Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

Uitstoot broeikasgas neemt toe, minder emissie per koe

De uitstoot van broeikasgassen vanuit de melkveehouderij is in de 10 jaar tussen 2005 en 2015 met 18% toegenomen, maar uitstoot per eenheid product is met 11% gedaald. Dit staat in een gezamenlijk rapport van de Wereldvoedselorganisatie FAO en Global Dairy Organisation.

De totale uitstoot van broeikasgassen is sterk gegroeid onder invloed van de wereldwijd toegenomen vraag naar zuivelproductien. In 2015 bedroeg die 1.712 miljoen ton CO2-equivalenten, tegenover 1.456 miljoen ton in 2005. Echter, de instoot per kilo melk daalde van 2.8 naar 2.5 kilo CO2-equivalenten, staat in het rapport.

De grootste afname in uitstoot per kilo melk was te zien in de landen met een laag tot gemiddeld inkomen. In de rijkere landen nam de uitstoot ook af, maar veel beperkter. Dit lijkt een logische ontwikkeling, want in de minder rijke landen zijn nog grote stappen te zetten in de reductie van broeikasgasuitstoot. In rijke landen is dat moeilijker, al wordt gedacht dat nog heel veel CO2 in de bodem moet zijn vast te leggen. Dat is de grote opgave waar de melkveehouderij voor staat. Elders op de wereld is intensivering van de melkproductie per koe en daarmee een verlaging van de emissie per dier nog een belangrijk aandachtsgebied.

Wereldwijd heeft de veehouderij 360 miljoen koeien in gebruik, die 133 miljoen ton melk produceren.

Laatste reacties

 • arink

  Zijn dat uitkomsten op basis van WURrekenmodellen die nog door Aalt Diijkhuizen zijn bedacht? Het is nl niet per definitie zo dat de hoogste melkproductie de laagste uitstoot per kilo melk oplevert. Een pure graze systeem zal nagenoeg altijd gunstiger uitpakken dan een krachtvoergestuurd systeem, alleen moet je dan wel alle daarmee gepaard gaande uitstoot meetellen zoals de verbouw van krachtvoer( alleen daar zit al een wereld van CO2 verlies door ploegen en kunstmest) en het gebruik en de fabricage van machines die nodig zijn om die hoge productie te halen, denk aan mestinjecteurs, in en uitkuilkuilapperatuur, hakselaars enz. Zet dat af tegen een koe die 9 mnd per jaar geweid wordt en in de winter een ronde baal kuilvoer vreet.
  Het is voor sommige boeren niet zo sexy om 5500 kg van gras te melken, maar het is op alle fronten wel slimmer.

 • Alco

  Miljoenen jaren terug was er alleen CO2 om de aarde. Welige plantengroei zorgde voor delfstoffen. Gelukkig kwamen er levende wezens, die de zuurstof weer omzette in CO2 Voor de woestijnen van nu was dit al te laat, maar gelukkig nog wel op tijd voor veel andere niet te dicht bij de zon staande landen.
  Wat is nu eigenlijk het probleem?

 • ricooo12

  de welvaart met name de luxe waarin we leven zorgt voor een CO2 probleem.

 • koestal

  Dit gaat de boeren weer dik geld kosten,ze hebben gerekend en gegoocheld met cijfers om dit weer op het bordje van de boeren te krijgen ,verder gaat iedereen weer vrij uit.

 • bas123

  Weer een half verhaal van de boerderij.
  Het kleine aandeel van de melkveehouderij wordt weer verschrikkelijk vergroot.
  De methaan gassen worden omgerekend naar CO2 om het nog groter te laten worden.
  De schrijver bepaald het verhaal maar onafhankelijk ???

 • Alco

  Vermindering van uitstoot staat in samenhang met voedsel, wat ook minder opneemt. Altijd kringloop!!!!

 • farmerbn

  Ik geloof al die cijfertjes niet. Zeker als het over wereldwijde cijfers gaat die gebaseerd zijn op computermodellen en een heleboel aannames. Het model aanpassen of andere aannames nemen en de verschillen met het verleden zijn zoals je wenst. U vraagt , wij draaien. Wie betaalt, bepaalt.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.