Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Digitaal dashboard voor standweiden

Rekentool geeft inzicht in grasaanbod, zodat gebruiker kan zien of bijsturing in aanbod nodig is.

Melkveehouders, adviseurs en onderzoekers hebben in Amazing Grazing samen een digitaal dashboard voor standweiden ontwikkeld. Dit geeft inzicht in het grasaanbod zodat de gebruiker kan zien of hij moet bijsturen in het grasaanbod.

Het dashboard is geschikt voor alle vormen van standweiden, wel of niet roterend in 1 of meerdere platforms.

Grashoogte

Een kenmerk van dit systeem is dat de bijgroei van het gras het grasaanbod voor de koeien is. Door de grashoogte constant te houden, blijven grasgroei en -kwaliteit op peil. Het dashboard heeft een invoerkalender, een ‘grasvenster’ en een ‘perceelsvenster’. In het grasvenster wordt het gemeten grasaanbod van het beweidingsplatform afgezet tegen de streefwaarde en het streeftraject. De prognose geeft de verwachte grashoogte weer, mits management en groeiomstandigheden niet veranderen. In de praktijk is het beweidingsplatform vaak samengesteld uit individuele percelen. Daarom geeft het perceelsvenster het grasaanbod op de individuele percelen weer.

Invoerkalender

De opzet van de invoerkalender maakt het mogelijk dat een gebruiker met zowel roterend als niet-roterend standweiden uit de voeten kan met het dashboard. Het maakt daarbij niet uit of het wordt toegepast in 1 of meerdere platforms. Voor elk perceel geeft de gebruiker tijdens het jaar aan tot welk platform het perceel behoort: het beweidings-, groei- of maaiplatform.

Beweidingsplatform

Tot het beweidingsplatform behoren de percelen die op dat moment daadwerkelijk door de koeien worden begraasd. Tot het maaiplatform behoren de percelen die gereserveerd zijn om te maaien. Tot het groeiplatform behoren de percelen die op dat moment gemaaid zijn en weer uitgroeien voor beweiding. Omdat het beweidingsplatform en het groeiplatform direct van belang zijn voor het weiden komen de percelen van deze platforms terug in het grasvenster en het perceelsvenster. Het grasvenster bevat een grafiek voor het beweidingsplatform en het groeiplatform. Het perceelsvenster bevat de percelen van het beweidingsplatform en het groeiplatform.

Tool gratis te downloaden

Het dashboard laat zien of het grasaanbod binnen het streeftraject blijft. Als het grasaanbod boven de streefwaarde komt, is het wenselijk de grasopname te beperken. De gebruiker moet zelf beslissen hoe hij bijstuurt. Dit kan door het aantal uren weidegang, de bijvoeding en/of het beweidingsplatform aan te passen.

Op de website van Amazing Grazing is het dashboard gratis te downloaden. Het dashboard voor standweiden is een prototype en ontwikkeld vanuit de gedachte dat het simpel van opzet moest zijn en toepasbaar voor alle in Nederland voorkomende standweide-systemen. Het dashboard en de rekenregels zijn vrij beschikbaar voor gebruik.

Eén reactie

  • koestal

    ei van Columbus

Of registreer je om te kunnen reageren.