Rundveehouderij

Nieuws 1 reactielaatste update:21 sep 2018

Verbod fosfaatrechtenhandel bij gebruik fosfaatbank

Een ondernemer die fosfaatrechten heeft uit de fosfaatbank, mag zijn ‘gewone’ fosfaatrechten niet verhandelen of verleasen.

Dat blijkt uit de regeling voor de fosfaatbank die het ministerie van landbouw heeft gepubliceerd. Als een veehouder een deel van zijn rechten zou verkopen aan bijvoorbeeld een intensieve melkveehouderij, ondergraaft dit de doelstelling om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te stimuleren. Ook zou dit betekenen dat de rechten uit de fosfaatbank niet gebruikt worden voor bedrijfsuitbreiding, maar om rechten te gelden te maken. Dit is in strijd met de Europese staatssteuneisen waaraan het fosfaatrechtenstelsel voldoet.

Rechten uit fosfaatbank geen normale rechten

De fosfaatruimte uit de fosfaatbank wordt via loting verdeeld onder de aanvragers. Jonge boeren hebben daarbij een dubbele kans: bij de loting worden aanvragen van jonge boeren en overige boeren gewogen in verhouding 2 staat tot 1.

De fosfaatrechten uit de fosfaatbank zijn geen normale rechten. Ze moeten worden gezien als ontheffing voor het produceren van fosfaat zonder fosfaatrecht voor een periode van 5 jaar.

Er wordt iedere openstelling opnieuw geloot

‘Loterij’

Een ondernemer kan bij elke openstelling opnieuw een aanvraag indienen, ook als hij al ruimte uit de fosfaatbank gebruikt. Feit blijft dat het een loterij betreft die dus geen zekerheid biedt. Ondernemers waarvan de ontheffing uit de fosfaatbank afloopt krijgen geen voorrang op nieuwe ruimte uit de fosfaatbank, maar ze worden ook niet achteraan de rij geplaatst. Er wordt iedere openstelling gewoon opnieuw geloot.

Ondernemers die ontheffingen uit de fosfaatbank krijgen zijn niet verplicht om deze continu te gebruiken. De ontheffing hoeft binnen de periode van 5 jaar niet te worden ingeleverd als de ruimte niet wordt gebruikt.

Niet overdraagbaar

Fosfaatrechten uit de fosfaatbank zijn bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar. Ze worden verleend om de grondgebondenheid te stimuleren en om jonge boeren te ondersteunen. Jonge landbouwers zijn boeren die op het moment van een aanvraag voor de fosfaatbank niet ouder zijn dan 40 jaar en maximaal 5 jaar bedrijfshoofd zijn.

Grondgebondenheid eis bij gebruik fosfaatbank

Om in aanmerking te komen voor de fosfaatbank moeten bedrijven grondgebonden zijn. Dat wordt getoetst aan de hand van de beschikbare fosfaatruimte op basis van de gecombineerde opgave van 15 mei en het aantal fosfaatrechten op basis van de telling van 1 september. Natuurgrond telt hierbij ook mee voor de productieruimte. Natuurgras telt voor 70 kilo fosfaat per hectare mee, overige natuurgrond voor 20 kilo per hectare.

De omvang van de fosfaatbank is beperkt

Handel in fosfaatrechten

Wanneer fosfaatrechten uit de fosfaatbank worden ingetrokken, omdat de veehouder niet aan de eisen voldoet, kan hij 3 jaar lang geen aanspraak maken op de ruimte uit de fosfaatbank. Dat geldt ook voor iemand die zich niet aan het fosfaatrechtenstelsel heeft gehouden.

De fosfaatrechten uit de fosfaatbank gaan in per 1 januari van een kalenderjaar. Het ministerie verwacht dat er ongeveer 5.430 melkveehouders gebruik zullen maken van de fosfaatbank.

Het effect van de fosfaatbank op de handel in fosfaatrechten is volgens het ministerie niet goed in te schatten. “Feit is dat de omvang van de fosfaatbank beperkt is”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Eén reactie

  • Attie

    Met latente is het altijd lente...!!

Of registreer je om te kunnen reageren.