Rundveehouderij

Nieuws 35 reacties

Brussel: Nederland verantwoordelijk voor fosfaatrechten

De Europese Commissie zegt dat het de Nederlandse verantwoordelijkheid is om het fosfaatrechtenstelsel te beheren en ervoor te zorgen dat hiermee aan de Europese regels wordt voldaan.

“Het waren de Nederlandse autoriteiten die besloten om een systeem van fosfaatrechten op te zetten en de werking ervan te definiëren”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. De commissie wijst erop dat het daarom ook de Nederlandse verantwoordelijkheid is dat het stelsel aan de Nederlandse wetgeving en aan de Europese regels voor mededinging, staatssteun en milieu voldoet en daarmee dus ook aan de nitraatrichtlijn.

Daarmee lijkt de Europese Commissie de verantwoordelijkheid voor het vinden van extra fosfaatruimte om knelgevallen tegemoet te komen, volledig bij Nederland neer te leggen.

Naar Brussel voor hulp knelgevallen

De Tweede Kamer had minister van landbouw Carola Schouten gevraagd of ze naar Brussel wilde gaan om opnieuw te zoeken naar een mogelijkheid om melkveebedrijven te helpen die geïnvesteerd hebben in innovatieve stallen, maar op referentiedatum 2 juli 2015 nog geen volledige veebezetting hadden, waardoor ze nu te weinig fosfaatrechten hebben. Deze bedrijven komen in de knel omdat ze de grote investering moeilijk kunnen terugverdienen met een onvolledige veebezetting.

Geen concrete oplossing

Schouten heeft vorige week contact gehad met de Europese Commissie. Dit heeft nog niet tot een concrete oplossing geleid. Eerder liet Schouten al weten alle opties te hebben bekeken, maar geen mogelijkheid te zien om de bedrijven tegemoet te komen.

Ook CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft de Europese Commissie gevraagd om de boeren te helpen.

Laatste reacties

 • info48

  Eigenlijk zegt Europa; Jullie (Nederlandse overheid) hebben wat bedacht en daar zijn jullie verantwoordelijk voor, Europa gaat zich niet branden aan deze ongeloofwaardige regeling, alsof vleeskoeien/ kalveren, paarden, geiten, schapen,ganzen enz. geen fosfaat produceren......te veel is toch een rechtstreekse natuur ramp??? of is het weer een middel om de veestapel nog verder in te perken zonder daar voor te betalen? Een Europese afspraak van 35 jaar geleden; Nederland distributie land ,Schiphol en Rotterdam mogen onbeperkt groeien maar...... we moeten Agrarische productie inleveren , met de quotering in '84 al 25%....politiek...

 • farmerbn

  Wat een zooitje hebben ze er in Nederland van gemaakt. Kan Boerderij een mooie samenvatting maken van alle fouten die er gemaakt zijn? Waarom een fosfaatplafond, waarom fosfaatrechten, waarom derogatie en alle problemen die dat allemaal gegeven heeft? Wie is er verantwoordelijk en wie heeft foute beslissingen genomen? Waarom moeten niet groeiers inleveren voor groeiers. Wie heeft dat bedacht? Als je de klok terug kunt zetten, zou je het nu weer zo doen?

 • Bolder01

  We hadden enkele jaren geleden zo'n 15 a16 miljoen inwoners, we zitten nu ruim door de 17. Milnoen . De veehouderij ruimt heel veel rest producten op onder andere bierbostel ,,pulp, patatsnippers ,,ik denk dat 4a5 varkens of misschien. 3a4 koeien niet zoveel vervuilen als 1. Mens

 • john***

  was te verwachten zoiets.. Nu moeten eerst alle melkveehouderijen grondgebonden zijn, dan kunnen de rechten eraf en blijft er alleen grondgebonden groei over. Dat gaat niet zo hard al groeien zonder grond.

 • wmeulemanjr1

  Als je (te) groot(s) heb geïnvesteerd moet je dus echt wel geholpen worden, heb je iets kleiner geïnvesteerd dan mag je zelf de broek ophouden? Kom op nou, moet nie gekker worde

 • melkveehouder .

  Diegenen die altijd naar Brussel hebben gewezen t.a.v. het fosfaatrechtenstelsel staan nu in hun hemd.

 • hollandagri

  bolder, dat is wel zo, maar er moeten nog vele boeren weg. kan er op die grond goedkope huizen worden gebouwd

 • Bertus Buizer

  Mijn advies aan de minister: zie af van derogatie. Dan kan aan knelgevallen de ruimte worden geboden voor hun grondgebonden melkveehouderij.

  Het mestbeleid moet op de schop. Is het niet beter om voortaan goede dierlijke en andere organische mest te gebruiken in plaats van de energieslurpende en bodem verzurende kunstmest en derogatie? De bodem heeft de mest nodig, onder meer voor de bodemkwaliteit en de mineralen- en vochthuishouding. En fosfor is een eindige delfstof, geen afvalstof. Het is een mineraal van levensbelang voor alle leven op aarde, maar heeft door de ongebreidelde en Nederland onwaardige bulkproductie het stempel van milieuvervuiler gekregen. Heel bizar!

