Rundveehouderij

Nieuws

Wijzigingen in regels biologische mest

Met ingang van volgend jaar wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels rondom gebruik van biologische mest. Dat meldt Skal Biocontrole.

Biologische bedrijven die meststoffen gebruiken, moeten per 1 januari 2020 minimaal 70% A-meststoffen gebruiken. Tot en met dit jaar was dat nog 65%. Verder is het doorschuiven van mest verboden. Dat betekent dat een biologisch veehouder geen biologische mest mag afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren.

Mestregels aangepast in overleg met Biohuis in ministerie

Een biologisch bedrijf met vee mag wel gangbare mest aanvoeren als het bedrijf geen biologische mest afvoert, minder dan 170 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest produceert en voldoet aan het vereiste percentage A-meststoffen. Wel mag eigen biologische mest afgevoerd worden om andere biologische mest aan te voeren.

Als laatste worden de excretieforfaits voor biologische schapen en geiten gewijzigd en het aantal categorieën wordt verhoogd van 2 naar 3.

De wijzigingen zijn na overleg met Biohuis en het ministerie van LNV vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.