Rundveehouderij

Nieuws

GD: leeftijdsgroepen scheiden tegen Salmonella

Scheiden van leeftijdsgroepen is een van de belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding van een salmonellabesmetting tegen te gaan.

Dat blijkt uit de adviezen die de Gezondheidsdienst voor Dieren geeft in een artikel in de GD Actueel nieuwsbrief.

Door diergroepen te scheiden wordt de kans vergroot dat de salmonella-infectie binnen de afzonderlijk diergroepen uitdooft en niet van diergroep naar diergroep overspringt. Zo raken er minder runderen besmet. Het effect van gescheiden huisvesting wordt versterkt als aanvullende maatregelen worden genomen. Deze hebben vooral betrekking op versleping via mens en dier.

Aanvullende maatregelen

Zo moeten de afkalfruimtes schoon zijn en individueel gebruikt. Na de geboorte moet het kalf direct gescheiden worden van de moeder, maar moet het wel de biest krijgen van de eigen moeder.

De diergroepen horen op basis van leeftijd van jong naar oud verzorgd te worden. Maak bij verschillende leeftijdsgroepen, in elk geval tussen jongvee en volwassen vee, gebruik van kleding, gereedschap en schoeisel dat alleen bij die leeftijdsgroep gebruikt wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.