belangenafweging in het bestuur van de coöperatie soms te gladjes lijkt te gaan, wat melkveehouders de indruk kan geven dat ze er niet door komen. “Misschien dat we het verhaal toch niet goed genoeg vertellen”, aldus Keurentjes. “We moeten de leden meer meenemen in alle afwegingen, luisteren naar hun zorgen en met ze in gesprek gaan.”

Bezorgde FrieslandCampina Boeren

Toch is er volgens hem ook in de ledenraad en de andere bestuurslagen wel degelijk sprake van discussie. De groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren is een van de grootste groepen verontruste leden, met inmiddels een kleine 3.000 steunverklaringen. Zij hebben naar eigen zeggen nog niet met het bestuur gesproken.

Keurentjes wil de voorstellen medio december in stemming brengen. Daarbij zal het blijven gaan om een aanpassing van de garantieprijs. Dat zegt ook RFC-topman Hein Schumacher. Volgens hem blijft de garantieprijs, ook na een versobering, een leidende melkprijs.

Kredietbeoordelaar Fitch constateerde onlangs dat FrieslandCampina komende jaren een strakke financiële discipline moet handhaven. De uitbetaling aan de leden moet daarbij worden gematigd, aldus de kredietbeoordelaar.

Winstmarges structureel lager

Schumacher zegt dat de leden van FrieslandCampina rekening moeten houden met het gegeven dat de winstmarges bij de onderneming structureel lager zullen worden dan ze gewend zijn. Vooral door lagere winsten van de onderneming in China. Een financiële uitholling van het zuivelbedrijf, zoals sommigen vrezen, is volgens hem echter niet aan de orde. Voor het overaanbod van ledenobligaties op de interne markt van de coöperatie, wat leden onrustig ook maakt, wordt nog een oplossing gezocht.

Duitse zuivelmarkt

De verkoop van dochterondernemingen en belangen in bedrijven, zoals stremsel- en zuurselproducent CSK, heeft volgens hem niets te maken met de stabiliteit van FrieslandCampina. In China wordt nog steeds winst gemaakt, al is dat veel minder dan vroeger. Ook op andere markten gaat het goed, maar er zijn ook tegenvallers. Over de belangrijke Duitse zuivelmarkt is Schumacher duidelijk: “Wij gaan die markt niet profitabel maken.”

Oorzaken zijn de felle concurrentiestrijd in Duitsland tussen zuivelleveranciers om een plek in het zuivelschap bij supermarkten en de, zeker voor Duitse begrippen, hoge garantieprijs die de leden daar ontvangen. Weggaan uit de Duitse markt is echter geen optie. FrieslandCampina heeft de Noordwest-Europese en Nederlandse markt in de voorbije jaren wel een beetje veronachtzaamd, geeft hij toe. Er wordt wel hard gewerkt om dit te veranderen, wat er onder meer in heeft geresulteerd dat het marktaandeel van Campina voor het eerst in acht jaar weer stijgt, zo meldt hij.

Lees meer hierover in Boerderij Magazine

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Wat Duitsland betreft, wordt in feite gezegd, dat we daar geen winst gaan maken. Hooguit de (aangepaste) garantieprijs kan daar gehaald worden. Toch moeten we op die markt blijven om onze melk kwijt te raken en als springplank voor specifieke producten (Chocomel) die wél winst kunnen maken.

 • agratax(1)

  Er wordt gesproken over stevige discussies binnen de Ledenraad en andere bestuursslagen, dit wil nog steeds niet zeggen dat de boeren zich gehoord voelen. Mijns inziens kan RFC wel iets leren op dit punt van Royl AVEBE waar de leden zich (weer) gehoord voelen. De aardappelmeel heeft hiervoor de nodige strubbelingen moeten overwinnen, maar heeft het Wij <>zij gevoel weten om te zetten in een ONS gevoel en dat is de juiste mentaliteit om de co-op te laten slagen. De vraag is of alle buitenlandse activiteiten het ONS gevoel versterken zolang de leveranciers aldaar geen lid zijn en dus ook geen enkel risico lopen.
  In Boerderij mogen we graag de oorzaak zoeken bij Uitbetaling e.d., ik denk dat daarmee geen gehoor wordt gegeven aan de wensen / eisen van de boer omtrent inspraak in zijn eigen verwerking en afzet bedrijf.

 • Waarom verkoopt FRICA winstgevende dochter bedrijven als ze niet nodig zijn voor de stabiliteit zijn van FRICA. Om nog meer geld te gooien in verweggistan oorden zoals Pakistan ??

 • boerderij12

  ik voorspel ze veranderen wat punten en kommas en drukken het erdoor

 • wilhelminahoeve

  melk prijs van 30 jaar terug betalen en dan ook nog praten over versobering van melkprijs en dikke salarissen voor directeuren en z. g top managers

 • Leden stemmen er nooit mee in...

 • Bennie Stevelink

  @agratax, ik heb de indruk dat de vertrouwenscrisis niet wordt veroorzaakt doordat boeren niet genoeg kunnen meepraten, maar doordat ze niet op een serieuze manier geïnformeerd worden. De leden-informatie is al vanaf het moment van de fusie gebaseerd op de principes van consumenten-informatie.

  Consumenten-informatie kenmerkt zich door het ontwijken van iedere diepgang en achtergrond informatie. Het heeft de diepgang van informatie die je geeft aan een kind. Veel leden klagen dan ook dat ze “niet serieus genomen worden”, “geen informatie krijgen”, of “niet voor vol worden aangezien”. Tegelijk wordt op een krampachtige manier geprobeerd om te “verbinden”.
  Wie op een krampachtige manier probeert te verbinden, terwijl leden inhoudelijk op afstand worden geplaatst en worden buitengesloten veroorzaakt juist een steeds grotere afstand. Dan is het wachten op een aanleiding en er ontstaat een crisis.

