Rundveehouderij

Nieuws

Water cruciaal voor bevruchting maiskolf

Hoewel de start van het seizoen veelbelovend was, met warm en droog weer, is de droogte nu een gevaar geworden voor de maisteelt.

De gewasgroei op de oostelijke en zuidelijke zandgrond, waar het overgrote deel van de mais staat, is min of meer stilgevallen. De maisbladeren krullen om zich zo te beschermen tegen uitdroging.

Belangrijker is dat de mais door de droogtestress sneller in de bloei schiet. In de komende weken moet de kolf worden bevrucht en daarvoor is vocht nodig. Het stuifmeel van het mannelijke deel van de plant gaat via wind op de kolfharen, het vrouwelijke deel van de plant. Die staan in verbinding met de in aanleg zijnde maiskorrels. Om het stuifmeel echter naar elke korrel te krijgen, is vocht nodig. Zonder vocht geen bevruchting en dus geen korrelvorming.
Artikel gaat verder onder de foto

Bladeren van mais krullen vanwege de droogte. - Foto: Hans Prinsen
Bladeren van mais krullen vanwege de droogte. - Foto: Hans Prinsen

Beregen mais, daar waar kan en mag

Als het na de bevruchtingsperiode gaat regenen, is het te laat. Juist daarom dringen verschillende maiskwekers en hun adviseurs er ook op aan dat veehouders, daar waar het kan en nog toegestaan is, hun mais beregenen. Dat hoeft niet heel veel te zijn, als er maar voldoende vocht is die de bevruchting mogelijk maakt. Ook tijdens de korrelvulling is vocht nodig. Als dat niet of te weinig valt, is ook dan kunstmatig beregenen een zinvolle actie.

Uiteindelijk bepaalt de vorming en vulling van de kolf de kwaliteit van de mais. Een hoog kolfaandeel, mede door een kortere plant, zal leiden tot een hogere kwaliteit dan gemiddeld. Daarvoor is vocht onontbeerlijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.