Rundveehouderij

Nieuws 77 reacties

Belangenorganisaties kritisch op brandbrief knelgevallen

De open brief van actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ roept verdeelde reacties op onder melkveehouders.

Volgens de initiatiefnemers dreigen 800 melkveebedrijven ten onder te gaan als er geen oplossing komt voor de financieringsverplichtingen die de ondernemers zijn aangegaan. De bijbehorende petitie is inmiddels een slordige 1700 keer ondertekend.

‘Geen knelgevallen’

Diana Saaman zegt namens Netwerk Grondig dat de organisatie is gevraagd om de brief ook te ondertekenen, maar heeft geweigerd. “De suggestie wordt gewekt dat dit grondgebonden familiebedrijven zijn, maar deze groep is begonnen met 60 boeren uit Brabant die niet grondgebonden zijn. De bedrijven uit deze brief zijn geen knelgevallen.”

LTO sluit ogen niet voor problemen

LTO Nederland heeft ‘kennis genomen’ van de brief en zegt de ogen niet te sluiten voor knelgevallen en problemen die er zijn. LTO Melkveehouderij is samen met agrarische adviseurs (VLB) in gesprek met het ministerie over knelgevallen. De belangenbehartiger kan het getal van 800 bedrijven die failliet dreigen te gaan, niet plaatsen. LTO’s standpunt is dat meer ruimte voor knelgevallen betekent dat de generieke korting voor anderen hoger zou worden.

Zoeken naar oplossingen

Harm Wiegersma, voorzitter van de NMV ziet niets in het verhogen van de generieke korting. “Het mag niet zo zijn dat andere melkveehouders hier onder moeten lijden.” Een oplossing via het omzetten van varkensrechten naar melkvee-fosfaatrechten is volgens de NMV een mogelijkheid.

Dat is ook een van de oplossingen die de actiegroep oppert in de open brief. Een andere mogelijkheid is wederom het fosforgehalte in het veevoer verminderen, zoals dat ook in het fosfaatreductieplan is geregeld. Saaman van Netwerk Grondig vindt dit echter een schijnoplossing. “Dat fosfor komt wel via een andere weg bij de koe terecht, bijvoorbeeld door het toedienen van fosforpillen.”

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Investeer extreem in een gebouw voor veel koeien, dan alleen moet je geholpen worden zo lijkt het met opzet van de brandbrief!
  Rest van de melkveehouders moet het maar verder uitzoeken?

 • hansvanbergen

  Het toedienen van fosfor pillen. Wat een leugenaar die Saaman. Dat netwerk grondig moet meteen afgeschaft worden. Tis gewoon milieu defensie met maar 1 missie. Alle boeren kapot

 • arkova

  Die generieke korting had er nooit mogen komen,dat was de taak geweest van LTO.
  Verzonnen door ambtenaren om hun eigen fout toe te geven.
  Had moeten zijn melkquotum komt vrij,maar niet meer koeien in Nederland.Daar moet je niet mee aankomen,wanneer al die nieuwe stallen er staan.

 • melkveehouder .

  Als er iets te verdelen valt uit de varkenshouderij, dan eerst beginnen bij de niet-derogatie bedrijven. Die zijn het hardst gestraft.

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, welke niet-derogatiebedrijven? Er zijn namelijk twee groepen veehouders die geen gebruik maken van derogatie en die zijn totaal tegengesteld aan elkaar. De ene groep zijn akkerbouw-veehouders. Deze gebruiken de grond gedeeltelijk voor akkerbouw en gedeeltelijk voor veehouderij.
  De andere groep zijn extreem intensieve bedrijven met volledige maisteelt. Soms ook nog met eigen mestvergisting (met héél veel subsidie).
  Waarom zouden deze twee groepen bevoordeelt moeten worden? De eerste groep is maar beperkt afhankelijk van melkveehouderij en de tweede groep is niet te handhaven met de toekomstige eisen tav grondgebondenheid (>60% van eiwitbehoefte van eigen grond).

 • melkveehouder .

  @bennie. Kun je niet goed lezen? Niet-derogatiebedrijven zijn bedrijven die niet meedoen aan de derogatie.

