Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Effect inkuilduur snijmais berekenen met calculator

Om rantsoenen voor onder meer melkveebedrijven nauwkeuriger te berekenen, kan gebruik worden gemaakt van de online calculator van veevoerbureau CVB, zo meldt het CVB.

De calculator maakt het ook mogelijk om het effect van de inkuilduur op de voederwaarde van snijmais te berekenen.

Door in het berekenen van rantsoenen voor herkauwers rekening te houden met de inkuilduur van snijmais is het mogelijk om de rantsoenen nauwkeuriger te formuleren en zo bijvoorbeeld het gevaar op gezondheidsproblemen van het dier, zoals pensverzuring, te minimaliseren.

Actualisatie voederwaarden

Het CVB heeft ook de chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen geactualiseerd. Verder zijn de klassenindeling en de voederwaardering van snijmaiskuil aangepast. Dit is te vinden in de Veevoedertabel 2019.

De CVB Veevoedertabel wordt veelvuldig gebruikt door diervoederbedrijven, laboratoria, veehouders, onderzoek en onderwijs. Daarom is het belangrijk de tabel actueel te houden. Na de actualisatie van de chemische samenstelling van voedermiddelen in de Veevoedertabel 2016, is het nu, drie jaar later, opnieuw tijd voor een dergelijke actualisatie.

Vernieuwingen

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

• Geactualiseerde samenstellingen van alle belangrijke mengvoedergrondstoffen en vochtrijke krachtvoeders. In de periode 2016 – 2019 zijn analysegehalten van meer dan 16.000 monsters ingelezen in de CVB Veevoederdatabank. Op basis van deze analyses, en analyses die al in de veevoederdatabank aanwezig waren, is de chemische samenstelling van 56 mengvoedergrondstoffen en 13 vochtrijke krachtvoeders (en de onderliggende klassen) geactualiseerd.

• Aanpassing van de samenstelling en vernieuwing van de voederwaardering van snijmaiskuil voor herkauwers. Uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is gebleken dat de pensbestendigheid van zetmeel en eiwit in snijmaiskuil afneemt naarmate de inkuilduur toeneemt. Dit heeft effect op de voederwaarde van de kuil. CVB heeft op basis van dit onderzoek nieuwe rekenregels ontwikkeld om het effect van inkuilduur op de voederwaarde van snijmaiskuil te voorspellen. Op de productbladen van snijmaiskuil in de CVB Veevoedertabel is nu rekening gehouden met een inkuilduur van 3 maanden.

• De voederwaarde van snijmaiskuil kan nu voor elk gewenste inkuilduur berekend worden door in de vrij toegankelijke online CVB-voederwaardecalculator de gewenste inkuilduur en chemische samenstelling van de snijmaiskuil in te vullen en vervolgens met een druk op de knop de bijbehorende voederwaarde vast te stellen.

Eén reactie

  • farmerbn

    Zijn er mineralenverschillen tussen gangbare en biologische voedermiddelen? Tussen graskuil mét of zonder jarenlange organische bemesting? Heb die 600 pagina's doorgelezen maar daar niks over gelezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.