  De overstap naar mest kan al een heel belangrijke stap in de omslag naar ecologisch verantwoorde landbouw zijn. Dan wordt boeren weer leuk en lossen de problemen van alle knelgevallen van melkveehouders die geheel grondgebonden werken vanzelf op.

 • kleine boer

  @bertus met derogatie mag er meer bemest worden en dus beter voor de bodem je spreekt jezelf nog al tegen in je advies. met die 170 kg komt gras giga te kort

 • wmeulemanjr1

  B er tus@ is duidelijk zelf geen boer, beetje denkwijze als een stedeling

 • melkveehouder .

  @kleine boer. Met alle respect, maar je leest iets wat er niet staat.

 • Bertus Buizer

  @Wmeulemanjr1, verklaar... Of is er volgens jou maar een eigenschap van boer zijn of met een boerenhart denken?

 • koestal

  Carola vangt bot.

 • Bennie Stevelink

  Bertus, waarom reageer je wel op Meuleman en niet op @kleine boer? @kleine boer reageert inhoudelijk, Meuleman niet.

 • kleine boer

  @melkveehouder ik kan je niet volgen leg het me even uit aub

 • Bertus Buizer

  @Bennie, op @kleine boer is al juist gereageerd door @melkveehouder .

 • wmeulemanjr1

  @bertus, jij doet alsof (kunst)/mest een soort van gif is voor de bodem(leven)
  Naar mijn mening is op het op de juiste wijze gebruik van dierlijke mest en kunstmest echt een verrijking van de bodem, derogatie draagt hier(met gebruik van de juiste analyses) in belangrijke mate in bij

 • melkveehouder .

  @kleine boer. Bertus noemt in één adem afschaffen van derogatie ( en fosfastrechtenstelsel) en mestbeleid dusdanig aanpassen dat kunstmest vervangen mag worden door dierlijke mest. Ik denk dat je dit over het hoofd hebt gezien, vandaar mijn opmerking.

 • kleine boer

  Melkveehouder dat las ik maar bij afschaffing dero is de norm 170 kg en dat is gewoon te weinig hij schrijft nergens dat de norm omhoog moet dus beetje apart advies is mijn mening en dat de norm omhoog moet weet ieder al heel lang

 • Frederiqe

  Wat een gezeik hier allemaal vandaag weer 6 hectare met de KETSPLAAT maak m'n eigen regels wel

 • Maas1

  Ik begrijp wel als je gewent was vanuit het melkquotum tijdperk om onbeholpen hoge bedragen neer te tellen voor een kg melk het makkelijker te accepteren is om achter het fosfaten stelsel te gaan staan,je weet immers niet beter.De onderliggende waarde van de fosfaat rechten vertegenwoordigen een in elkaar gesleuteld waarde van ongeveer 20 miljard.Daar staat tegen over dat je te pas en onpas door vele en de politiek gebruikt zult worden om je collega op de divan te helpen en een speel bal zult zijn van vele verzinsels van achter het bureau.U zult in een land waar de grond schaars is en de grondhonger hoog geplaatst worden in een situatie waarin je je af kunt vragen of er nog enig sinds spraken is van ondernemers vrijheid. Daar kunnen de boeren vaak niets aan doen,we worden immers genaaid.

 • Firma Vellenga

  Raken we niet allemaal verstrikt in tegenspraken...? Weten we nog allemaal waar het mee begon? De zure regen.....
  Wij hadden het gedaan, nooit meer iets van gehoord. Zou minister Schouten nog weten wat het was? Alles is zo betrekkelijk en voor je het weet zitten we weer in een nieuwe fase. Ik raak de weg wel wat kwijt in al die regels. Kan m Bertus zijn "oplossing gericht" schrijven wel voor stellen

 • er was toch iets met die ammoniak meetpunten? van de 4 die nederland er telt waren er 3 nagekeken en bleken niet aan de randvoorwaarden te voldoen. Bij 1 was 25% teveel gemeten als effect op de uitstoot van heel Nederland. Bij een ander meetpunt 20%, samen kom ik dan op 45% minder ammoniak uitstoot. Wat is er met het nitraat verhaal in het water? Er was toch een medewerker van de waterschappen die zijn eigen website bij hield met zijn eigen waarnemingen. Die zijn anders dan de gepubliceerde. Ik lees net in een ander stuk dat de wur onder voorwaarden de verloren gewaande data vrij geeft. Volgens mij hebben ze geluk dat ze niet in Frankrijk onderzoek doen, ze zouden de stront door de ramen op hun bureaus krijgen. En den Haag gaat nu weer duimschroeven aandraaien? Onder een minister die te voorbarig reageert?

 • melkveehouder .

  @ Maas1. Geweldig mooi hoe je de realiteit in 11 zinnen neerschrijft. Chapeau!

  Ik zeg het niet graag, maar het lijkt er inderdaad op dat de melkveehouderij inmiddels is verworden tot de politieke speelbal van Annie om haar achterban, de varkenshouderij, op de sofa c.q. uit de shit te halen.

