Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Melkveebedrijf levert 7% in ten opzichte van 2018

Het saldo van een gestandaardiseerd melkveebedrijf met 102 melkkoeien en ruim 880.000 kilo melk is in augustus 2019 uitgekomen op € 14.300.

Het cumulatieve saldo tot en met augustus ligt in de melkveehouderij bijna € 9.200, ofwel 7%, onder het niveau van het voorgaande jaar (€ 131.500), zo meldt Agrimatie.

De gemiddelde melkprijs tot en met augustus is ongeveer gelijk aan die over de eerste 8 maanden van 2018. Verschil is dat de melkprijs dit jaar iets hoger begon, maar gedurende de eerste 7 maanden met circa € 1,50 per 100 kilo daalde. In 2018 begon de melkprijs daarentegen juist laag.

Het augustussaldo ligt 3% onder het niveau van augustus 2018 door de hogere voerkosten. De krachtvoerprijs is wel met ruim 75 cent per 100 kilo gedaald sinds begin 2019, na een stijgende trend in 2018. De gemiddelde prijs in 2019 is nog wel hoger dan in 2018. De maisprijs is vrij hoog. Dit wordt veroorzaakt door het natte weer in de VS en droogte in China. De prijs van hooi is gedaald, na hoge prijzen eind 2018 en begin 2019, en ligt nu op een gemiddeld niveau. Het saldo ligt in iedere maand van 2019 onder het niveau van dezelfde maand in 2018.

Melkproductie neemt toe en melkpoedervoorraad is weg

Vorig jaar nam de melkaanvoer met 3% af. Over de eerste 7 maanden van 2019 zet deze dalende tendens zich voort en kromp de aanvoer met 2,5%. De melkproductie In de EU als geheel nam daarentegen toe met 1%. Ook in andere belangrijke zuivelproducerende landen nam de aanvoer toe, in Argentinië zelfs met 15,5%,

De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade-prijsindex. Tot begin mei 2019 is deze met bijna 20% gestegen. Sinds eind mei 2019 is deze index weer aan het dalen, maar ligt nog wel 9% boven het niveau van het begin van het jaar. Door de betere marktomstandigheden zijn er geen interventievoorraden melkpoeder meer.

Laatste reacties

  • koestal

    En maar inleveren.

  • farmerbn

    Minder,minder.

  • Steeds meer luizen en vlooien die je een beter saldo beloven maar je langzaam leeg zuigen

Of registreer je om te kunnen reageren.