Rundveehouderij

Nieuws

Beperkt risico blauwtong Nederland

Een uitbraak van blauwtong veroorzaakt door blauwtongvirustype 8 in Duitsland vormt geen direct risico voor Nederland. Dat zegt blauwtongdeskundige Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Afgelopen december kwamen de eerste meldingen van blauwtong uit de deelstaat Baden-Württemberg. Deze maand kwamen daar meldingen uit Rijnland-Palts en Saarland bij. In Nederland zijn tot nu toe geen gevallen bekend. Vellema gaat ervan uit dat het in Duitsland gaat om besmettingen van een aantal maanden terug.

Dieren kunnen tot 6 maanden na een besmetting PCR-positief testen. Dat de besmettingen nu als gevolg van monitoring zijn vastgesteld, is volgens hem gunstig. Door vervoersbeperkingen voor vee kan verspreiding van het virus worden geremd.

In Frankrijk al langer blauwtong aanwezig

De uitbraak in Duitsland maakt wel dat het risico voor Nederland op een nieuwe introductie van het virus is toegenomen. Maar bij normaal verloop en verspreiding via knutten zou het virus niet eerder dan in juli zijn intrede kunnen doen. Mocht het virus in Nederland de kop op steken, dan moet de afweging worden gemaakt of de kosten van vaccineren opwegen tegen de mogelijke schade. Los van schade als gevolg van zieke dieren moeten daarbij ook de kosten van transportbeperkende maatregelen niet uit het oog worden verloren.

Opvallend is volgens Vellema dat in Frankrijk, waar het virus zich vanaf 2015 door het hele land heeft verspreid, weinig zieke dieren zijn. Wel is dit aspect van tevoren lastig in te schatten en spelen veel variabele factoren, als percentage besmette knutten, algemene weerstand en productieniveau van een dier, een rol.

Veestapel niet beschermd tegen blauwtong

Duidelijk is dat de Nederlandse veestapel momenteel niet meer beschermd is tegen blauwtong, al is enten ondanks de vrije status sinds 2012 nog wel toegestaan. Nederland zou er volgens Vellema voor kunnen kiezen met behulp van vaccineren een buffer te creëren langs de grens, zoals België de afgelopen jaren heeft gedaan. Voorwaarde voor voldoende effect is dan wel dat minimaal 80% van de dieren in dit gebied wordt gevaccineerd. Bij vaccineren op vrijwillige basis gaat dit percentage volgens hem niet worden gehaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.