Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

EMB vraagt financiële steun voor melkveehouders

De European Milk Board (EMB) vraagt om financiële hulp voor melkveehouders die als gevolg van de langdurige droogte in de problemen komen.

Melkveehouders door heel Europa zien als gevolg van de droogte hun melkproductie dalen en oogsten mislukken. Gezien deze extreme situatie zou, zegt de EMB, ‘financiële hulp helpen om de directe gevolgen van de droogte het hoofd te kunnen bieden’. Ook zou de interventievoorraad mageremelkpoeder definitief niet meer op de markt moeten komen om de melkprijs niet verder te laten dalen.

Melkveehouders hebben geen reserves kunnen opbouwen

De EMB geeft aan dat melkveehouders als gevolg van eerdere crises en het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid niet in staat zijn geweest voldoende reserves op te bouwen om de huidige problemen het hoofd te bieden. Daarom zijn er niet alleen voor de korte termijn oplossingen nodig, maar ook voor de langere termijn. Daarbij zou in een ‘normaal jaar’ voldoende verdiend moeten worden om een jaar als dit met langdurige droogte te kunnen opvangen.

Melkproductie tijdelijk verlagen

De belangenorganisatie pleit opnieuw voor invoering van het eigen Markt Verantwoordelijkheid Programma (MVP). Met dit instrument zou de melkproductie tijdelijk kunnen worden verlaagd zodat de melkprijs zich kan herstellen. Afhankelijk van de markt kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Als voorbeeld wordt een vrijwillige beperking van de productie genoemd.

EMB vice-voorzitter Sieta van Keimpema geeft aan het dat het MVP ook kan helpen om tot een gelijk speelveld in Europa te komen. Nu ondersteunt het ene Europese land haar melkveehouders als gevolg van de droogte wel en het andere niet.

Laatste reacties

 • koestal

  Voor financiele hulp moet je niet bij Carola Schouten zijn.

 • koestal

  Friesland-Campina is al bezig om de melkaanvoer te reguleren,die was al voortvarend aan de gang.

 • deB.


  Er kunnen geen buffers meer gemaakt worden, al jaren niet..slechte prijzen, fosfaat problemen, en nu droogte enzenz.

  Men koopt al dik 80 procent in de lease, om nog dik te doen voor de buhne, omdat het moet, en niet anders kan.
  Land in sterfhuis constructie's bij de beleggers in handen geven...
  Komt niet goed zo, dat is een ding dat zeker is

 • koestal

  Veel nieuwe stallen zonder buffers

Of registreer je om te kunnen reageren.