Rundveehouderij

Nieuws 25 reacties

Opkomst onderzaai als matig tot slecht beoordeeld

Over de opkomst van de onderzaai zijn maistelers niet te spreken blijkt uit een enquête.

In het project ‘Grondig Boeren met Mais’ is het afgelopen najaar een enquête geweest over de ervaringen die maistelers hebben gehad met gelijkzaai of onderzaai dit jaar. Van de ruim 160 reacties, kwamen er 140 van maistelers. De antwoorden hebben betrekking op deze groep.

Van de 140 maistelers heeft 42% ervoor gekozen om dit jaar geen aparte actie te ondernemen en nazaai van het vanggewas uit te voeren bij oogst voor 1 oktober. De resterende 58%, die niet aan de datum van 1 oktober gebonden wil zijn, is verdeeld tussen 14% gelijkzaai en 44% onderzaai.

Lees verder onder de grafiek.

Opkomst onderzaai

Over de opkomst van de onderzaai zijn de telers niet te spreken. Een op de vijf vindt de opkomst matig en 76% beoordeelt de opkomst als ‘slecht’. Deze uitkomst wordt voornamelijk toegeschreven als een gevolg van de droogte.

Lees verder onder de grafiek.

1 oktober

De resultaten hebben logischerwijs gevolg voor de keuze die de veehouder maakt voor de strategie van volgend jaar. Daarbij geeft 58% aan het volgend jaar anders te willen gaan doen.

Van de maïstelers vindt ruim 90% dat de regelgeving rond inzaai vanggewas niet of slecht werkbaar is. De belangrijkste reden hiervoor is de datum van 1 oktober. Die geef onzekerheid. Kijkend naar de toekomst verwacht 86% van de maïstelers gemiddeld genomen een slechtere ontwikkeling van het vanggewas dan in voorgaande jaren (voor 2019) het geval was.

Enquête voor de oogst van de mais

John Verhoeven, projectleider van ‘Grondig Boeren met Mais’ en werkzaam bij Open Teelten van Wageningen University & Research, wil wat betreft de uitkomsten van de enquête, wel toelichten dat de antwoorden de perceptie van de telers weergeeft. “Veehouders hadden de enquête voor de oogst van de mais ingevuld en hebben nog geen ervaring met het beoordelen van een wel of niet geslaagde onderzaai. En het kan goed zijn dat de één een bepaalde opkomst beoordeelt als ‘slecht’, waar de ander ‘matig’ invult. Dat neemt overigens het gevoel niet weg.”

Het weer heeft geen kalender

Droogte

Verder vindt Verhoeven het jammer dat het eerste jaar, waarbij onderzaai zo breed is ingezet, door de droogte is getekend. “De omstandigheden waren nu eenmaal niet gunstig. De kans bestaat dat veel veehouders meer gaan kiezen voor telen van een vroeger ras en voor 1 oktober willen gaan hakselen. Hier zit wel een uitdaging. Het weer heeft geen kalender en niet iedereen kan op 28 september terecht bij de loonwerker. Maar zolang in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn staat dat er op 1 oktober een vanggewas gezaaid moet zijn, hebben we er mee te dealen.

Het doemscenario is dat, bij massale keuze voor vroege rassen en vroege oogst, we een koud voorjaar krijgen met een wat kwakkelende zomer met voldoende vocht en een natte septembermaand. Waarschijnlijk is de mais, of niet oogstrijp op 1 oktober, of door slecht weer niet voor 1 oktober fatsoenlijk te oogsten.”

Laatste reacties

 • deB.


  Het is ook gewoon een soft!! Je kunt geen 2 dingen tegelijk doen!!

  Stoppen met deze waanzinnige onzin

 • Zijn de grafieken een beetje verwarrend of zeer verwarrend ??

