Rundveehouderij

Nieuws

Melkgeitensector gaat antibioticagebruik bijhouden

De melkgeitensector gaat in 2019 het antibioticagebruik centraal registeren. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Geitenhouders kunnen op vrijwillige basis hun dierenarts vragen om de antibioticaleveranties te melden aan de centrale database. Hiertoe dient de geitenhouder de dierenarts te machtigen. Op deze manier wil initiatiefnemer Platform Melkgeitenhouderij aansluiten bij de wens van LTO Nederland om antibioticagebruik voor geitenhouders in Nederland inzichtelijk te maken.

Duurzame Geitenzuivelketen

Het initiatief is onderdeel van het programma Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK). De aanpak van de DGZK bestaat uit 7 onderdelen, waarin per onderdeel punten te verdienen zijn. Afhankelijk van inspanning en prestatie kan een maximum van 100 punten behaald worden. Geitenhouders kunnen binnen het thema ‘diergezondheid en dierenwelzijn’ in het DGZK-programma punten halen voor het beschikbaar maken van de DierDagDosering (DDD).

Antibioticagebruik

In 2017 is reeds een pilot inzichtelijk antibioticagebruik gestart in samenwerking met melkcontrolebedrijf ELDA en 3 dierenartsenpraktijken. De pilot is inmiddels afgerond. De volgende fase is het landelijk uitrollen van het inzichtelijk maken van de DDD voor melkgeitenhouders en hun dierenarts. Gezien het beperkt aantal deelnemers in deze pilot zijn de gevonden waarden niet voldoende voor een zogenaamde nulmeting om benchmarkwaarden te kunnen vaststellen. “U en uw geitenhouder kunnen bij een relatief hoge DDD alvast wel intrinsiek gemotiveerd zijn om deze te verlagen”, schrijft Platform Melkgeitenhouderij voorzitter Jos Tolboom in een brief aan geitendierenartsen. Tolboom benadrukt nogmaals dat inzage in medicijnleveranties vrijwillig is en uitsluitend positieve consequenties kan hebben. Ook meldt Tolboom dat er begin 2019 een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden voor dierenartsen om bij te praten over DDD.

Of registreer je om te kunnen reageren.