Rundveehouderij

Nieuws 35 reactieslaatste update:21 jun 2018

RFC stelt invoering basiszuivelcorrectie uit

FrieslandCampina stelt de introductie van de basiszuivelcorrectie met een jaar uit, introduceert een extra referentieperiode en beperkt de korting op de meerproductie tot 5 jaar.

Met deze aangepaste voorstellen gaat FrieslandCampina de tweede discussieronde in met de leden. De korting van 10 cent per kilo voor teveel geproduceerde melk blijft in stand en gaat ook met ingang van 2019 door.

Om de gewijzigde voorstellen met betrekking van de overproductie helder te maken, heeft FrieslandCampina in een brochure rekenvoorbeelden toegevoegd, zodat leden kunnen zien hoe dat voorstel uitpakt. Op melkweb is er bovendien nog een rekenmodule beschikbaar, waar leden met de eigen bedrijfsgegevens kunnen gaan rekenen.

Groeiruimte

De reguliere groeiruimte voor 2019 en 2020 is vastgesteld op 1,5%. In 2019 wordt de groeiruimte voor de volgende 2 jaren (2021 en 2022) vastgesteld. De eventuele extra groeiruimte die ontstaat, doordat ledenbedrijven stoppen, wordt absoluut verdeeld. Dat wil zeggen dat elk lid een even groot deel van die ruimte krijgt.

Groei door bedrijfsovername

FrieslandCampina komt niet tegemoet aan vragen van leden om meer mogelijkheden voor groei door bedrijfsovernames of gedeeltelijke overname. Ook blijft de voorgestelde korting van 10 cent per kilo voor overproductie in stand.

Referentieperiodes

Voor wat betreft de referentieperiodes: In de aanvankelijke voorstellen waren 4 referentieperioden voorgesteld. Daar komt een extra keuzemogelijkheid bij. Dat is om leden die in 2016 hebben meegedaan aan de melkreductie een eerlijker keuze te bieden. Bovendien is er nog een keuzemogelijkheid voor de Belgische leden, in verband met de daar geldende mestwetgeving.

Topzuivel in het schap

FrieslandCampina blijft er ondertussen naar streven om in 2019 al de eerste Topzuivel in het schap te hebben liggen. Hoe dit concreet in zijn werk moet gaan, is nog onduidelijk. In de mededeling aan de leden wordt niet gerept van een pilot of ander programma om alvast voor te sorteren op die productie. FrieslandCampina stelt wel dat druk overlegd wordt met potentiële afnemers van die Topzuivel.

Vraaggedreven businessgroepen

Wel start intussen de onderneming direct met het anders aansturen van de vraaggedreven businessgroepen ‘Consumer Dairy’, ‘Specialised Nutrition’, en ‘Ingredients’. Dairy Essentials moet nog even geduld hebben. FrieslandCampina wil de basiszuivelcorrectie nu pas in 2019 meenemen, bij de driejaarlijkse evaluatie van het melkgeldreglement en dat in samenhang met reserveringsbeleid.

Laatste reacties

 • boerderij12

  volgens mij gaat boete van 10 cent in voorstel gewoon in in 2019,
  de basis zuivelcorrectie willen ze uitstellen

 • van der berg

  en hoe gaan ze om met de melkveehouders,ja ze bestaan,die wel tevreden zijn met wat ze nu leveren kunnen omdat er ook nog een leven is naast de melkveehouderij,als die niet doorgroeien word dat ook verdeeld onder degenen die wel door willen groeien.......

 • klaas.van.der.horst1

  Het huidige artikel is een correctie op de eerder gepubliceerde versie. Verwarring was er over de melkgeldkorting van 10 ct. Die gaat volgens de voorstellen gewoon door.

 • Firma Vellenga

  Gelukkig hebben ze wel geluisterd naar een extra referentiedatum. het huidige was wel krom. Hadden we uit goede wil minder melk geleverd zou je er nu weer voor "gestraft" worden.

