Rundveehouderij

Nieuws 42 reactieslaatste update:10 jan 2019

CBb geeft 1 knelgeval gelijk over fosfaatrechten

Een melkveehouder met bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft gelijk gekregen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een procedure over toekenning van fosfaatrechten. In 6 ander zaken besliste CBb dat er geen sprake is van een onevenredige last en wordt het beroep afgewezen.

Voorzienbaarheid van de fosfaatrechten wordt grote groeiers zwaar aangerekend, dat blijkt uit de uitspraken die op 9 januari zijn gepubliceerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet binnen 6 weken een nieuwe beslissing nemen over de toegekende fosfaatrechten voor een voormalig gemengd bedrijf in Overijssel. Volgens het CBb is sprake van een onevenredige last voor deze specifieke situatie. Het betreft een gemengd bedrijf (melkvee en varkens) dat omschakelde naar volledig melkvee, mede vanwege persoonlijke omstandigheden.

CBb laat zich niet uit over hoogte of vorm compensatie

Volgens advocaat Esther Wijnne van Bethem Gratama Advocaten was de melkveehouder uitzinnig van blijdschap toen hij het goede nieuws kreeg. In de beslissing van het CBb heeft meegewogen dat het bedrijf in totaliteit niet veel groter is geworden door de verschuiving van varkens naar melkvee, licht Wijnne toe.

Onduidelijk is nog wat het concreet betekent voor de fosfaatrechten van het bedrijf. Het CBb heeft alleen geoordeeld dat er compensatie moet komen en laat zich over de hoogte en vorm (geld of fosfaatrechten) van die compensatie niet uit.

Wijnne noemt het een ‘dubbele dag’. Blijdschap over de gewonnen zaak, maar ze heeft nog meer dan 100 andere procedures waar het gezien de andere uitspraken lastiger is geworden voor (grote) uitbreiders.

Ongeremde groei was volgens CBb duidelijk niet mogelijk

“Zeer teleurstellend”, omschrijft Peter Goumans van Hekkelman Advocaten de uitspraken, hij vindt dat het CBb er ‘geharnast inzit’. Bij de procedures die geen gelijk kregen in hun beroep, zaten 2 zaken van Goumans. In een zaak ging het om de aankoop van een bedrijf en grond in het voorjaar van 2015 met een totale investering van meer dan € 6 miljoen. “Het CBb weegt de voorzienbaarheid zwaar in deze situatie en dat krijgen deze ondernemers vol voor de kiezen”, aldus Goumans. Het CBb wijst daarbij onder meer op de (parlementaire) voorgeschiedenis waardoor het voor melkveehouders duidelijk kon zijn dat ongeremde groei van de veestapel niet mogelijk zou zijn.

De voorzienbaarheid wordt hier zwaar uitgebreid

Het komt er nu op neer dat het betreffende bedrijf heeft geïnvesteerd voor 385 koeien en geen fosfaatrechten krijgt omdat op 2 juli 2015 geen melkvee aanwezig was op het bedrijf. De startersregeling is hier ook niet van toepassing volgens het CBb.

Ook in een andere zaak van Goumans met een bedrijf dat is verhuisd vanuit Montfoort naar Noord-Nederland kreeg de voorzienbaarheid een zwaar gewicht. Het bedrijf kreeg fosfaatrechten op basis van 241 melkkoeien en heeft geïnvesteerd voor 542 koeien. “De voorzienbaarheid wordt hier zwaar uitgebreid”, volgens Goumans. “Het CBb vindt dat grote groeiers ook gedurende hun uitbreidingen moeten kijken of er ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op hun investering.”

CBb-uitspraken lijken steun in de rug voor Schouten

Volgens Goumans blijkt uit de uitspraken dat beroep kansloos lijkt als er geen vergunning was op 2 juli 2015. Een andere les is dat ziekte van de ondernemer geen rol speelt als het gaat om niet gerealiseerde groei volgens een van de CBb-uitspraken. De advocaat die zelf nog tientallen zaken heeft lopen noemt de uitspraken teleurstellend en tegelijkertijd ‘richtinggevend en een steun in de rug van minister Schouten’. Temeer omdat het definitieve uitspraken zijn voor Nederland. In hoeverre er nog een gang naar het Europees Hof gaat komen, moet nog worden onderzocht.

