Rundveehouderij

Nieuws 33 reacties

CBb: geen extra fosfaatrechten voor melkveehouders

Melkveehouders krijgen vooruitlopend op de bodemprocedure niet meer fosfaatrechten toegekend. Volgens advocaat Jacolien Kroon betekent dit een drama voor de betrokken veehouders.

Melkveehouders krijgen niet meer fosfaatrechten toegekend, vooruitlopend op de bodemprocedure. Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag in een vijftal uitspraken (1, 2, 3, 4 en 5).

“Deze uitspraak is een regelrecht drama voor de melkveehouders. Ze zitten nu helemaal klem”, aldus Jacoline Kroon, advocaat van A&S Advocaten in Wageningen. Kroon vertegenwoordigt in drie van de CBb-uitspraken de melkveehouders.

Dieren afvoeren of gokken op compensatie?

De vijf melkveehouders hadden een spoedprocedure aangespannen tegen het ministerie van LNV omdat ze in grote problemen zijn gekomen door de invoering van de fosfaatrechten. Voor alle boeren geldt dat ze veel minder fosfaatrechten op de referentiedatum van 2 juli 2015 hebben toegekend gekregen dan waar hun bedrijfsvoering op is gebaseerd. In een aantal gevallen hebben de melkveehouders minder dan de helft van de rechten toegekend gekregen dan waarop ze hadden gerekend.

‘Deze boeren hebben een duivelsdilemma: keuze uit een directe of uitgestelde schadepost?‘
Jacoline Kroon, advocaat van A&S Advocaten

Dat geldt vooral voor de boeren die met een uitbreiding van hun bedrijf bezig waren. Kroon: “Het is voor deze boeren een duivelsdilemma. Nu dieren afvoeren om eind 2018 niet boven het fosfaatplafond te komen of de gok nemen dat er toch een compensatieregeling gaat komen. In het eerste geval heb je meteen een enorme schadepost en in het tweede geval misschien een uitgestelde schadepost. Een onmogelijke situatie.” Toch is Kroon nog het meest positief over het aanhouden van de veestapel. De kans op enige vorm van compensatie lijkt haar groot.

Fosfaatrechten tasten eigendomsrecht aan

Volgens de procederende veehouders is het fosfaatrechtenstelsel een onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht. Ze baseren zich daarbij op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Volgens het CBb kan deze vraag niet in een spoedprocedure worden behandeld.

Het CBb verwerpt de vraag van de melkveehouders om ‘zich te gedragen alsof zij meer fosfaatrecht hebben’. Want pas na afloop van 2018 blijkt of zij te veel mest hebben geproduceerd of niet, aldus het CBb. Een definitieve uitspraak zal er niet voor eind 2018 zijn, verwacht het CBb. Die uitspraak biedt de procederende veehouders dus niet de garantie dat zij gevrijwaard zullen zijn van vervolging als zij in 2018 te veel mest produceren.

Het CBb verwijst in de uitspraken naar een aantal geplande zittingen in september 2018 waarin de versnelde behandeling van enkele bodemzaken zal plaatsvinden om op zo kort mogelijke termijn helderheid te krijgen over de rechtmatigheid van het fosfaatstelsel.

Laatste reacties

 • Het is niet alleen een duivelsdilemma voor hun maar ook voor degene die niet aan dit probleem hebben meegewerkt. al 8,3% ingeleverd en vorig jaar al veel minder koeien en nu door de productie mee te nemen al weer koeien moeten inleveren.
  Er komt geen eind aan dus iedereen heeft straks ruimte genoeg in de stal die niks oplevert. Triest dat je nu weer rechten moet aankopen omdat je productie nu stijgt. Dus iedereen is nu wel een knelgeval en dus als je meer wil melken moet je flink investeren in rechten. Ben benieuwd wie het lukt om aan het eind van het jaar goed uit te komen. Mevrouw Kroon als U rechten voor Uw probleemgevallen wil verkrijgen zullen de andere die al 8.3% ingeleverd hebben nog weer moeten inleveren. Misschien moet U degene die ze geholpen en geadviseerd hebben om zo groot te bouwen ook eens op hun zorgplicht kunt wijzen. Uiteindelijk is het gewoon ondernemersrisico. Voor zowel de groeier als de niet groeier.

