Rundveehouderij

Nieuws 43 reacties

‘Leiderschap en innovatie moeten stikstofimpasse doorbreken’

De melkveehouderij moet leiderschap tonen en, met inzet van innovaties, initiatief nemen bij het oplossen van het stikstofprobleem, vindt CEO Jan Anker van Royal A-ware. Nu is dat er niet.

Na de trekkeracties, waarin onvrede werd geuit over het stikstofbeleid, is het nu tijd om te werken aan een structurele oplossing. Dat zegt Jan Anker, CEO van Royal A-ware. Hij wil een signaal afgeven, want er is weliswaar veel onrust en diverse partijen dragen voorstellen aan, maar leiderschap bij boerenbestuurders ontbreekt. En dat is vooral nodig om uit de huidige impasse te komen.

Juist de melkveehouderij is vergevorderd in het realiseren van de klimaatdoelstellingen

“Het probleem is breder dan alleen stikstof, het gaat hier om de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij. De overheid legt de Europese regelgeving veel strenger uit dan in de landen om ons heen gebeurt. Dit hebben we eerder gezien bij de fosfaatdiscussie. Dit schaadt de sector. Ik ben ervan overtuigd dat visie nodig is om de krachten te bundelen en tot structurele oplossingen te komen. Het is allereerst nodig voor de veehouders die vechten voor het voortbestaan van hun bedrijf. Het is onterecht dat de stikstofproblematiek op hun bord terechtkomt. Juist de melkveehouderij is vergevorderd in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Steeds opnieuw wordt er voorbij gegaan aan wat er in de bodem wordt vastgelegd. Melkveehouders verdienen juist daarom meer maatschappelijke waardering en vinden we het niet juist als de rekening bij de melkveehouders wordt neergelegd. Er worden nu veel aannames gedaan die niet of niet voldoende onderbouwd zijn. Wie kan accepteren dat er dat zijn bedrijf hierdoor misschien dicht moet terwijl er nog heel veel onduidelijk is wat het probleem nu echt is. Boerenbestuurders moeten, samen met wetenschappers, de koppen bij elkaar steken en komen met een gezamenlijke visie. Anders gaat het fout.”

Jan Anker: "Nederlandse zuivel is en blijft hard nodig." - Foto: Studio Kastermans
Jan Anker: "Nederlandse zuivel is en blijft hard nodig." - Foto: Studio Kastermans

Wat gaat er dan fout?

“Duurzame oplossingen blijven uit, mensen raken gefrustreerd. Ondertussen bedenken allerlei partijen deeloplossingen. Wij denken dat er met een gezamenlijke aanpak, en met brede inzet van innovaties – innovaties die echt niet allemaal duur hoeven te zijn – serieus valt te reduceren en dat iedereen daar baat bij kan hebben. De overheid zou meer geld moeten vrijmaken voor stimulering van technieken en ontwikkeling in Nederland voor de melkveehouderij. Stop daar dan geld in. Met een paar miljard kunnen we echt het verschil maken. Innovatie is wat ons betreft beter dan sanering. Met dat laatste lijkt het probleem misschien even van tafel, maar komt het vervolgens weer terug. Innovatie in reductietechnieken kan echt helpen om het probleem op te lossen en hier kan Nederland ook weer voorop gaan lopen. Deze technieken kunnen dan ook in het buitenland worden toegepast. Wij zijn ervan overtuigd dat er groei- en ontwikkelruimte moet blijven voor melkveehouders. Dat is nodig om de oplopende kosten op te vangen. Onderschat wordt de waarde van melkveehouders bij het beheer en behoud van het landschap. Er is niemand die dat beter kan dan de boeren.”

Waarom maakt u zich zo druk over deze kwestie?

“Wij staan dicht bij onze boeren, en maken ons zorgen over hun kostprijs en toekomstperspectief. Ze moeten wel rond blijven komen. Het voelt voor ons als familiebedrijf, heel slecht om weg te duiken en te wachten op een vaag compromis, of oplossingen op basis van aannames. Er moet gewoon wat gebeuren om te komen tot een structurele oplossing die eerlijk is voor de boeren.”

