Rundveehouderij

Nieuws 38 reacties

Zuivelketen werkt aan alternatief stikstofplan

De ketenpartijen in de zuivel werken aan een alternatief plan voor stikstofreductie. Dit plan moet de huidige impasse doorbreken en weer noodzakelijke ontwikkelingsruimte geven aan bedrijven. Het initiatief wordt ontwikkeld door LTO Melkveehouderij, NZO, NAJK, Netwerk Grondig, Bionext, Biohuis en ZuivelNL.

Het plan bestaat uit een combinatie van technische maatregelen, maatregelen bij de bron en een gebiedsgerichte aanpak. Daarmee kan volgens de initiatiefnemers op korte termijn een substantiële reductie van stikstofuitstoot worden bereikt en kan de melkveesector dus blijven ontwikkelen.

Verschil met kabinetsmaatregelen

Dat is anders dan het geval zou zijn bij uitvoering van de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld. Met name de mogelijkheid tot onbeperkt extern salderen tussen landbouw en andere sectoren zou, samen met inname van fosfaatrechten, de ontwikkelingsruimte voor de melkveehouderij zwaar beperken, zo wordt gesteld. Ook moet inname van latente, ongebruikte, ruimte worden afgewezen, evenals de koppeling met fosfaatrechten bij externe saldering. Het alternatief van de zuivelsector wordt besproken in de taskforce Ammoniak, die onder regie staat van Pieter van Geel.

De stikstofemissie zou al op korte termijn kunnen worden verlaagd door maatregelen te nemen bij het voeren. - Foto: Ruud Ploeg
De stikstofemissie zou al op korte termijn kunnen worden verlaagd door maatregelen te nemen bij het voeren. - Foto: Ruud Ploeg

Optimaal voeren

Van de voorgestelde maatregelen die op korte termijn al effect kunnen hebben, zijn het verlagen van het ruw-eiwitgehalte in het voer, optimaal voeren (zodat de totale ammoniale stikstofemissie afneemt) en het verdunnen van mest met water de hoofdbestanddelen. Ook maatregelen in de stal kunnen bijdragen.

De jaarlijkse ammoniakemissie zou hiermee met mogelijk 9 of meer kiloton per jaar kunnen dalen, terwijl het amper extra inspanning en kosten vraagt. Verdunnen van mest werkt zelfs positief. De maatregelen moeten mede worden geborgd via de Kringloopwijzer.

Drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar

Om bedrijven in de omgeving van natuurgebieden en/of bedrijven die konden volstaan met alleen een PAS-melding, weer van het slot te krijgen, wordt geopperd om een drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar in te stellen (wel na reductie van emissie met behulp van een aantal generieke maatregelen). Ook worden maatregelen als uitkoop, verplaatsing en extensivering van bedrijven voorgesteld. Een deel van de gerealiseerde ammoniak- en/of stikstofreductie moet beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van blijvers in de sector.

Een financiële onderbouwing van de plannen wordt nog uitgewerkt. Een definitief akkoord hopen de partijen komende week te bereiken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier

Laatste reacties

 • Tinus1

  Ik ben misschien niet zo slim, maar verplaatsing houd een keer op in dit landje.....het wordt iedere keer geroepen weer geroepen maar zie de reconstructie: voor veel verplaatsers een groot fiasco of financiële aderlating. Zeker nu ook nog een kilometer of meer zien rond N2000 gebieden komt, er niet bij bebouwing gebouwd mag worden vanwege geurnormen en vermeende gezondheidsnormen wordt het niet makkelijk. En niet te vergeten: de boeren moeten ook maar van sociale omgeving wisselen, verplicht! Van de zotte dat deze bovenstaande organisaties hierin meegaan. En waarom willen de melkveehouderijorganisaties weer alleen opereren? Het was één blok in den Haag. Laat dat eens zo, je hebt de kracht en de trots gezien die er voor boer en tuinder vanuit ging!

 • Kelholt

  Ik lees: Het initiatief wordt ontwikkeld door LTO Melkveehouderij, NZO, NAJK, Netwerk Grondig en ZuivelNL en wordt besproken in de taskforce Ammoniak, die onder regie staat van Pieter van GEEL.
  Vijf organisaties die het wanbeleid van de afgelopen jaren hebben gefaciliteerd en een wolf in schaapskleren, PvG, die helemaal niet te vertrouwen is.
  HIER KUN JE ALS MELKVEEHOUDER TOCH NIET MEE INSTEMMEN?

