Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Slachterij Vion Leeuwarden kan open, maar start niet

De runderslachterij van Vion in Leeuwarden kan weer open, maar begint nog niet. Het overleg tussen Vion en NVWA duurt nog voort.

De NVWA beziet in overleg met ook de andere noordeljke runderslachterijen of er een ‘nog gelijker speelveld’ kan ontstaan bij de keuring aan de slachtlijn. Dit bevestigt een woordvoerder van de NVWA.

Zegslieden van de noordelijke slachterijen melden dat de NVWA tegen hen heeft gezegd dat gewerkt wordt aan een ‘meer gelijk speelveld’. De NVWA zelf nuanceert dit, en zegt dat al sprake is van een gelijk speelveld, maar dat het altijd ‘nog gelijker’ kan.

Intensief overleg tussen VIon en NVWA

Na het stilleggen van de Vion-slachterij in Leeuwarden volgde eerst intensief overleg tussen Vion en de NVWA. Ongeveer 2 weken terug is vervolgens, voor het eerst in jaren, ook overleg geweest tussen de NVWA en de andere noordelijke runderslachterijen. Ook zij drongen daarbij aan op eenduidiger optreden van de NVWA. Dit gaat traag.

In een overleg met de Tweede Kamer in juni zei minister Schouten (LNV) dat hieraan wordt gewerkt. “We moeten echt zorgen dat geen verschil van inzicht bestaat ten aanzien van de (keuring in de) slachthuizen. We kunnen met ICT-mogelijkheden helder inzicht krijgen in inspectielijsten en in hoe inspecteurs hebben gehandhaafd. Zij moeten gaan werken met een uitgeschreven en geüniformeerd interventiebeleid.”

Technische aanpassingen in slachterij

Vion heeft intussen al wel de nog benodigde technische aanpassingen in Leeuwarden uitgevoerd. Een groot deel van de noordelijke slachtkoeien gaat ondertussen nog steeds op ver transport naar Oldenburg, Tilburg en zelfs België. Voordeel van het buitenland is volgens handelaren dat daar soepeler wordt gekeurd.

Laatste reacties

  • Als ergens anders soepeler gekeurd wordt moet je je afvragen of je daar wel vlees vandaan wilt hebben.

  • koestal

    er was teveel willekeur

  • mtseshuis

    Laat ze maar goed zoveel naar buitenland brengen, raakt de NVWA hier haar bestaansrecht vanzelf kwijt..

  • koestal

    Veel slachtvee gaat de grens over ,heeft de NVWA het ook niet zo druk.

Of registreer je om te kunnen reageren.