Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Duurzaamheidskengetallen VLB in teken fosfaatreductie

De melkveesector heeft haar mineralenefficiëntie afgelopen jaar flink verbeterd.

De focus op het verlagen van de fosfaatproductie is duidelijk waarneembaar in een hogere fosfaatefficiëntie van de veestapel. Ook is de stikstofefficiëntie van de veestapel toegenomen en het stikstofbodemoverschot verder gedaald. Dat blijkt uit de duurzaamheidsgetallen die de VLB, de vereniging van accountants en belastingadviesbureaus voor de zesde keer op rij heeft gepubliceerd.

Fosfaat- en stikstofefficiëntie toegenomen

De fosfaatefficiëntie van de veestapel is toegenomen van 33,6% naar 35,1%, de stikstofefficiëntie van de veestapel nam toe van 25,3% naar 26%. Het stikstofoverschot in de bodem daalde van 140,5 kilo naar 124,6 kilo per hectare. Dit is een gunstige ontwikkeling in het kader van schoon water. De CO2-emissie in CO2-equivalenten per ton melk nam toe van 1.348 naar 1.392 kilo.

Hogere melkproductie

De melkproductie per koe ging afgelopen jaar fors omhoog van 8.794 naar 9.170 kilo. Het mengvoergebruik nam toe van 27,36 naar 28,76 kilo per 100 kilo melk. De verhouding jongvee-melkvee daalde van 6,50 naar 5,84 stuks per 10 melkkoeien. De veedichtheid bleef met 2,8 GVE per hectare op gelijk niveau met 2016. De intensiteit nam toe van 18.465 naar 18.967 kilo melk per hectare. Opvallend is dat het aandeel grasland in het bouwplan is gedaald van 82,9% naar 81,4%. In 2017 kwam 61% van de eiwitbehoefte (N) van het eigen land.

De leeftijd van afvoer melkkoeien daalde van 67,4 naar 66 maanden en de productieve levensduur van 41,8 naar 40,6 maanden. De levensproductie nam wel toe van 30.497 naar 30.678 kilo melk.

Het totale energieverbruik, uitgedrukt in KJ per 100 kilo melk, steeg van 72,5 naar 73,7 KJ.

Laatste reacties

  • koestal

    Flinke verbetering,maar het zal niet genoeg zijn ! De overheid eist meer reductie

  • Espresso

    Democratisch Nederland eist meer reductie

Of registreer je om te kunnen reageren.