 • Henk.visscher

  iN IEDER GEVAL ZO SNEL MOGELIJK WARM SANEREN, GOED BESCHRIJVEN HOE DAT MOET, ZODAT DE OVERHEID MET GELD OVER DE BRUG MOET KOMEN, TECHNISCHE MAATREGELEN MOET JE NU NIET TE VEEL INZETTEN WANT STRAKS IN 2O30 MOET WE NOG MEER VERLAGEN

 • Pieter van Geel is toch die man die met 2 petten op zat bij de klimaattafel.
  De landbouw en de LUCHTVAART. Die moeten we niet willen!!

 • vandenbrandcv1

  Er worden net als onder PAS zaken voor gesteld die juridisch niet houdbaar zijn. Terwijl heel MKB en industrie nauwelijks NB heeft, de stikstofbommen door de kanalen en rivieren varen, langs de grens met Belgie en Duitsland mega stallen verschijnen, volgens het RIVM de afstanden mega zijn heeft NL een oplossing die je weer nergens gaat terug zien in de rekenmodellen. Levert wel stoppers op dat weten ze al in Brabant. En niet te vergeten veel werkgelegenheid voor ambtenaren.

 • deB.

  Juist, we moeten eens een pas op de plaats maken!!

  Wie gaat al die onzin weer betalen???? De zuivel met een melkprijs van ver in de vorige eeuw!!! KANSLOOS.

  Onzekerheid is NIET investeren, in niets en nergens in! Wat al de marionetten ook voorstellen...

 • john***

  Blijkbaar leveren deze maatregelen ook nog geld op

 • john***

  Zie alleen weer een stapel regels erbij komen om dit te borgen

 • kanaal

  kostprijs kan niet verder omhoog dus massaal weigeren.

 • bankivahoen

  Trap er niet in en doe NIETS meer , hangen doe je toch!

 • Kringloopboer

  Het moet een voudiger je kunt nog beter de derogatie er aan geven dat is dan pech maar met dit gepruts liggen we toch al onder het vergrootglas van Europa en met al die regels en fraude sneuveld die toch een keer nadeel iets minder voordeel 70 mln kilo N en een berg regels en kosten minder

 • Zuperboer

  Eerst meten dan weten

 • deB.

  Als we dat maar eens doen...en blok weigeren die hersenspinsels!!

  Maar er zijn er altijd weer een aantal die in de kont kruipen bij de stropdassen, al wordt dat eindelijk heel snel minder

  Zuivel.nl moet zich ergens anders voor inspannen, ipv veehouders de wil op leggen!!! AFGELOPEN

  Hier niets van een bom vloer of wat dan ook... dan stoppen we nog eerder dan gepland!

 • jan1

  Naamloos 09:44
  De derogatie moet je er nooit af doen. Kijk eens goed naar de biologische boeren, die redden het ook niet met 170 kg N uit mest. Eerder de gebruikersnormen omhoog. minder getrek met mest . De bodem kan het goed gebruiken en minder aanvoer van N uit kunstmest.

 • kleine boer

  jan1 helemaal met je eens.

 • Attie

  Heb er geen cent voor over!

 • veldzicht

  Ik ook niet.

 • Trot

  Oude regels in nieuw jasje word tijd voor de provofiguren dat ze plek maken voor bestuurders van deze tijd die niet van van ene doem denken dan maar op een andere stoel zin door drijven

 • Wie heeft er voor gezorgd dat P. v Geel ( luchtvaartsector, klimaatakkoord voor de landbouw, wolven commissie Veluwe, enz. ) in deze commissie zit ,overal duiken diezelfde mannetjes op die geen ballen verstand van de landbouw hebben, maar wel om de sector in een bepaalde richting willen duwen.

 • deB.


  Precies, ze zitten daar met meerdere petten op, en zo de wind het hardst waait staat de pet, bij deze marionetjes!!
  Het is over dat zulke figuren de landbouw naar de verdoemenis helpen!

 • Marco van der Vaart

  Zijn ze nou allemaal helemaal van God los?? Lekkere doorsteek voor de sector!! Keiharde acties , alle s mot van tafel

 • deB.


  En rap ook, de rapen zijn gaar!! En dat weten ze sinds vanmorgen bij de grote wnf supporters. Wat een volk, in hun Jaguars van ONS geld....

