Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

CBS: aantal melkkoeien in de wei licht gestegen

Het aantal melkkoeien in de wei is afgelopen jaar met 2% toegenomen naar 1,16 miljoen melkkoeien.

Het gaat om 68% van de 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2018. Opvallend is dat vooral op bedrijven met meer dan 120 koeien het aandeel weidegang is toegenomen.

Volledige weidegang

Wat betreft het aantal bedrijven past 75% volledige weidegang toe. Op 3% van de bedrijven gaat het om deelweidegang. Op bedrijven met meer dan 160 melkkoeien per bedrijf ligt het percentage volledige weidegang met 47% het laagst. Vorig jaar ging het in deze categorie bedrijven echter nog om 43% van de bedrijven. Deze trend is ook op bedrijven met tussen de 120 tot 140 en 140 tot 160 melkkoeien zichtbaar. In de categorie bedrijven met 40 tot 60 melkkoeien ligt het percentage volledige weidegang met 88% het hoogst.

In 2017 liep 68% van de 1,7 miljoen melkkoeien in Nederland buiten; in 2015 en 2016 was dit nog 65%.

De provincies waar de meeste bedrijven kiezen voor volledige weidegang zijn Noord- en Zuid-Holland (respectievelijk 94% en 92%) gevolgd door Utrecht (89%), Overijssel (78%) en Friesland (75%). Flevoland sluit met 39% de rij, al nam hier het percentage bedrijven met volledige weidegang wel met 5% toe.

Op bedrijven met 160 of meer melkkoeien laat bijna de helft de koeien in de wei grazen.

Convenant Weidegang bijna gerealiseerd

Eind vorig jaar meldde de Duurzame Zuivelketen (DZ) dat het percentage melkveebedrijven met volledige weidegang is toegenomen naar 73,2%. Het percentage bedrijven met deelweidegang daalde wel van 8,4% naar 7,3%. Dat maakte een totaal van 80,5% en daarmee is volgens de DZ de doelstelling van het Convenant Weidegang, weidegang op minimaal het niveau van 2012, bijna gerealiseerd. In 2012 paste 81,2% van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe. De zuivelsector publiceert tot op heden geen cijfers van het aantal koeien dat weidegang krijgt. Dit tot groot ongenoegen van bijvoorbeeld de Dierenbescherming.

DZ baseert zich wat betreft haar cijfers op de geborgde gegevens van 14 individuele zuivelondernemingen goed voor de verwerking van ruim 98% van alle melk in Nederland. Het CBS stelt het niveau van weidegang vast op basis van de verplichte Landbouwtelling. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Ook rekent het CBS geen deelweidegang mee als gevolg van het weiden van jongvee en droge koeien.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  CBS papier is gewillig😜

 • frl

  6 uur per dag is volledige weidegang, hoe heet dag en nacht weiden dan.

 • deB.


  Dubbel volledig weidegang, dus weidegang...boeiend!ga je hier ook nog druk om maken, om je collega's??

 • maatje 1904

  Ook met dit droog jaar?

 • Alco

  Er worden cijfers geproduceerd waar notoire tegenstanders van de landbouw ons weer mee in het diskrediet kunnen brengen.

 • De mooiste weidedag is toch 11 januari van het volgende jaar

 • koestal

  Zelfs in China worden er geen koeien geweid,het is daar zelfs verboden,vanwege de vervuilde lucht. Friesland -Campina suggereert dat de Chinezen graag willen dat wij de koeien in de wei laten lopen,dat is een fabeltje.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.