LNV geeft in een reactie op de uitspraken aan dat het voor de ondernemer waar het beroep is erkend ‘zo snel mogelijk opnieuw zal vaststellen hoeveel melkvee deze ondernemer mag houden’. Het ministerie wijst in de reactie ook op het oordeel van het CBB over voorzienbaarheid en dat melkveehouders niet konden rekenen op onbeperkte groei van de sector. ‘Als ze desondanks kozen voor investeren in uitbreiden hebben ze daarmee een ondernemersrisico genomen’, aldus het ministerie.

Laatste reacties

 • theo1967

  de overheid kon toch ook voorzien dat het afschaffen van het melkquotum, kon leiden tot groei. zeker omdat ze steeds vergunningen verleende voor veel meer dieren als er gehouden werden.de overheid had dus het inzicht over de verwachte groei en dus had men op basis van deze voorzienbaarheid regels kunnen opstellen.
  maar blijkbaar geldt voorzienbaarheid alleen voor individuele burgers/ondernemers en niet voor beleidsmakers

 • massan

  Een gang naar het Europees Hof zal daarom noodzakelijk zijn.

 • pietkorevaar

  Is de stal in Vlagtwedde voor 1800koeien er nog gekomen ?

 • Kelholt

  Het CBb moet de (parlementaire) voorgeschiedenis nog maar eens even goed nakijken. Het enige wat voorzienbaar was is dat als Nederland door het fosfaatplafond zou gaan er de kans was dat Nederland de derogatie zou verliezen. Groeiers met voldoende grond of groeiers die hun mestafzet goed geregeld hadden konden na afschaffen van het melkquotum groeien PUNT.
  Kom maar op met die parlementaire voorgeschiedenis. De experts van LTO, NAJK, Friesland Campina en Rabobank hebben dit ondanks hun specialisten ook niet voorzien en de "domme" boeren hadden dit wel kunnen voorzien??? Wat een (recht)spraak...

 • s c de boer

  Ik denk dat de fosfaatrechten straks nog weleens betaalbaar gaan worden....

 • fosfaat naar de 50 euro per kilo is probleem aardig opgelost

 • Henk.visscher

  gaat echt niet gebeuren fosfaat komt echt niet onder de 115 euro

 • Henk.visscher

  Kelholt heeft volkomen gelijk, ik ben tegen megabedrijven, maar als je eerlijk bent was heel veel niet te voorzien, en wat had iedereen dan moeten doen helemaal niet uitbreiden, als je een opvolger hebt zul je toch iets moeten doen

 • Gradje 1966

  Die persoon die 6 miljoen een bedrijf bij had gekocht heeft geld zat om rechten te kopen dat hoeft echt niet over de rug van de niet groeier en verder de boer die wel rechten of compensatie krijgt heb ik alle begrip voor . Alle ondernemers die in 2014 of 2015 hebben gebouwd hebben moeten het zelf maar oplossen dat moeten de niet groeiers ook al zitten ze krap omdat er 8.3% rechten zijn gejat is .

 • steen1

  Hukke .

  Laat de banken en voorlichters maar meebetalen voor koop van extra fosfaatrechten
  Zij hebben adviezen gegeven en geld verstrekt

 • ghsmale

  Een boer die zijn geld in koeien heeft gestoken, voor 1juli 2015, is spekkoper,
  degene die gebouwen of grond heeft gekocht pist naast de pot.
  Het blijft een één daagse loterij bij zo'n referentiedag.

 • Kletskoe

  Ik vind tegen de klippen opgroeien ondanks dat.je weet de er bijna geen ruimte is voor de sector kiezen voor eigen belang. Dat is ondernemers eigen. Maar het is ook ondernemers eigen dat je je verlies neemt en niet dat het probleem wordt afgewenteld op rest. Bv niet groeiers die het risico niet hebben genomen. Ook een ondernemerskeuze . Die trouwens ook niet goed uitpakt wat die zitten ook op slot. Alleen wat minder gefinancierd.