 • brutus71

  @Vellinga jullie gaan toch weg bij Rfc

 • hansh

  Stel ik wil mijn bedrijf verkopen, maar met deze voorstellen mag er niet meer gemolken worden, dus mijn bedrijf is niets meer waard, weg pensioen.

 • Bennie Stevelink

  @hansh, een boer de elders weg moet of weg wil, kan jouw boerderij kopen en zijn EIGEN referentie daar vol melken. Hij kan niet JOUW referentie vol melken.

 • Sivert&Anita

  Er zijn ook andere afnemers. In de praktijk zal het er op uit draaien dat bedrijfsverplaatsing van FC leden ook inhoudt dat er een andere afnemer van de melk komt. @Bennie: In de praktijk kost een bedrijfsverplaatsing toch wel een bak geld, zonder een serieuze uitbreiding van de productie hoef je niet te denken aan bedrijfsverplaatsing. @Hansh: In akkerbouwgebieden heb je de akkerbouw als koper, die betalen ook wel hoor. Alleen met nieuwachtige gebouwen zul je een veer moeten laten.

 • witrug123

  Zouden de bestuursleden van RFC wat vanuit heerenveen toegestopt krijgen?
  Ze zorgen met hun beleid ervoor dat ze daar de wind in de zeilen krijgen.

 • koestal

  er verandert eigenlijk niets

 • 8911077012

  de leden ware tegen en het communistie bestuur stamp het er weer door
  of dat er geen leden zijn met een mening en wie wordt er beter van ???
  zoals ik de reactie lees de leden niet
  wat heeft een leden bijeenkomst nog voor zin ????

 • lepercheron 46

  lijkt nergens op, een veehouder met 300 koeien mag per jaar per jaar zo`n 4,5 koe uitbreiden en een veehouder met 50 koeien maar 0,75 koe, Dus de groten worden als maar groter en de kleine, vaak ook nog grond gebonden haast niets. waanzin.

 • Bennie Stevelink

  @Sivert&Anita, voor die serieuze uitbreiding moet je wel fosfaatrechten kopen. Wat de melkreferentie betreft kun je niet alleen je eigen referentie vol melken maar ook de collectieve ruimte die ieder jaar groter wordt.
  Wil je toch meer melken, dan betaal je gewoon vijf jaar 10 cent. Dat is vijftig cent per liter. Voor melkquotum werd 2 euro betaald. Dus in vergelijking met het melkquotum is het een koopje.

 • simpel boerke

  @ bennie, soms wordt ik wel eens moe van jou door altijd je gelijk te willen halen.

 • De problemen zijn niet door iedereen veroorzaakt. Maar iedereen moet wel mee doen. Bij de kg per fosfaat zijn degene zonder jongvee spekkoper. Degene met veel jongvee krijgt veel minder kg per fosfaatrecht. Heel veel mensen snappen niks meer van dit hele opgetuigde circus. Laat iedereen tot 1,5 miljoen kg buiten dit hele plan. Zij zijn niet de veroorzakers . Bovendien gaat het om het product melk.
  Ga alle opgehaalde melk eens op cel getal beoordelen dan komt er ook minder melk. Boterzuur kan ook een punt zijn. Ga het eens met de bril bekijken waarvoor de fabriek staat en wat die fabriek moet verkopen. Kwaliteitsmelk. Wel daarvoor een heel circus optuigen er er niks mee doen.
  Andere optie kwantum korting.