  Het geval is dat veel onderzaai alsnog gezaaid moest worden wil het nog op een groen gewas lijken.
  Gemiddeld genomen is het zo dat als de mais goed staat, staat de onderzaai slecht en andersom.
  Zoals het ging was het prima, dus weer een regeltje die in de prullenbak kan.
  Als dit soort van theorieën waarheid was dan gingen we toch ook aardappelen poten onder de mais.
  Regeltjes zonder GBV zullen we maar zeggen...
  vr gr René

 • eenvoudige boer

  Het is in ieder geval duidelijk geworden dat dit systeem in de praktijk niet werkbaar en doeltreffend is. Dit moeten de beleidsmakers nu toch ook inzien.
  Gewoon na de mais direkt inzaaien is absoluut de beste maatregel voor de landbouw en het milieu, ongeacht de datum.
  Een wat later ras neemt ook meer en langer mineralen op, dus per saldo gaat er echt niet meer verloren.

 • KeesVermeeren

  waar nu onderzaai is gedaan.vaak matige opkomst.tijdens de oogst eerst door de smoor kapotgereden.later door de regen spooren op het land.staan vol met water nu.dat is funest voor de grond.les een voor een goede teelt voor volgend jaar.direkt de grond opentrekken.conclusie evalueren.en volgend jaar na de oogst inzaaien.punt

 • Geduld is ook moeilijk voor veel onderzaaiers! Hier leek ook of er niks stond en nu os het mooi groen! Neemt niet weg dat bij nazwaaien en lostrekken van de grond betere resultaten waren geweest!

 • xw

  17.10 ja uiteindelijk zijn de kale plekken toch nog groen geworden... met onkruid ja.
  Tenminste, dat zien wij hier in de omgeving.
  Verder is onderzaai hier op veel plaatsen (totaal) mislukt.

 • 1455

  Boerderij heeft toch dat grond om te boeren,
  nou dat staat regel recht tegenover onderzaai

 • RonaldB

  Wie heeft deze onzin ook al weer bedacht?
  Niet lnv
  Het waren de slimmeriken van een boerenclub
  Theoretisch leek het geweldig
  Mooie bureaustudie van WUR eronder

 • wimschaap

  klopt met onkruid , Had beter ervaring mee opgedaan moeten worden , Zo gaat dat hier steeds meteen wat verplichten wat zeker niet kan . prezies zoals ,eenvoudige boer zegt', DUS MET ZE .N ALLE NOOIT NOOIT MEER DOEN GEWOON DIRECHT NA KNEUZEN LOS TREKKEN EN ZAAIEN

 • koestal

  Waardeloos

 • truusjetrap

  Wie is er nu de ondernemer. Wij toch zeker en zeker niet de overheid.

 • Minder strak gespoten en Italiaans ondergezaaid. Het werd prachtig groen..............
  Glad vingergras en nog eens Gladvingergras. Heb er nog nooit zo'n zooitje van gehad. Waardeloze maatregel !

 • Sjefo

  Om te beginnen amper de helft van het perceel word gezaaid (+/- 0.40 meter tussen 2 rijen mais) dus veel minder organische stof opbrengst, nutriënten vastleggen maar half genoeg, slechte vertering stoppels, geen kans om verdichtingen op te lossen e.n.z.
  Een waardeloos gedrocht, stoppen hiermee !!

 • Vhouder

  onder zaai is totaal mislukt de na zaai staat er weer prachtig op alleen wel dubbele zaai en zaad kosten

 • P. Sturris

  Je kunt geen twee ruggen uit één varken snijden, het is ''of slechte onderzaai of slechte mais opbrengst''. En je kunt geen stoppel bewerking doen, je kunt de kalk niet inwerken.het is alleen maar negatief.
  Als ik de percelen zie, wie na 1 oktober gezaaid zijn, die zien er perfect uit en nemen ook mineralen op. en daar gaat het om.