 • Boerke Toon

  Dit is gewoon een grote soap van onfatsoenlijk beleid

 • wiljo

  Als je in Nederland dus investeert in groei, en dit indekt met alle benodigde vergunningen. Dan loop je dus een onaanvaardbaar groot risico door de Nederlandse overheid.

 • Mfb

  De rechter heeft groot gelijk. Ondernemers die hun bedrijf verdubbelen van 240 naar 500+ nemen bewust een groot risico en kunnen dat niet afwentelen op de rest van de sector. Dat gaat er dan namelijk gebeuren want er mogen geen meer rechten bij komen vanwege het fosfaatplafond (wat al bestond voor de afschaffing van het melkquotum trouwens dus niet van af kunnen weten is n.v.t). Ik heb het geloof ik al eens eerder gezegd. Groei moet je kunnen betalen uit je huidige exploitatie. Anders heeft het ook geen zin om te groeien. Je winstgevendheid wordt dan namelijk niet noemenswaardig groter maar je financiering wel.

 • Alco

  Bleker waarschuwde al in 2011 voor het overschrijden van het fosfaatplafond.
  Hij zag de oplossing in mestverwerking en voerspoor e.d.
  Hij snapte er dus ook niets van en zette vele op het verkeerde been.
  Plafond heeft namelijk niets te maken met mestplaatsing, maar met productie.

 • Tuig

  Wat geproduceerd wordt moet ook geplaatst.

 • Henk.visscher

  brief van de staatssecretaris van 12 december
  2013 aan de Tweede Kamer met als onderwerp ‘Kamerbrief met kabinetsreactie op ex-ante
  beleidsevaluatie toekomstig mestbeleid’. In deze brief staat het volgende vermeld:
  ‘Het rapport van PBL en WUR biedt vertrouwen dat ook in een situatie zonder dierrechten
  de kaders van het mestbeleid worden gerespecteerd omdat bekend is dat de voorziene
  groei van de melkproductie, door verhoogde efficiëntie per dier en effecten van het
  voerspoor niet leidt tot toename van de fosfaatproductie. PBL en WUR concluderen ook dat
  de fosfaatproductie afneemt als de omvang van de melkveestapel door dierrechten wordt
  gefixeerd, maar die afname is beperkt. Het kabinet wil daarom de ruimte geven voor de
  economische perspectieven van de melkveehouderij op het moment dat de Europese
  melkquota vervallen. Het introduceren van een stelsel van dierrechten zou een enorme
  achterstand betekenen in de concurrentiepositie op Europees niveau omdat die alleen zou
  gelden voor de Nederlandse ondernemers

 • Henk.visscher

  iedereen zegt wel mooi, dat het te voorzien was, maar bovenstaande brief heeft iedereen die voor 2015 verplichtingen is aan gegaan, mooi op het verkeerde been gezet

 • haj146

  Kelholt heeft gelijk! We blijven maar op elkaar afgeven maar destijds heeft iedereen volgens de toen geldende wetten gebouwd. En daar was ruimte voor. Achteraf als overheid dit allemaal verbieden is gewoon typisch laffe ambtenaren stijl. Waren ze zelf maar ondernemer geweest.

 • Peerke1

  Ambtenaren salarissen gewoon ook halveren en bij eventuele fouten net als bij ons boeren nog verder korten.

 • Kletskoe

  Zorgen dat je ook signalen oppikt die niet goed uitkomen. Er staat in de brief 12 december ook "Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke fosfaatproductie in enig jaar het plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere productiebegrenzende maatregelen aan de orde."

 • wmeulemanjr1

  1 ding is nu wel zeker, van de overheid kan je geen langetermijnvisie meer verwachten waarop je bedrijf kan bouwen.

 • Kelholt

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken schrijft op 3 maart 2016 het volgende aan de Tweede Kamer (Kenmerk DGAN-PAV/16034955 Overheidsidentificatienr 00000001003214369000):
  In de Meststoffenwet zal worden vastgelegd dat bedrijven alleen fosfaat mogen
  produceren – en dus alleen melkvee mogen houden – als zij over voldoende
  rechten beschikken. Bij de introductie van het stelsel krijgen bedrijven met
  melkvee een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend. Melkveehouders zouden
  daarop kunnen anticiperen door in de periode tot de inwerkingtreding van de wet extra melkvee aan te houden. Om dat te voorkomen heeft het kabinet op 2 juli 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd die geldt als peildatum voor het toekennen van fosfaatrechten.

