Rundveehouderij

Nieuws 9 reactieslaatste update:6 dec 2019

Agrifirm: intern salderen volstaat voor Nb-vergunning

Voor de meeste melkveehouders die een PAS-melding hebben gedaan, volstaat intern salderen om de Nb-vergunning dekkend te krijgen, ook bij uitbreiding van het bedrijf. Bedrijven met een Nb-vergunning kunnen door intern salderen veelal nog meer dan verdubbelen. Dat stelde Lambert Polinder, omgevingsjurist en teamleider bij Agrifirm-Exlan.

Onder de beleidsregels die Minister Schouten 4 december publiceerde en die de provincies naar verwachting komende week ook vaststellen, wordt intern salderen weer mogelijk. Daarbij kunnen melkveehouders de ammoniakruimte die vrijvalt bij overschakeling op een emissiearm systeem volledig invullen met extra dieren.

Dat biedt de meeste melkveehouders meer dan voldoende ruimte voor omzetting van een Nb-melding in een Nb-vergunning, aldus Polinder op een voorlichtingsbijeenkomst van Agrifirm (woensdagavond 4 december) in Assen.

Maximale emissiewaarde ammoniakuitstoot rundvee

Polinder stelt dat deze mogelijkheid mede afhangt van de toe te passen maximale emissiewaarde voor rundvee. “Als ook voor stallen die gerealiseerd zijn voor 1 juli 2015 moet worden gerekend met deze maximale emissiewaarde, beperkt dat de mogelijkheden voor intern salderen enorm. In de varkens- en pluimveehouderij moet die waarde ook voor oude stallen worden toegepast. Ook als je een systeem met meer uitstoot hebt, wordt als uitgangssituatie gerekend met die lagere drempelwaarde, waardoor er bij omschakeling minder ruimte vrijvalt voor uitbreiding.”

Polinder adviseert melkveehouders dan ook niet lijdzaam af te wachten op een coulance- of legaliseringsregeling rondom de PAS-meldingen. “Trek je eigen plan, wachten op de overheid heeft weinig nut, leert de gang van zaken rondom de fosfaatrechten.”

Vrijstelling vervalt

Bedrijven die meer dan 0,05 mol maar minder dan 1 mol depositie op een Natura2000-gebied veroorzaken, konden onder het PAS volstaan met een melding. Ze hoefden dan geen Nb-vergunning aan te vragen. Met het afschieten van het PAS door de Raad van State vervalt die vrijstelling.

Bij een aanvraag om een Nb-vergunning vallen ze vooralsnog terug op een eventueel voorgaande vergunde Nb-vergunning als basis, of op de veebezetting van 1994. Dat is veelal minder dan nu aanwezig.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Mbmb

  Begrijpt Agrifirm het? De melding in 2015 diende er mede voor om al (lang) bestaande veebezetting te legaliseren. Dit was achteraf nodig in verband met de met terugwerkende kracht van toepassing verklaarde peildata van de habitat en vogelrichtlijn . Alles door de overheid veroorzaakt. Nu voor bestaande capaciteit intern salderen, lees peperdure maatregelen nemen, is volstrekt onaanvaardbaar. Alle meldingen moeten zonder eisen en zonder maatregelen legaal blijven. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat Agrifirm intern salderen als zogenaamde oplossing ziet voor meldingen, volstrekt te goeder trouw gedaan en voor bestaande veebezetting. Nee!

 • Mbmb

  Dit advies komt erop neer dat de veehouderij financieel opdraait voor het door anderen gecreëerde stikstofprobleem, en je weet wie er gaat profiteren van jouw niet terug te verdienen emissiearme vloer, prijs:als ware met goud belegd, voor je eigen opgebouwde bezetting, de industrie die nu massaal niet over de NB vergunningen beschikt her groeiende verkeer en schiphol. Agrifirm heeft natuurlijk weer makkelijk praten over andermans portemonnee.

 • koestal

  Ben ik blij mee,dat geeft weer perspectief.Geeft Agrifirm ook garanties ?

 • Henk.visscher

  En komt nog bij dat er nu al steeds meer geluiden komen dat die emmisievloeren niet werken.
  fosfaatrechten kopen , extra koeien bijkopen en ook nog een emmisievloer leggen, is maar voor heel weinig boeren weggelegd, dan praat je al gauw over meer dan een half miljoen.

 • Schade claim indienen bij Provincie obv Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
  Als ondernemer mag je er vanuit gaan dat de overheid juiste wetgeving beschikbaar stelt, in dit geval PAS.
  Doorgaans weet Exlan heel goed hoe het zit....
  vr gr René

 • ik mis de reactie van Bennie S nog...

 • Emmisarme stal vloeren werken niet!!!

  Bij mestafvoer is er bij de mestmonsters geen
  Verschil in de gehalten (stikstof/fosfaat etc) Bij een emmisie arme stal en een stal uit 1970 met roostervloer.

 • Wat is een emissie arme stal dan eigenlijk??
  Allemaal aan de luchtwassers?

 • Geen koe meer in de wei maar in dichte stallen met glas en een luchtwasser.

  Vliegtuigen die door de lucht scheuren, vol met d66 stemmers, met een grote witte straal rook aan de hemel.

  Een boer die van alle kanten met nieuwe regels, wetten en verplichtingen 7 dagen in de week doorploetert om de mensen in Nederland van kwalitatief top voedsel te voorzien..........

  Gegroet,

  een Friese boerezoon

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.