Rundveehouderij

Nieuws 9 reacties

Rundveehouderij moet weer meebetalen aan vulling DGF

De melkvee- en vleeskalverhouderij gaan per 2020 weer meebetalen aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Het gaat om bedragen van € 2,442 per rund en € 0,345 per kalf. Deze heffingen worden geïnd bij afvoer naar slacht of bij export. De factuur is rond februari 2021 te verwachten. Dat blijkt uit het heffingsbesluit, dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gepubliceerd.

Lange tijd konden rundveehouders worden vrijgesteld van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds omdat de uitgaven voor preventie en monitoring van dierziektes nog betaald werden uit reserves die overbleven na de opheffing van de productschappen. Die reserves, beheerd door ZuivelNL en SBK, zijn nu uitgeput. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verstuurt de heffingen voor het DGF.

Uitvoeringskosten mede oorzaak hoger tarief per dier

Voor de periode van 2020 tot en met 2024 moet maximaal € 43.220.000 aan heffingen binnenkomen vanuit de rundveesector. Voor deze sector moet bovendien een crisisreserve worden aangehouden van € 1,8 miljoen.

De begroting van het DGF voor de rundveehouderij voor 2020 is vastgesteld op ruim € 6,3 miljoen. Het tarief per dier is hoger geworden dan in de voorgaande jaren, omdat nu ook de uitvoeringskosten worden meegenomen in de begroting. Ook de afname van het aantal runderen ouder dan 1 jaar zorgt voor hogere heffingskosten per dier.

Het aantal runderen ouder dan 1 jaar wordt vastgesteld door het gemiddelde van vier peildata te nemen. Vanuit het DGF betalen overheid en dierhouders maatregelen om dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden. Wanneer dieren geruimd moeten worden, krijgen agrarisch ondernemers een vergoeding.

Het DGF wordt behalve door de heffingen ook gevoed door bijdragen van de EU en het ministerie van LNV. De bijdrages uit de sector worden begrensd door een plafondbedrag, mochten kosten door bijvoorbeeld een uitbraak hoog oplopen.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Was er niet ergens geld van over toen met dat fosfaat verhaal....kan mooi in dat potje dan.

 • Trot

  Hoppa weer iets minder

 • Kan er ook nog wel bij , bij de varkens ook zo'n potje ,de provincie's hebben een een nulmeting wat wilde varkens betreft ,maar geen provincie die dit uitvoert , maar dezelfde overheid zorgt wel dat het potje gevuld wordt.

 • Kletskoe

  43 mln binnenkomen, 1,8 mln voor crisisreserve, kan er svp ook inzicht worden gegeven wat er met.dat.geld gebeurd? Of staat de.komma verkeerd?

 • Jan K,

  Ben niet de slimste dat weet ik, maar waar dient dit fonds nu weer voor en wat of wie krijgt daar dan weer uit?.

 • klaasvdHorst

  #kletskoe. Om de begroting van het DGF, afdeling Rund te bekijken, graag de met rood gemarkeerde link volgen.

 • Mbmb

  Besluit en toelichting gelezen. Komt erop neer dat een fors fonds gevuld moet worden ingeval er besmettelijke ziektes uitbreken. Allemaal cijfers en aannames die we niet zo makkelijk kunnen checken. Wel weer een nieuwe kostenpost voor alle rundveehouders. Gelet op de grote bedragen en het feit dat papier en cijfers geduldig zijn en het feit dat het geld uit onze zak komt, zou er toch iemand moeten zijn die dit nauwlettend gaat volgen. Waar blijft het grote geld?

 • koestal

  wie is straks de baas over dat boerengeld ?

 • magele

  Zakkenvullers

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.