Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

CBb heeft nog honderden fosfaatzaken over 2018 liggen

Het grootste deel van het aantal fosfaatrechtzaken over 2018 dat is aangebracht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) moet nog behandeld worden. Dat meldt een woordvoerder van het CBb.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft begin 2019 aangegeven dat zo’n 750 fosfaatrechtszaken in aanmerking komen voor een thematische behandeling. Daarvan gaan 600 over de individuele disproportionele last (IDL) de rest betreft zaken als grondgebondenheid, verplaatsing op peildatum en in- en uitscharen. Een derde van het aantal CBb-rechters neemt deel aan het ‘fosfaatproject’.

Nog niet de helft fosfaatrechtzaken behandeld

Sinds het CBb in mei op zitting is begonnen met het geclusterd behandelen van fosfaatzaken zijn 350 zaken afgehandeld. Zo’n 200 fosfaatprocedures zijn ingepland voor de komende maanden en nog eens 200 zaken moeten nog ingepland worden. Naar verwachting zal het CBb alle 750 ‘thematische’ fosfaatzaken voor mei 2020 afgehandeld hebben.

Begin 2020 wil het CBb een plan van aanpak hebben voor het vervolgtraject. Daarmee worden de fosfaatzaken die over 2019 spelen bedoeld. Om hoeveel zaken dat gaat, kon de woordvoerder niet zeggen. “Maar het zijn er een heleboel.”

Precieze cijfers over gegrondverklaarde eisen zijn er niet

Van de 350 boeren die bij het CBb hebben geprocedeerd over hun aantal fosfaatrechten is het overgrote deel in het ongelijk gesteld. Slechts in vier* gevallen zijn melkveehouders in het gelijk gesteld, laat de woordvoerder van het CBb weten.

Op 1 oktober 2019 lagen al 513 fosfaatrechtzaken over 2019 te wachten op behandeling. Begin volgend jaar moet duidelijk worden hoe het CBb die gaat aanpakken.

*De vier uitspraken waarin de eiser in het gelijk is gesteld betreffen zaaknummers: 18/1249, 18/1285, 18/1355 en 18/1752.

Eén reactie

  • Henk.visscher

    En Carooltje Schouten is in staat om er zo nog een stikstofzaak achteraan te laten komen, dan zijn de zaken van 2018 nog niet afgerond, en kunnen de advocaten zo weer door.

Of registreer je om te kunnen reageren.