 • Henk.visscher

  Bennie de maatschappij wil geen grote bedrijven , dus is het toch raar dar FC met procenten werkt, de afstand tussen grote en kleine bedrijven word hierdoor alleen maar groter,elke boer moet gewoon evenveel krijgen

 • wmeulemanjr1

  Het lijkt dat dit artikel ietswat onder censuur van rfc staat, er word alleen over stoppers geschreven, word met geen woord gerept over de leden die mogelijk willen vertrekken

 • 8911077012

  bennie dat komt er op neer dat van je eigen verwerker rechten moet kopen
  dommer kun je het toch niet brengen
  + nog deel van winst achter laten
  en dan zegt fc dat ze de hoogste prijs uit betalen
  maar daar komen wel heel veel haken en ogen en kosten aan voor de leden
  en frans maar lul verhalen vertellen maar alles op een rijtje
  klopt er niks meer van
  een hoge prijs met meer kosten voor de leden per saldo minder over

 • Bennie Stevelink

  @Henk Visscher, de “marktcomforme groei” wordt procentueel toegekend, maar staat niet vast. Het kan ook nul procent zijn.
  De collectieve ruimte die ontstaat door stoppers wordt absoluut toegekend. Dus iedereen evenveel ongeacht de grootte van het bedrijf.
  Ik denk dat de collectieve ruimte in de toekomst belangrijker is dan de marktcomforme groei, temeer omdat de marktcomforme groei niet vast staat.

  Het lijkt erop dat men een middenweg heeft gekozen. Het ene procentueel, het andere absoluut.
  Ik heb een maand geleden op Melkweb bezwaar gemaakt tegen een “marktcomforme groei” die automatisch ieder jaar anderhalf procent zou bedragen. Ik vind dat je niet automatisch ieder jaar de aanvoer moet verhogen zonder zeker te zijn dat daar rendabele afzet voor is. In het huidige plan is dat aangepast en wordt iedere twee jaar bekeken of er voldoende rendabele afzet is om een groei van anderhalf procent te rechtvaardigen. Ik ben dus tevreden met het nieuwe plan.

 • Firma Vellenga

  Nu gaat dit artikel niet over stoppers maar ja, Brutus 71 wij zijn per 1 juni 2018 bij FC weggegaan. Heb er nog geen moment spijt van gehad. Ben ook heel benieuwd wat gaat volgen als ik zo om me heen hoor. Wij zijn niet weggegaan om de kwaliteit van FC maar we vertrouwen het allemaal niet zo, er speelt volgens ons zoveel meer achter de schermen dan wat ze naar buiten brengen. Ze zijn de grip wat kwijt volgens ons. De melkverwerker waar we nu bij zitten horen we nooit ergens over. Dat is toch vreemd

 • boer 1973

  de melkveehouders die slim waren en over hun quotum hebben gemolken het laatste jaar hebben dit probleem voor een groot deel veroorzaakt en lopen nu met de goede referentie weg. dus de veroorzakers van het probleem worden ook nog eens beloond

 • Alco

  Werkverschaffing.
  Het heeft geen enkele nut.
  Laten we toch eerst afwachten hoe alles gaat lopen na de AMvB en de invoering van de fosfaatrechten.
  Eén ding is wel zeer duidelijk geworden en dat is dat de ledenraad geen afspiegeling is met de algehele gedachtengoed onder de leden.
  Dus @Bennie. Onbegrijpelijk dat jij niet in het bestuur zit.
  O Ja 80% van de boeren die geen vooruitziende blik hebben.

 • Mfb

  @Alco
  De ledenraad moet nog over het plan stemmen en geloof jij nou werkelijk dat de ledenraad hier unaniem achter staat??

 • buitenok

  wel vreemd. gaan ze een berekening maken voor melk met meerwaarde.
  Met een prijs voor de melk van 31 tot 34 cent. 10 cent minder dan eind jaren 80

 • Zuperboer

  Hoe zit het met de rechten van stoppende RFC-leden. Het lijkt er op dat er flink wordt ingegrepen op hun eigendomsrecht. Immers de verkoopwaarde van de losse gebouwen t.o.v. de complexwaarde lijkt behoorlijk te worden aangetast. Een onbehoorlijke vorm van bestuur, die zeker uit de koker komt van mensen wiens kostje reeds gekocht is. Ik neem aan dat er externe juristen zijn die hier naar gaan kijken.