Een oplossing moet ook eerlijk voelen…

“Ja, als geopperd wordt: je mag voortaan 50% minder vliegen, of de helft van de Nederlanders moet hun auto inleveren , dan zou het land te klein zijn. En de landbouw heeft al heel wat meegemaakt. Als je terugkijkt naar het fosfaatbeleid van de laatste jaren. Die drastische maatregelen, van gedwongen koeien weg en zelfs drachtige dieren naar de slacht, die bleken achteraf helemaal niet nodig. Met deze wetenschap in het achterhoofd zijn boeren wel extra op hun hoede. De critici hebben gemakkelijk scoren, want hun raakt het niet. Ook wordt wat ons betreft veel over het hoofd gezien. Zo houdt de landbouw 8% van de beroepsbevolking aan het werk. Dat is meer dan de horeca.! En kijk bijvoorbeeld naar ons exportaandeel. Zaken die onderbelicht blijven in deze discussie”

Waarom wordt de landbouw in buurlanden België en Duitsland door de overheid heel anders benaderd?

Als de overheid maatregelen wil nemen, moeten het ook wel terechte maatregelen zijn op basis van nauwkeurige metingen, anders zijn er heel veel claims te verwachten. Is het bijvoorbeeld wel helder dat de landbouw niet evenredig wordt aangeslagen voor de problemen? En waarom wordt de landbouw in buurlanden België en Duitsland door de overheid heel anders benaderd?”

Sommigen zeggen: moet de veehouderij wel zo intensief en moeten we zo veel zuivel willen exporteren?

“Ik zou zeggen: kijk waar we zitten, tussen enorme bevolkingsconcentraties in de driehoek Londen, Berlijn, Parijs, terwijl wij in Nederland uitstekende omstandigheden hebben voor de productie van melk. Klimaatproblemen houden geen rekening met landsgrenzen. Als wij Afrika niet meer voeden vanuit Europa, heeft dat ook allerlei geopolitieke gevolgen. Nederlandse zuivel is en blijft hard nodig. .. En dan die intensiteit. Je zou in Nederland, met 1 miljoen hectare gras en in balans met de omgeving, wel 18 miljard kilo melk kunnen produceren. De huidige 14 miljard kilo melk kan prima worden geproduceerd met een steeds kleiner. wordende footprint. En dan houden we nog niet eens rekening met de vastlegging in de bodem.

Laatste reacties

 • koestal

  Calon krijgt geen vertrouwen meer bij de boeren,dat beetje was hij direct al kwijt met z,n beschuldigingen over de tweelingen affaire.

 • Pfff ja hoor hij eet er ook goed van .van de overproductie aan melk
  Met een paar miljard kun je ook een hoop boeren helpen

 • Maas1

  De op koop van agrarische bedrijven zal niet de oplossing zijn,dat zal met deze problemen doorgaan tot de laatste boer is verdwenen.
  En dan nog doet zich de stikstof problematiek voor.
  De definitieve oplossing ligt meer in innovatie van landbouw industrie en mobiliteit en duurzaam bouwen. Voor degene die stoppen willen zou een tijdelijke opkoop voor de korte termijn lucht geven,bij een langere termijn is het de doodsteek voor BV Nederland.

 • @maas1 dat horen we al 40 jaar en waar zijn we nu ? Wat heeft het de meeste boeren gebracht .
  Een groot onevenredig gegroeid bedrijf wat niet zelden grotendeels van de bank is .
  Gr kringloopboer

 • Een varkensboer die er mee gestopt is maar nog wel een stal heeft met mb vergunning proberen ze nu van zijn vermogen af te helpen ( inname latente ruimte ) gewoon onmenselijk.
  Gr kringloopboer

 • Maas1

  @20.32 Dan mag jij zeggen wat de oplossing is van de huidige stikstof problematiek.Ik zie het niet anders dat er geld vrij gemaakt wordt voor de stoppers,en dat er geld komt voor de blijvers die willen investeren en innoveren.Je hebt duurzaam en kringloop dat zal voor elk bedrijf anders zijn.Bedrijven zijn voor verschillende markt segmenten bezig en zijn daardoor divers in de breedte.Je kunt daarom nooit zeggen dit is de enige weg,er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.Een politicus met koker visie komt niet verder dan tunnel visie en kent maar een star beeld. Als je niets met banken of investeerders te maken wil hebben,dan wel een dikkere blauwe envelop dat is ieder zijn keus en daar door verschillen bedrijven ook weer.