 • euvelgoor

  code rood

 • Pas aub op voor deze organisaties het enige wat ze doen is het paard van troye binnen halen.
  Laat desnoods de hele boel maar ploffen!
  Wees allert trap er niet in! !!!!!!

 • deB.


  Weer wordt er over ons gesproken om zaken op te leggen!
  Maar naar onze bevindingen wordt niet gevraagd...
  Er wordt ten onrechte over onze zaken beslist, door baantjes jagers!

  Rap van tafel, dit gedrocht

 • R. B.

  Boeren coöperaties moet tegenwoordig worden uitgelegd als fabriek bepaald melkt leden uit en betaald medewerkers op fabriek riante aanwezigheid premie maar zorgen er tevens voor dat de top erg zwaar wordt.
  Maar dan worden ze ook nog zo arrogant dat ze ook nog de regels voor de regering gaan bepalen. Ook weer over de rug van de leden.
  LTO stond er bij en keek de andere kant weer eens op.
  Als de zuivel zijn verhaal niet intrekt dan moeten ze straks ook zelf niet zeuren dat de poorten geblokkeerd worden.

 • Kringloopboer

  Iemand enig idee waar de voorstellen van LTO zuivel en de rest te lezen zijn ?????
  Ps ik ben het met iedereen eens die pissig is dat ze nu nog het lef hebben om plannen te presenteren bij LNV zonder eerst de leden in kennis te stellen
  Gr kringloopboer

 • Henk.visscher

  DE ZUIVEL KOMT NU IN ACTIE OMDAT ZE BANG ZIJN DAT ER VEEL MINDER MELK KOMT, DE MAATREGELEN DIE ZE BEDENKEN KOST HEN GEEN CENT, EN MAAKT ONZE KOSTPRIJS NOG HOGER

 • NORMALE BOER

  Ik als melkveehouder voel me helemaal niet aangesproken door dit clubje grootverdieners. Zij gaan zeker niet bepalen wat ik wel of niet moet doen.

 • Eminem2010

  water bij de mest meeste land op afstand dus 25% meer transport vast goed voor het milieu en met sleepslangen voegt iedereen al water toe.

  allemaal onzin zoals hierboven beschreven ze zijn veels te bang dat er minder melk komt en de markt echt ze werk kan gaan doen.

 • arendsoog

  En hier is de lto wel

 • Peet1212

  Pierer v. Geel gedepudeerde geweest van provincie Brabant, niet te vertrouwen die kerel, wolf in schaapskleren!!!

 • Mbmb

  We zouden toch samen blijven optrekken?

 • koestal

  Pieter van Geel is niet te vertrouwen,laat die er buiten.

 • Kunnen ze gelijk weer even de groenlabel grup promoten

 • AA1

  we zitten hier met teveel mensen op een kluit, die moeten allemaal leven werken reizen eten en nog veel meer. natuurlijk geeft dat meer uitstoot dat moeten we met zijn allen accepteren.

 • melkveehouder .

  Het is gewoon opletten geblazen. Een ‘door de sector gedragen plan’ c.q. een plan voor het algemeen (sectoraal) belang is juridisch gezien levensgevaarlijk. Bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel is die truc ook toegepast met behulp van o.a. (de leden van de ) NZO. Dat kunstje probeerden ze 25 oktober weer te flikken. Gelukkig waren er mensen alert en is het kwaad twee voor twaalf getackeld. Daar kunnen we heel dankbaar voor zijn.

  Het is zoals mr. Franca Damen stelt bij ‘Boerenbusiness tv’: er is geen probleem, vergunningen kunnen gewoon afgegeven worden zoals vóór de invoering van de PAS met behulp van intern en extern salderen. Ze blazen de uitspraak van de RvS op om de veehouderij te decimeren.

  Daarbovenop denk ik dat de uitspraken van RvO en het CBb in de fosfaatdiscussie als een boemerang terug kunnen komen in de stikstofdiscussievoor de andere sectoren buiten de landbouw: de huidige overschrijding van de stikstofdepositie was toch voorzienbaar!

  Het is ronduit schandalig welke argumenten er met de haren bij worden gesleept om de veehouderij te saneren. En nog schandaliger is welke partijen hier aan mee werken. Zum kotsen!

 • wmeulemanjr1

  @melkveehouder, helemaal met je eens, ze proberen ons het zelfde kunstje te flikken als met de fosfaatrechten

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.