 • deB.


  Het is een grote puinzooi!! Volledig met bovenstaand eens

 • Kletskoe

  En het is niet misselijk wat voor fosfaatrechten erbij zouden moeten komen. Ondernemers die wel een voorzichtige koers hebben gekozen zouden hier de dupe van worden. Iedereen wist in 2013/2014 dat in Nederland voor groei niet of heel beperkt ruimte was in het fosfaatplafond. Of had het kunnen/moeten weten. Dan kun je wel willen verdubbelen of meer maar dan neem je een bewust risico. Het had ook goed kunnen uitpakken dan was het goed ondernemerschap geweest. En de niet groeiers 'te voorzichtig, helaas, eigen keuze'.

 • egbert

  Alles voor de derogatie vergeet niet dat je met derogatie afwijkt van eu kaders.
  Met andere woorden een bepaalde groep mag meer als wettelijk.
  Om dit bovenwettelijke kader te behouden zijn er regels opgesteld en overtreden.
  Juridisch is het denk ik slecht te verkopen dat de categorie die zich beneden de kaders begeeft ook nog te korten die hebben immers geen belang bij een uitzonderingsposietcie de rest des te meer dit wordt wel eens vergeten.

 • wmeulemanjr1

  Begrijp niet helemaal waarom alleen degene die groots gebouwd hebben veel fosfaat erbij zouden moeten krijgen, er zijn ook veel die in bestaande stal behoorlijk benadeeld zijn met de fosfaatrechten.

 • meret

  Egbert slaat de spijker op zijn kop.

 • klumperink

  Inleveren terwijl je zelf door omstandigheden bent gekrompen , dan ben je toch ook een knelgeval! Al die grootgroeiers hebben voor eigen risico geinvesteerd, dus niet zeuren! Er komt heibel als er nog meer gekort gaat worden.

 • egbert

  Ruimte of niet Nederland is enigste land in eu dat een begrenzing heeft op rundvee. Van elke kilo fosfaat die er verkocht wordt komt 10 % in de pot.
  Voor die pot om uit te geven is nog niets geregeld .

 • gjh

  geen extra fosfaatrechten dit is toch helemaal TERECHT

 • Mfb

  De referentieperiode is er niet voor niets

 • Attie

  FC kan helaas niets met extra melk, anders zou je best wat kunnen regelen met varkensfosfaat. Varkensfosfaat wat weer grond onder de pootjes krijgt, iedereen blij!

 • lagebroek

  Het klinkt niet vriendelijk, maar ik ben blij dat het is afgewezen. Kijk eens naar die absurde vee-aantallen en hoeveel fosfaat ze erbij willen. Deze zijn juist de grootste veroorzakers geweest. Waarom kan je niet gewoon een gezonde boterham verdienen met bijv. 100 melkkoeien en bijgehorend jongvee. Wij hebben ook een nieuwe stal gebouwd en hadden het doel om er langzaam in te groeien. Stapje voor stapje. Van 70 en dan langzaam naar 80, dan eens naar 90 melkkoeien in de melkput. Ook voor ons zit het er niet in. We roeien met de riemen die we hebben en letten extra op de kosten. Het is niet anders. Ik had gehoopt dat er ook geen handel kwam in rechten. Als er wat ruimte komt in de toekomst verdeeld dat eerlijk onder alle veehouders. Wil je het niet gebruiken, dan geef je het terug aan de overheid. En anders kan iedereen langzaam gecontroleerd groeien. Lang leve de overheid!

 • egbert

  Geachte heer lagebroek de gevallen waar u nu op doeld zijn juist nu niet de veroorzakers van de grote groei die moest immers nog plaats vinden.
  De grote groei heeft al eerder plaats gevonden.