 • Kelholt

  In dit kader zijn de mogelijkheden verkend om voor de toekenning van fosfaatrechten terug te grijpen op een moment vóór 2 juli 2015. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan de gemiddelde fosfaatproductie van melkvee op een
  bedrijf in 2014, omdat in dat jaar het totale fosfaatproductieplafond werd aangetikt maar niet werd overschreden. Uitbreiding van de melkveestapel tussen
  1 januari en 2 juli 2015 zou dan niet worden vertaald in fosfaatrechten. Mede op
  basis van advies van de Landsadvocaat kom ik tot de conclusie dat het juridisch
  niet houdbaar is om fosfaatrechten toe te kennen op basis van het aantal
  gehouden stuks melkvee op een moment vóór 2 juli 2015, en daarmee
  onderscheid te maken tussen bedrijven die recent wel of niet zijn gegroeid. Vóór
  de genoemde brief aan uw Kamer was namelijk voor de sector onvoldoende voorzienbaar dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd.
  Lees de laatste regel nog maar een keer.
  De Staatssecretaris, iemand die dus bekend hoort te zijn met de materie, schrijft dat voor de brief van 2 juli 2015 onvoldoende voorzienbaar was dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd.

 • Kletskoe

  Inderdaad. Ik heb wel eens begrepen dat je dit moet koppelen aan keuze voor de peildatum 2 juli 2015. En dat dit gelezen moet worden als: niet voldoende voorzienbaar om peildatum voor dieren in verleden te leggen, dus eerder dan 2 juli 2015 en dus te moeten/kunnen korten op aantal dieren.

 • Henk.visscher

  ik snap het nog niet helemaal Kelholt wat je in jou laatse reactie schrijft

 • Henk.visscher

  en wie kan mij uitleggen dat ze verschil hebben gemaakt tussen grondgebonden en niet grondgebonden(die moesten 8 procent inleveren), waar grijpt dat op terug

 • Henk.visscher

  Wij willen daarom groei van individuele melkveehouderijen toestaan
  op voorwaarde dat voldoende grond onder het bedrijf ligt om de extra
  fosfaatproductie die het gevolg is van uitbreiding in zijn geheel te kunnen plaatsen
  danwel dat de extra fosfaatproductie in zijn geheel wordt verwerkt. Hierdoor
  neemt, ondanks een mogelijke stijging van de fosfaatproductie op bedrijfsniveau,
  de druk op de mestmarkt en op het stelsel van gebruiksnormen en
  gebruiksvoorschriften niet toe. Uiteraard dient die groei wel plaats te vinden
  binnen de kaders van de milieurandvoorwaarden, zowel individueel vastgelegd in
  omgevingsvergunningen en natuurbeschermingswetvergunningen als met
  collectieve emissieplafonds.
  Ondernemers die willen groeien, kunnen kiezen uit twee strategieën:
  grondgebondenheid door verwerving van extra grond of door extra
  mestverwerking. Of natuurlijk een combinatie van die twee

 • Henk.visscher

  bovenstaande komt uit de brief van 12 december

 • Henk.visscher

  8 procent korting was dus zowiezo niet te voorzien

 • Henk.visscher

  Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke
  fosfaatproductie in enig jaar het plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere
  productiebegrenzende maatregelen aan de orde.
  Kelholt hier staat begrenzende, dat rechtvaardigd geen korting.
  de overheid zou de zaak scherp in de gaten houden,citaat uit brief "'Ten eerste wordt de monitoring van de fosfaatproductie uitgebreid met een
  ‘early warning’-systeem om te voorkomen dat het fosfaatplafond wordt
  overschreden.',

 • Kelholt

  Officieel was het voor 2 juli 2015 niet voorzienbaar dat er dierrechten zouden komen voor melkvee. Was dat wel zo geweest dan had men kunnen korten tot dieraantallen die in 2014 of 2013 of eerder aanwezig waren. Dit heeft Den Haag echter niet gedaan omdat ze wisten dat dit bij een rechter geen stand zou houden. Het was dus officeel niet voorzienbaar maar volgens het CBb was het (tussen de regels???) toch voorzienbaar. Onderbouwing daarvoor van het CBb heb ik echter nog niet gezien.