 • wmeulemanjr1

  Niet erg coöperatief, als je koste wat kost iets er door probeert te drukken, de overgrote meerderheid leden van RFC lijkt erop tegen, vreemd dat het er door enkele ietswat arrogant lijkende personen er door word gedrukt, maar misschien zie ik dat wel verkeerd?

 • brutus71

  @Vellinga dank voor je informatie, ook hier gaan we weg , wij kiezen voor Heerenveen als nieuwe afnemer.
  Dit voorstel was wel beter voor ons geweest, 2015 is de nieuwe referentie, maar ja ik vindt de berichtgeving van Campina nog altijd schimmig en heb de toezegging op papier van Aware .
  Dus ik zet wel door en blaas het nieuwe contract niet op, wellicht is dat ook niet mogelijk.
  Maar de laatste handtekening van Aware wacht ik af, die heb ik nog niet en zolang zeg ik ook niet op in Amersfoort

 • Firma Vellenga

  Komt wel goed Brutus71. Zij staan voor wat ze zeggen. Geeft heel veel rust

 • brutus71

  @Vellinga, klopt helemaal wat je zegt, geen gedoe volgend jaar, oprotpremie pakken , obligatievast komen los, alleen dat geld levert volgend jaar geen 3% rente op.
  Ik geloof dat je bij Aware 5000 euri kunt storten per ton melk, dat ga ik dan maar doen, met 4% rente.
  Maar ja het mooiste is eigenlijk rust en een nieuwe uitdaging, we zien elkaar misschien nog wel een keer in Heerenveen

 • Firma Vellenga

  Als ik hier nog een advies mag geven.... Zou je weg willen gaan bij FC en je gaat binnen drie jaar biologische boeren krijg je geen extra geld mee als je weg gaat. Het loont misschien de moeite om dan eerst voor het Albert Heyn concept te gaan daar heb je een contract van drie jaar met de plus voor levering Je krijgt het geld van FC mee en dan kun je eventueel biologische gaan. Wij hebben dit helaas te laat in gezien.

 • brutus71

  @Veiling ik ga niet bio en Ah ben ik te intensief voor

 • Gruun as grês

  Het probleem is dat in de directie en in het bestuur al jaren incapabele personen zitten die veel te licht zijn voor bestuurswerk van een bedrijf als frieslandcampina. Deze aanstaande regeling is gewoon een mooie manier om de grote managementfouten die zijn gemaakt en het wanbeleid te maskeren over de ruggen van de leden melkveehouders. Theoretisch kan de ledenraad ( door de leden gekozen dus de stem van het "gewone lid") hier nog een stokje voor steken maar als ik zeg "potje vaseline", kan iedereen bedenken hoeveel kans ik daar toe acht...

 • John*

  die rechten van stoppers absoluut verdelen is wel een nette oplossing, de vraag is alleen of de kleinere bedrijven het zich ook kunnen veroorloven om de benodigde fosfaatrechten en later ook de grond bij te kopen om die ruimte echt te gaan benutten.

  Zou het niet beter zijn als bedrijven met voldoende grond en fosfaatrechten bij campina vragen om meer te mogen leveren?

  Die 1,5 % heb je alleen al nodig om de stijgende producties per koe te mogen blijven leveren. Als ze dat niet zouden doen zouden boeren terug moeten in veeaantal naarmate de productie stijgt..

 • Trot

  Laat ik voor opstellen dat ik het geen plan vindt dat betere melkprijs genereerd maar waar blijft de melk die door wat voor redenen onder de referentie geleverd wordt door enkele boeren ? Zou het dan niet eerlijker zijn als deze dan 10 cent uit de pot teveel vergoed krijgen

 • frl

  Trot @ dat zullen denk ik de kleinere bedrijven zijn die hun referentie niet vol ( kunnen ) melken , de groten zullen die ruimte er vrolijk bij melken zonder korting.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.