 • bankivahoen

  Het geld klotst tegen de plinten op bij de rijksoverheid , het gaat erom wat men de agrisector gunt, dat is de enige vraag. Wil men meer of minder verpaupering van het buitengebied? De helft van het bedrag vloeit toch weer terug in de staatskas via belastingen.

 • Alco

  Maas1. De oplossing zit gewoon in het feit dat de natuur onder de loep genomen moet worden. Ze roepen wat en iedereen is al aan het bedenken van maatregelen.
  Met de natuur is niets aan de hand en als er al wat mee aan de hand is dat helemaal niet erg. De natuur redt zich wel. Heel anders is het gesteld met de mensheid.

 • @maas 1de grootste input van N zijn krachtvoer en kunstmest bijkomend negatief neveneffect torenhoge CO2 uitstoot bijv 1ton kalkamon 300m3 gas
  Output minder dan de helft de rest blijft in nederland achter
  Ik zie op dit moment maar 1 oplossing niet meer maar beter
  Gr kringloopboer

 • @alco dat met de menscheid klopt wel .
  Gingen ze enkele jaren geleden nog uit van 2graad C opwarming nu is 3 al aannemelijk .
  De 10 grootste bedrijven stoten 3X zoveel co2 uit als alle nederlandse huishoudens samen ,dat zal drastisch gereduceerd moeten worden en daar krijgen we een flinke veeg van mee
  Gr kringloopboer

 • Maas1

  @21.53 Inderdaad kunstmest kun je geheel of gedeeltelijk vervangen door mest in bewerkte vorm en of kunstmest vervangers,maar dat is een politieke keuze ook dan reduceer je niet alleen op C02 maar ook op depositie.
  We moeten niet alles toe schrijven aan de veehouderij iedereen ook ik staat aan de pomp met de " melkkoe" om deze af te tanken met het zwarte goud uit het Midden-Oosten.Daarvan zeggen we ook niet dat gaan we per om gaande stoppen. Alles heeft tijd nodig Keulen en Aken zijn ook niet in een dag gebouwd,wel plat gegooid dat dan weer wel.

 • Henk.visscher

  Alco ik ben het met je eenseens,maar de meerderheid is al besmet met het klimaarvirus daar hebben wij met te dealen,dat krijg je niet meer uit het denken,ze komen er pas achter als het te laat is,daarom moeten wij als Landbouw nu zo snel mogelijk met een voorstel komen, de politiek komt straks met iets waardoor de burger gaat denken dat de landbouw daardoor best verder kan, dan zijn wij het begrip van de burger kwijt.

 • hjurrien

  Het is wel duidelijk aan het worden dat het CO2 probleem geen probleem is. Nu is er een stikstof probleem geconstateerd, dat hoogst waarschijnlijk geen probleem is... Maar als wij achter de politici met HUN adviseurs (overheidswetenschappers) aan blijven lopen en ze gelijk blijven geven, dan komt onze voedselvoorziening snel in gevaar, want:
  Volgens andere geleerden, niet die van de IPCC maar van de NIPCC en de wetenschappers die de geschiedenis bestuderen komt er juist een koele periode aan, dat betekend kortere groeiseizoenen en dus lagere opbrengsten. De afgelopen twee jaren zijn de graan voorraden al geslonken. Dit jaar is er een record lagere opbrengst te verwachten vanwege het verlate zaaimoment (vanwege teveel regen) en is in Noord Amerika de vorst 10 weken eerder dan normaal over het nog niet volgroeide graan gegaan. Het ziet er voor dit jaar dus niet goed uit. Als deze koele periode (grand solar minimum) doorzet (lijkt logisch gezien de geschiedenis) dan kan de reserve voorraad graan wereldwijd heel snel terug gaan lopen. Mogelijk heeft de Nederlandse landbouw en veeteelt dan een hele nieuwe uitdaging...
  Kortom, wie durft die discussie aan bij 'De Boerderij" en de wetenschap los te maken van de politiek!