 • kanaal

  latente fosfaat ruimte is gewoon afgestolen van de extensieve bedrijven dus grondgebonden is gewoon gestraft

 • Cassano

  Hierboven is het ook al aangehaald: al in 2013 en '14 werd gewaarschuwd binnen het adviseurscircuit van belangenbehartiging, veevoer,accountancy en bankwezen dat politiek ingrijpen in de groei van de veestapel onvermijdelijk zou worden. We weten definitief sinds 2 juli 2015 wat onze referentie zou gaan worden. Ook was kort daarna al bekend hoe sober de knelgevallenregeling er uit zou komen zien omdat 'n ruimere regeling onevenredig veel ten koste zou gaan van de niet-groeiers. Zo had een commissie van wijze mannen aan de staatssecretaris geadviseerd en die nam dat over . Het heeft mij verbaasd hoe gemakkelijk 'n aantal uitbreiders zichzelf tot 'knelgeval' hebben gebombardeerd en gewoon stug zijn doorgegroeid na 2 juli 2015. Ik was zelf steeds koeien aan het verkopen om binnen de grens te blijven en die gingen via mijn handelaar naar deze bedrijven die vonden dat zij nog steeds het volste recht op groei hadden.
  Beste groeiers, zie de feiten onder ogen en laat je niet verblinden door die gespeelde verontwaardiging van een advocaat over het onrecht bij een verloren zaak, dat is advocaten eigen. Dan is Huirne van de Rabobank misschien 'n iets betere strohalm, hij voorspelt 'n toekomst met sobere fosfaatprijzen door ruim aanbod als gevolg van massale bedrijfsbeëindigingen. Houd je ondertussen gewoon aan je referentie.
 • deB.


  En nu ophouden met zeuren, en aan't werk!
  Wil je groeien, koop je rechten.... wat denken ze nu wel niet.
  Of feestjes hadden zulke gasten een grote mond, en een te grote broek aan, zie hier, nu ook dragen!! of stoppen

 • gradje1966@

  Er is helemaal geen drama deze bedrijven hebben alles zelf gedaan of met behulp van adviseurs en als je problemen hebt gaan dan maar naar de adviseur die heeft alles kloppend gemaakt. Het is pas een drama als er knelgevallen toegekend worden want dan kan de niet groeier weer voor opdraaien d.mv. meer inleveren. Het water staat bij sommige van deze bedrijven ook aan de lippen . Hier word totaal niet aan gedacht sommige bedrijven hebben nu te weinig koeien om van te leven

 • melkveehouder .

  Wat een discussievervuiling vind er plaats. In de kern komt het er op neer dat in het belang van de derogatie bedrijven dit stelsel is ingevoerd. Dáár moet je de fosfaatrechten korten en de rest met rust laten. Die de lusten krijgt mag ook de lasten dragen. Dat heeft niks te maken met wel of niet groeien.

  En om de stortvloed van reactiez vóór te zijn: niemand was/is verplicht aan derogatie mee te doen. Degenen die geen derogatie hebben worden wel verplicht te krimpen. Dát is pas onrechtvaardig!

 • Denk je nu echt dat je in een situatie zonder derogatie onbeperkt kunt groeien!
  Er is sowieso al zoiets als grondgebondenheid.
  Valse hoop geven is ook niet echt fatsoenlijk.
  Voor de rest: Wie niet genoeg rechten heeft moet gewoon bijkopen. Wij hebben voor alle uitbreiding ook melkquotum moeten kopen voor een prijs van omgerekend 350€ tot 400€ per kg fosfaat bij rentepercentages van 7-8%.
  Dan is het nu toch heel wat goedkoper.
  Uitbreiders en extreme groeiers hebben het altijd de eerste jaren al moeilijk gehad; ook dat is niets nieuws.
  Stoppen met klagen en aan het werk; je moet de eerste jaren door.

 • melkveehouder .

  Dit bedoel ik met discussievervuiling.

 • 344412

  Fosfaatrechten hebben niets met grondgebondenheid, derogatie of plaatsingsruimte te maken. Het is gewoon een politieke beperking van de omvang van de veestapel.

 • Alco

  Fosfaatrechten hebben ook niets met fosfaat van doen, omdat anders wel bij een andere sector gekocht kan worden.

