Rundveehouderij

Nieuws

Eerste snede goed, tweede ondermaats

De eerste snede van dit jaar kent een goede kwaliteit, met 44,5% drogestof en 934 VEM per kilo drogestof. Dat meldt Eurofins Agro.

Door het koude voorjaar is er op veel plaatsen laat bemest. Dit is terug te vinden in de kuilanalyses. De eerste 1.900 kuilen laten een bovengemiddeld totaal ruw eiwitgehalte zien van 184 gram per kilogram. Met name de aprilkuilen moeten rekenen op veel onbestendig eiwit, zo meldt Eurofins Agro.

Hoge nitraatgehalten

Opvallend zijn de gemiddeld hoge nitraatgehalten van deze graskuilen met 3,9 tegenover normaal 2,6 gram per kilo drogestof. De opgenomen stikstof heeft niet voldoende tijd gehad om omgezet te worden in eiwit. Dit kan op individuele bedrijven dit jaar een aandachtspunt zijn. Te veel nitraat kunnen koeien en jongvee slecht verwerken.

Verteerbaarheid voorjaarsgras lager

Verder ziet Eurofins dat naarmate de kuilen later zijn gewonnen het ruwe celstofgehalte toeneemt en de ruweiwit-concentraties afnemen. De verteerbaarheid van voorjaarsgras is dit jaar lager dan het afgelopen jaar, maar meer in lijn met de afgelopen jaren. De vertering zal dan in het algemeen goed en vrij rustig verlopen, maar er zit wel meer onbestendig eiwit in. Hiermee zal in de rantsoenen rekening moeten worden gehouden.

Tweede snede ander beeld

De eerste uitslagen van de tweede snede zijn inmiddels ook binnen bij Eurofins Agro. Deze laten een ander beeld zien. Door de aanhoudende droge periode is veel gras snel in de aar geschoten en dat heeft zijn weerslag op de voederwaarde. Deze zal gemiddeld niet veel hoger dan 870-880 VEM zijn en zal net als vorig jaar een gemiddeld hoge ruw eiwitgehalten hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.