 • Maas1

  Alco ik ben het ook met je eens,maar het probleem is dat ze een zodanig bewust gecreëerd probleem hebben gecreëerd waarin alles is vast gelopen
  En reken maar dat ze met de handen in het haar zitten,nu wordt veel bij ons over de schutting gegooid. Het is niets meer en minder dan een boekhoudkundig reken model. Op gelegd door Europa en nationaal vorm gegeven uit het verleden door toen in gezet beleid.

 • Maas1

 • Maas1

  @hjurrien klimaat en C02 is een religie in Europa maar net als met elke religie nemen we alles niet zomaar zonder meer voor zoete koek aan.
  Het heelal zijn planeten en zijn ongekende krachten en de natuur op aarde,dat kan nooit enkel alleen C02 zijn!

  https://youtu.be/RrcGQWeO3Jw

 • Hjurrien,dit hele Co2 verhaal is een onderdeel van agenda 2030.De zon regelt het klimaat, zie de Maunder minimum en de Dalton minimum.

 • kanaal

  we hebben een probleem dat geen probleem is.

 • Of je het met de CO2 eens bent of niet in de eu hebben we wat afgesproken en we lopen hopeloos achter .
  mocht in cassatie de urgendazaak door de staat verloren worden hebben we er in 2020 een probleem bij
  Gr kringloopboer

 • .....

  Laat Jan Anker nu maar zorgen voor een goede melkprijs

 • Dit verhaal houdt ie alleen omdat als alle boeren er mee kappen hij ook wat anders moet zoeken.

 • @9.02 Jan epping ken ik bij op school gezeten was eerst PvdA later een flink eind opgeschoven naar rechts was vaak te zien bij Harry mens op zondag in busniness-class
  Als ik goed geïnformeerd ben kun je daar gewoon zendtijd kopen om je boodschap te verkondigen
  Zijn boodschap is duidelijk hij geeft tegengas aan de wereldwijde zorg om het klimaat .
  En klimaatactifisten vormen een bedreiging voor het verdienmodel van de globalisering
  1+1=?? Volg het grote geld
  Gr kringloopboer

 • Maas1

  @Kringloopboer,

  Europa het project voor nooit meer oorlog
  Dat we er van geleerd mogen hebben
  Of het alleen bij de UK blijft staat in de toekomst geschreven!

 • Alco

  Het dier "maakt" geen stikstof.
  Dat moeten we ze aan het verstand brengen.
  Het is heel simpel kringloop.
  Industrie is ook wel kringloop, maar dat is er één ( delfstoffen)van "miljoenen"jaren.
  Alternatieve energie is het enigste wat uitkomst biedt.

 • boerkebrabant

  als je de grafiek ziet van waar de n afkomstig is uit de landbouw, is dat voor een belangrijk gedeelte kunstmest. ik vind dat appart, nou zou het zo maar kunnen dat ze de kunstmest industrie uitsoot n voor het gemak maar effe bij de landbouw tellen. als dat zo is!!!!!!!

 • Firma Vellenga

  Ja, dat zou best eens kunnen. Net zo als alle andere grafieken. Wij zijn niet meer "dom"te houden door de politiek. Vroeger geloofde je alles maar en nog steeds weten ze dat ze met goed uitgebalanceerde "straat"taal de mensen iets anders kunnen laten geloven. Als we het geld en de tijd hadden gehad kunnen we elke uitspraak aanvechten en laten zien wat een onzin ze uit kramen. Maar de boeren verzwakken steeds meer ze spartellen al minder en zo krijgt de politiek toch zijn doel. Waar staan we over 10 jaar? Zou de heer Anker zijn bedrijf in Heerenveen nog hebben?