 • info523

  Ook bij ons is het resultaat zeer slecht, er is wel wat van opgekomen en dat staat er ook nog wel maar wil gewoon niet groeien. De reden is denk ik de grond dicht gereden, regelmatig water in de sporen als het geregend heeft, kortom een super slechte maatregel voor de natuur en de bodem en ook nog eens voor de veehouder. Het maisland in de buurt heeft er in geen jaren zo slecht uitgezien als dit jaar. Als de overheid dan vind dat de granen beter groeien later in het najaar is de oplossing toch kinderlijk eenvoudig, we zaaien tot 1 oktober een vanggewas uit de eerste lijst en na 1 oktober kiezen we uit bv rogge of triticale dan kan iedereen wachten tot zijn mais rijp is en we kunnen nog bekalken en de grond lostrekken en hebben we niet de zinloze druk van de kalender. Er zei eens iemand Als ze in Den Haag beginnen met boeren kunnen wij beter stoppen en je ziet het nu aan alle kanten bewaarheid worden jammer genoeg. Bestuurders laat toch uw boeren verstand werken, en als uw wat beslist ga dan eerst eens praten met de praktijk en neem geen beslissingen vanachter het bureau en ga ook niet alleen uit van wat Vredepeel gevonden heeft want die beregenen als het nodig is en dat valt niet mee in een gebied waar een beregeningsverbod is.

 • 20:59 wij hebben hier de normale dosering gebruikt en ook waar overlapping van spuiten plaatsvond staat gewoon raaigras!
  Ik ben het met jullie eens dat na oogst beter is maar het kan wel

 • Dre van Helmond

  Onder zaai is mislukt en gelijk zaaien kost te veel opbrengst.
  Gewoon later na zaaien toestaan.
  Is door de telers volledig geaccepteerd.

 • farmerbn

  Weer een regeltje uit Den Haag maar niet uit Brussel. Wat laten jullie je toch voor de gek houden. Alleen maar kostprijsverhogende zaken om de boeren weg te krijgen. Ga na de maisoogst gewoon graan zaaien en ploeg die onder met een smoesje of maai die af. Je mag natuurlijk altijd beslissen om een graanperceel niet te dorsen.

 • heidehipper

  Bij ons in friesland gelijkgezaaid proterra mais groeide sneller dan de mais door de droogte daardoor grote maisopbrengst derving van 30 % op vochthoudende zandgrond zetzmeelgehalte was maar 331 bij 37 % DS

 • heidehipper

  Bij ons in friesland gelijkgezaaid proterra mais groeide sneller dan de mais door de droogte daardoor grote maisopbrengst derving van 30 % op vochthoudende zandgrond zetzmeelgehalte was maar 331 bij 37 % DS
  De schapen moeten der maar in !!!!!!!!!!

 • Peerke1

  Wij hebben 2 keer gezaaid dus onderzaai en na de oogst. Alle 3 de gewassen hebben het slechter gedaan. Geldverspilling!!!

 • koestal

  Slechte opkomst,weg gegooid geld.

 • peetersdejongh1

  Je hoeft geen kostbare onderzoeken te doen naar het resultaat van deze regelgeving, rijd door het brabantse platteland en ieder kan met eigen ogen zien dat het maisland nog nooit in zo"n slechte toestand de winter in is gegaan, slecht ontwikkelde en mislukte groenbemester en structuurbederf van het bouwland. Resultaat voor het stikstofverlies waar het uiteindelijk allemaal om draait is dus erbarmelijk slecht, precies zoals te verwachten was, bestuurders doe er iets mee!

 • eenvoudige boer

  Deze maatregelen hebben alleen maar verliezers gekend.
  Extra kosten, slechtere groenbemesters , slechtere structuur, slechtere opbrengsten mais, slechter voor het milieu meer uitspoeling stikstof.
  Nu kun je zeggen het was een extreem jaar, maar ook in een gemiddeld jaar zijn er geen positieve elementen alleen is het dan minder zichtbaar.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.