 • farmerbn

  De jalouzie spettert van de reactie van 09.54; 344412 ziet het goed met de vermelding dat de spelregel met terugwerkende kracht is veranderd.

 • Bennie Stevelink

  Op de eerste plaats is het een illusie te denken dat je zonder derogatie onbegrensd kunt groeien. De politiek accepteerd onder geen beding een verdere groei van de veestapel.
  Op de tweede plaats is het een illusie te denken dat je de melkveehouderij kunt beperken met alleen grondgebondenheid. Daarvoor moeten eerst de varkens- en pluimveehouderij ook grondgebonden gemaakt worden wat onuitvoerbaar is.
  Je zit hoe dan ook aan productierechten.
  Wél is het mogelijk de aankoop van fosfaatrechten te beperken op basis van grondgebondenheid.

  De grootste fout ligt in deze bij de politiek. Ze wisten dat ze geen grotere veestapel wilden. Ze wisten dat het melkquotum een begrenzende functie had binnen de mestwetgeving. Ze wisten dat met het verdwijnen van het quotum een gat in de mestwetgeving zou ontstaan. Ze wisten dat een collectieve begrenzing niet te handhaven is zonder een individuele begrenzing.
  Maar ze bleken tot mijn verbazing NIET te weten dat er tijdig een vervangende begrenzing ingevoerd moest worden.

 • Kelholt

  Op 3 maart 2016 schrijft Martijn van Dam aan de kamer: "De mogelijkheden zijn verkend om voor de toekenning van fosfaatrechten terug te grijpen op een moment vóór 2 juli 2015. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan de gemiddelde fosfaatproductie van melkvee op een bedrijf in 2014, omdat in dat jaar het totale fosfaatproductieplafond werd aangetikt maar niet werd overschreden. Uitbreiding van de melkveestapel tussen 1 januari en 2 juli 2015 zou dan niet worden vertaald in fosfaatrechten. Mede op basis van advies van de Landsadvocaat kom ik tot de conclusie dat het juridisch
  niet houdbaar is om fosfaatrechten toe te kennen op basis van het aantal
  gehouden stuks melkvee op een moment vóór 2 juli 2015, en daarmee
  onderscheid te maken tussen bedrijven die recent wel of niet zijn gegroeid....

 • Kelholt

  ...Vóór de genoemde brief aan uw Kamer was namelijk voor de sector ONVOLDOENDE VOORZIENBAAR dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd. Er bestaan geen precedenten op basis waarvan teruggaan naar een eerdere peildatum zou kunnen worden beargumenteerd. Omdat IEDERE koe gemiddeld evenveel bijdraagt aan de nationale fosfaatproductie, kan niet aannemelijk worden gemaakt waarom het houden van recent verworven melkvee zou moeten leiden tot een ongunstiger uitgangspunt voor de melkveehouder. Toch teruggrijpen op een moment vóór 2 juli 2015 maakt aanzienlijke kans bij de rechter te stranden op de fair balance toets in het kader van artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ik wil dat risico, gezien de gevolgen die het voor de sector zou hebben ALS DAT ZOU LEIDEN TOT HET VERLIES VAN DE DEROGATIE, niet nemen. Er zullen daarom fosfaatrechten worden toegekend op basis van de melkveestapel van 2 juli 2015."

 • wmeulemanjr1

  Valse hoop is ook hoop, advocaten moeten ook werk houden

 • c.ferdinands

  mensen heb geen hoop op succes bij het college van beroep voor het bedrijfsleven
  die gaat gewoon op dezelfde lijn zitten als het ministerie

 • Knelgeval is meestal een veelste grote en luxe stal we willen allemaal wel een mooie stal daarom zijn we allemaal knelgeval. Nu je koeien goed verzorgen en niet meer zeuren. Arent

 • koestal

  Geen fosfaatrechten ,maar wel een dikke rekening van de advocaat !

 • velskamp

  Terecht de veroorzaker moet niet beloont worden

 • koestal

  De landbouwpolitiek is verrot

 • koestal

  Klopt, het is een drama voor veel boeren.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.