  Deze manier van communiceren kenden we niet bij het vroegere Frieslandfoods. Daarom vermoed ik dat ze dit hebben overgenomen van Campina.
  Bij Campina zijn vroegere jaren ook al grote vertrouwens-crises geweest. Als mijn vermoeden juist is, dat deze manier van communiceren van Campina afkomstig is, dan begrijp ik ook waarom dat men vroegere jaren dit soort problemen daar ook al heeft gehad.
  Bij Campina hebben ze nooit begrepen dat die problemen een verband hadden met de manier van communiceren?

 • ENDE902

  @bennie
  Ik ben zelf via Campina bij Friesland Campina terecht gekomen en herken niet, dat de wijze van communiceren bij Campina vandaan komt. Volgens mij is de afstand tussen leden en bestuur/bedrijf ontstaan, doordat Friesland Campina zichzelf wil profileren als een onderdeel van samenleving en daarmee gesprekken is aangegaan met ngo's. Juist deze ngo's zijn niet populair bij de leden.

 • farmerbn

  Als je de klanten wilt pleasen en de leden de ene na de andere kostprijsverhoging oplegt dan gaat het fout. Als je na die kostprijsverhogende eisen ook nog minder melkgeld gaat uitkeren , komt er opstand. Het gaat over geld en niet over communicatie of zo. Is het melkgeld leuk boven de kostprijs dan hebben boeren geen moeite met slechte communicatie.

 • Bennie Stevelink

  @ENDE902, dank voor de informatie. Leden informeren volgens de principes van consumenten-communicatie komt dus niet van Campina. Het was dus een nieuw probeersel wat gelijk met de fusie is ingevoerd.

 • wmeulemanjr1

  Welke aanpassing doen ze mooi geen uitspraken over, worden waarschijnlijk weer blij gemaakt met een dooie mus.
  Linksom of rechtsom de ledenraad moet gewoon voor ze op de knieën, daar draait nu alles om

 • koestal

  FC doet niks anders dan regeltjes bedenken ,de ledenraad keurt het altijd goed

 • jan1

  Mijn mening is, dat ze teveel achterover hebben gezeten in hun luie stoel. De winst kwam wel uit Azie, de markt hier hebben ze te veel verwaarloosd. En nu het in China minder gaat hebben ze een probleem. en dat probleem wordt afgewimpeld, ten koste van de melkveehouder.

 • AA1

  je kunt lullen wat je wil, maar er wordt een goeie melkprijs neergezet.

 • arink

  AA1, als een kolos als FCDF met alle zgn. Efficientieslagen die gemaakt zijn, en met die zgn. Topmensen ah roer die miljoenen wegslepen, niet in staat is om meer dan de huidige lousy 35 cent te realiseren, dan laat men ergens steken vallen nietwaar?

 • Bennie Stevelink

  @arink, wijs mij de melkverwerker aan die substantieel hoger weet te presteren.
  Als een melkverwerker hoger weet te presteren doet hij dat met een klein volume, zoals Cono met “slechts” 300 miljoen liter.
  Gezien de relatief hoge melkprijs, is de kritiek en zijn de eisen totaal onredelijk.
  Het doet mij goed te zien dat er ook nog boeren zijn als @AA1 die wel redelijk en feitelijk is.

 • kleine boer

  arink je hebt volkomen gelijk.

 • RFC zal altijd onder welke omstandigheden dan ook de hoogste melkprijs uit betalen.
  Dit zegt niks over de efficiëntie van RFC zelf maar meer over de rest,deze zullen altijd FC volgen.
  Ze zijn niemand verplicht om een hogere melkprijs te betalen.

 • @arink, efficiëntie zegt niet alles. Kaasproductie bij DOC gaat zeer efficiënt, ze maken heel goedkoop kaas. Maar uiteindelijk alleen maar goedkope kaas :-(
  We weten hoe dat afgelopen is.

 • oeleboele

  Het werd al gezegd; een plekje in het schap veroveren bij de suoermarkten.
  Die suoets spelen iedereen uit en stellen daarbij ook nog hoge eisen.

  Laten we nou als poducenten, FC, Aware, grolsch, heiniken, of van brood, koekjes enz.. de krachten bundelen en voor kerst de boel platgooien.

  Dus een week niks leveren. De zaak es omdraaien. Niet op hun voorwaarden , maar op voorwaarden van de producent. Dan maar wat minder dure reclame op tv omdat er minder winst wordt gemaakt. Laat de supers ook maar es voelem hoe het voelt om niks te zeggen te hebben.

  De mens kan toch niet zonder eten, dus blijft heus wel komen in de winkels. En meer betalen hoeft ook niet, want de supers kunnen best minder winst maken. Dan overleven ze het ook wel. Gooien ze er maar wat managers uit.

 • kleine boer

  melkveebedrijfvanessen maar doc is aan het opkrabbelen en rfc zit in de neerwaartse spiraal dat maakt mensen ongerust.

 • Bennie Stevelink

  @Arink komt nogal hypocriet over: nog niet zo lang geleden heeft hij nog meegewerkt aan een televisieprogramma wat geen ander doel had dan de verkoop van Campina producten onderuit te halen.

 • @kleine boer: DOC is overgenomen door DMK. En FC maakt nog steeds winst. Alleen minder als een paar jaar geleden.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.