  En die arme Carola kan zich als (kleine) coalitiepartner amper bewegen in deze slangenkuil. Ze wordt bij de bok gedaan door de politiek doorgewinterde Annie. Wat mis ik Elbert toch!

 • farmerbn

  Eens met 23;12

 • Éen ding is zeker: Als dit fosfaat debacle afgelopen is dan gaan wordt misschien de ammoniak eerst nog weer opgepakt en daarna komt zeker het vervolg: nitraat (of nitriet).

 • mtseshuis

  Eens met 23.12 en het feit dat melkveehouder Elbert mist! Ik denk dat iedereen Elbert mist, want van de linkse en coalitiepartijen is niks te verwachten, laten de boeren keihard vallen en barsten!
  We worden genaaid, en zullen de komende 20-30 jaar ook aan de leiband lopen, totdat er niemand meer is hier die nog boer wil worden in het land, bestuurd door zotten!
  Noem alleen maar de op stapel staande verplichte rijenbemesting van dierlijke mest in mais, iedereen die (zelfs nu met deze droogte) een schop in de grond steekt in mais, ziet dat de wortels van de planten elkaar raken door het hele pad tussen 2 rijen. Welke idioot bedenkt dat dat de mest op een bult gegooid moet worden, vlak bij de maiskorrel, wat denk je wat er gebeurt bij een flinke regenbui? De helft van de mest loopt zo met het water mee naar beneden, terwijl bij mooi verdeelde mest in de bouwvoor dat zo'n vaart niet zal lopen!
  Men is knettergek aan het worden in dit land, de "wijzen" voorop! Terug naar de ketsplaat en het boerenverstand en de rest kan allemaal wat anders gaan doen!

 • ria hendriks-berkers

  Er is maar één verstand en dat is het BOERENVERSTAND.
  Jammer, maar dat wordt helaas door veel geleerden niet gebruikt.
  Een grote misser!

 • Bertus Buizer

  Afname weidevogels vooral door landbouwbeleid. Melkveehouders zitten in de fuik van bulkproductie en kostenefficiëntie.

  Duurzame oplossing:
  Omslag naar ecologisch verantwoorde landbouw en grondgebonden melkveehouderij.

  Wég met:
  ✅ te vroeg maaien;
  ✅ uitputting bodem;
  ✅ voor insecten voedselarm grasland;
  ✅ energieslurpende en bodem verzurende kunstmest en derogatie;
  ✅ oorzaak knelgevallen fosfaatregeling;
  ✅ grote administratieve druk;
  ✅ aanhoudende mestfraude;
  ✅ de zwarte piet toegespeeld krijgen.

  Dan kan boer zijn weer leuk worden. De overheid moet zorgen dat de boeren een eerlijke prijs betaald krijgen.

  #landbouwvisie #prijswet #agroecologie

  https://lnkd.in/gBkAPC6
  https://bit.ly/2LcOe1K
  .

 • Bennie Stevelink

  Hoe zorgt de overheid voor een “eerlijke prijs”, Bertus?
  Hoe zorg je er voor dat de bevolking een koopkrachtverlies accepteerd van tientallen procenten?

 • farmerbn

  @bennie: een soort btw heffen die de consument extra betaalt en die via de supermarkt terecht komt bij de boer. Dus niet via de melkfabriek, handel enz omdat dan het geld nooit bij de boer aankomt.

 • Alco

  @Farmerbn. En wie dan netjes de regeltjes goed invult krijgt wat?????

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, wat verandert dat aan het koopkrachtverlies van de burger?

 • kleine boer

  bertus met sinterklaas kon je vroeger ook altijd een lijstje maken met wensen volgens mij geloof je er nog in.....

 • Bertus Buizer

  @Bennie, zoals @farmerbn al aangaf, kan een eerlijke boerenprijs ondermeer via de btw worden bereikt. Bijvoorbeeld bij gelijkblijvende of hogere consumentenprijs geen btw op melk, groenten en fruit die op een ecologisch verantwoorde wijze in Nederland zijn geproduceerd. Het prijsvoordeel moet dan rechtstreeks naar de boer. Op ongezonde producten (bijv. suiker) en geïmporteerde producten (bijv. pasta's), die nu vaak goedkoper zijn, zou de overheid de btw moeten verhogen. Gezond eten leidt dan niet tot koopkrachtverlies bij de consument maar juist tot een gezondere levensstijl - en dus ook minder zorg- en ziektekosten - en de boer wordt gestimuleerd om gezonde producten te telen en wel op een ecologisch verantwoorde manier. De enigen die waarschijnlijk echt gaan steigeren, zijn mogelijk de supermarkten. Maar dat is naar te verwachten tijdelijk. De prijswet die de minister naar ik heb begrepen in petto heeft, zou daarbij wel eens goed van pas kunnen komen. De supermarkten hebben de afgelopen decennia al veel te veel verdiend en de consumenten bespaard ten koste van de boeren, bodem en biodiversiteit.
  .

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.