 • Kelholt

  Alle parlementaire verslagen gaan in de richting van extra mestverwerking en/of grondgebondenheid. Had je dit voor mekaar dan mocht je er mijns inziens vanuit gaan dat je kon groeien.

  Op 12 december 2013 schreef staatssecretaris Dijksma:
  Wij beogen om het stelsel van verplichte mestverwerking per 1 januari 2014 in te voeren. Hiermee slaan we een nieuwe weg in om het probleem dat het mestoverschot nu is, op te lossen.

  Verplichte mestverwerking stuurt directer dan de stelsels van dierrechten en melkquotering op het mestprobleem, omdat het direct aangrijpt op mest die wel wordt geproduceerd maar waar geen afzetmogelijkheid op Nederlandse landbouwgrond voor is en voorkomt dat die op de Nederlandse mestmarkt drukt. De verplichte mestverwerking is een doeltreffend instrument omdat het direct op het overschot stuurt en daarmee voorkomt dat de druk op het stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften teveel oploopt. Verplichte mestverwerking zet voor bedrijven een prijs op het produceren van een fosfaatoverschot en stimuleert daardoor investeringen in innovatie en duurzaamheid. Het fosfaatoverschot wordt verkleind en (op termijn) kan evenwicht op de mestmarkt worden bereikt.

 • Attie

  Visscher,geen p overschot op bedrijfsniveau, als iedereen zo boerde waren p rechten niet nodig. Latente ruimte moesten ze ook inleveren.

 • Henk.visscher

  waar staat dat Attie

 • Kelholt

  Op 3 oktober 2014 schreef Dijksma het volgende:

  "Met het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij wil het kabinet ruimte geven voor de economische ontwikkeling van de melkveehouderij op het moment dat de Europese melkquota vervallen. Het wetsvoorstel moet borgen dat groei van de melkveehouderij plaatsvindt binnen de milieurandvoorwaarden. Groei is mogelijk, mits de extra fosfaatproductie die het gevolg is van deze groei niet drukt op de nationale mestmarkt en geen extra belasting vormt voor het stelsel van gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften.

  Het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij stuurt niet direct op de productie in de melkveehouderij, maar op een milieuverantwoorde afzet van het bedrijfsoverschot dat het gevolg is van uitbreiding van deze productie. "

  Dus op 4 oktober 2014 kon je de Rabo nog bellen voor de financiering van je nieuwe stal met je parlementaire verslagen in de hand. Je had immers genoeg grond en/of je verwerking goed geregeld. Kom maar op met "D-day"!

  Het enige wat er mis zou kunnen gaan is dat Nederland de derogatie zou kunnen verliezen. Maar in het convenant tussen het agrobedrijfsleven en de diervoerdersector is berekend dat dmv het voerspoor de fosfaatproductie ruim onder de 172 mln kilo zou blijven dus geen zorgen...

 • Attie

  Visscher, in de p beschikking, overigens hier ook nog lege boxen.

 • Attie

  Precies kelholt, en die derogatie willen we nu net niet missen, daarom nemen we p rechten maar op de koop toe.

 • Alco

  En dan te bedenken dat we boven het plafond kwamen door bijtelling van jongvee en vleesvee.
  Derogatie was gewoon een dwangmiddel.
  Het heeft niets te maken met productie, maar met verantwoorde plaatsing.

 • Recht is recht ,ieder ander moet zijn rechten ook kopen

 • Kelholt

  @Attie 15:49 en de invoering van (toekomstige) N-rechten, het stikstof plafond gaat er ook aan, neem je ook op de koop toe?
  Nee, het fosfaatreductie plan en de invoering van fosfaatrechten zullen historische missers blijken te zijn. En dat allemaal voor KANS op behoud van de derogatie (voor twee jaar).....

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.