 • boerkebrabant

  wie heeft er een andere verklaring voor dat de n uitstoot landbouw voor een groot gedeelte uit kunstmest komt, ik kan niets anders verzinnen als dat de fabrieken mee tellen, maar ik weet ook niet alles

 • boerkebrabant

  uitsoot landbouw 757 miljoen kg . rundvee 294 kg kunstmest 253 kg , rest verdeelt over de andere sectoren. hier klopt iets niet

 • Dat klopt als ik het verkeerd zie hoor ik het graag je koopt 1 ton kalkamon +_ 26% stikstof uit het gras maïs die daar van groeit verlaat+_ 45 % je bedrijf weer als bijv melk /vlees de rest blijft achter .gedeeltelijk emissie gedeeltelijk wordt het vastgelegd in de bodem en een gedeelte spoelt het uit
  Het zelfde ook voor krachtvoer
  De productie per ha is heel hoog in nl
  Maar bij 55% verliezen wordt nl ook zwaar belast
  Gr kringloopboer

 • Daarom moeten de emissies ook teruggedrongen worden en drijfmest geeft door de reactie in de mestput tussen mest en urine ook een grote emissie als je het uitrijdt
  Bij weiden komt er geen vermenging dus ook nauwelijks emmisie .
  sorry Maar daar heeft D66 gelijk
  Gr kringloopboer

 • Bennie Stevelink

  @Kringloopboer 11:51, beweiden veroorzaakt inderdaad veel minder ammoniakvorming. Tegelijk geeft het een veel slechtere N-benutting. Ik meen dat het slechts 35% is terwijl bij zodenbemesten wordt gerekend met een benutting van 65%.

 • boerkebrabant

  dus als er kunstmest korels gestrooid worden gaat er een groot gedeelte van de n de lucht in? wel appart

 • Nee natuurlijk niet maar kunstmest is het middel niet het doel dat is bijv melk en of vlees .
  En in die keten gaat veel verloren

 • @bennie zal best kloppen maar dan wordt het of vastgelegd in de bodem als voorraad of spoelt vroeg of laat uit.
  Dat is natuurlijk weer afhankelijk van de ligging van de grond ect
  Gr kringloopboer

 • @alco helemaal mee eens
  Gr kringloopboer

 • Krimgloopboer , een trol van D66/ Overheid?

 • 306lsa

  https://youtu.be/WPVhpvbeRGU
  Wel een leuke visie , visie is inderdaad heel belangrijk en een goede leider ook dus ik ben voor

 • @17.24 ik geef alleen maar aan dat er meer wegen zijn om je doel te berijken zonder een andere te kleineren
  We kunnen allemaal wel tegen van alles zijn
  Maar als het om het beleid in de toekomst gaat
  Legt de mening van Jan Willem erisman toch wel gewicht in de schaal ( boerderij22-10 pagina 16-17 -18
  Gr kringloopboer

 • boerkebrabant

  als ik het goed begrijp is er bij gebruik kunstmest geen uitstoot n via de lucht, dus de kunstmestfabriek
  uitstoot word gemakshalve maar effe bij de landbouw geteld, het moet nie gekker worden

 • Nee voor de productie van 1 ton kunstmest is heel veel energie nodig ongeveer 300m3 gas gevolg veel co2 uitstoot dat komt voor rekening van de fabriek
  De stikstof in de kunstmest die je geleverd krijgt kun je als volgt zien .
  Als je voor een kratje bier zit is er geen probleem netjes verpakt .
  Als je hem opzuipt wordt het iets anders dan moet je zoizo pissen , zweten of je komt er van aan
  Proost kringloopboer

 • kleine boer

  1929 met dat kratje bier heb je wel wat te verdelen dat geld dan ook voor de boer die mag de evt kosten voor de natuur dan delen met de consument maar die wil niet mee delen die wil alleen het stagegeld van een leeg kratje

 • Doet de consument ook wel bijv bij agrarisch natuurbeheer mag je het kratje nog houden ook
  Maar dat zijn uitzonderingen voor aangewezen gebieden .
  Om er een verdien model van te maken voor een deel van de bedrijven zal nog wel een hele klus worden .
  Daarvoor moet er eerst een omschakeling komen in denken
  Bij zowel boeren als hun belangen organisaties
  Ik ga een biertje drinken
  Gr kringloopboer

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.