 • lelyfarm

  @bennie en jij dan? derogatie profiteur!!!!! ben je wel grondgebonden???? dus als je genoeg grond heb voor voer gras/mais mag je met de rest van de grond niks doen ofwat?? lul verhaal van jou. maja hier komen niks verder mee te verdeeld de boeren onder elkaar en een regering met geen visie voor de toekomst. minder minder minder

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, kun jij niet lezen? De twee groepen veehouders die ik noem doen beiden niet mee aan derogatie. Natuurlijk zijn er ook nog biologische veehouders die niet aan derogatie doen maar ik beperk mij hier tot de gangbare boeren. Ken jij nog andere soorten veehouders die niet aan derogatie doen? En als niet-derogatiebedrijven bevoordeelt zouden moeten worden hoe wil je de verschillende soorten dan uit elkaar houden?
  Het lijkt mij dus niet haalbaar om bij een uitgebreidere knelgevallen regeling onderscheid te maken tussen wel- en niet-derogatiebedrijven.

 • melkveehouder .

  Ik kan goed lezen en ook zaken scheiden. Alle niet-derogatiebedrijven vallen onder het juk van het fosfaatrechtenstelsel. En dit stelsel is ingevoerd om de derogatie te behouden. En voor wie? Juist ja, de derogatiebedrijven. Niet meer en niet minder. Bennie, doe je nou zo dom, of ben je zo dom?

 • Bennie Stevelink

  Oplossen via het voerspoor lijkt mij ook niet wenselijk. Dan moeten niet-gegroeide boeren nog meer op het randje voeren, met de nodige gezondheidsproblemen, om ruimte te creëren die door anderen wordt opgevuld. In feite wordt dan opnieuw productieruimte van niet-gegroeide boeren overgeheveld naar groeiboeren terwijl de niet-gegroeide boeren ook al 8,3% van hun veestapel hebben ingeleverd voor groeiboeren.

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, jij vindt dus dat extreem intensieve bedrijven met volledige maisteelt bevoordeelt moeten worden boven bedrijven zoals die van boerin Agnes die met derogatie grondgebonden is?

 • farmer135

  Bij iedere " oplossing" is er weer een nieuwe groep knelgevallen. Dat zal zo blijven.

 • Bennie Stevelink

  De fosfaatrechten zijn ingevoerd om collectief onder het fosfaatplafond te blijven. Dat was eerst een voorwaarde voor derogatie.
  Inmiddels is het fosfaatplafond vastgelegd in Nederlandse wetgeving en staat los van derogatie.
  Momenteel is de situatie dus zodanig dat we los van derogatie ten alle tijden met het fosfaatplafond te maken hebben en daarmee dus ook met fosfaatrechten.

 • melkveehouder .

  @bennje. Het enige wat ik vind is dat je een draaikont en discussievervuiler bent waarmee het onmogelijk is op een volwassen maniet van gedachten te wisselen. Je draait continue je eigen grammofoonplaat. Gewoon misselijkmakend.’ Ben ik duideljk genoeg?

 • Firma Vellenga

  Ik durf me bijna niet te mengen tussen Bennie Stevelink en Melkveehouder.... Bij elke discussie zit Melkveehouder Bennie maar in een hoek te drukken. Is het je bedoeling om hier bijval bij te krijgen melkveehouder??? Bij mij werkt dit averechts. Ik wil niet als "konte kruiper"te boek komen te staan maar kan het steeds alleen maar eens zijn met Bennie... Hij geeft volgends mij ook steeds als een netjes persoon antwoord. Waarin ik mij bij Melkveehouder niet kan vinden. Verder over het artikel. nee, ze kunnen dit niet hard maken. Wij hebben allemaal de stal halfvol door de korting. Gegroeid of niet. En ook wanneer je niet gegroeid bent met genoeg land, weet je tegenwoordig niet meer hoe rond te komen. Ieder zijn inkomen is enorm gekelderd. Laten we nu eens oplossingen krijgen en vooruit kijken. Maar dat de een zou worden voor getrokken op een ander daar kan ik het ook niet over eens zijn. Kom op schouders er onder.

 • melkveehouder .

  @firma velinga. Nee, ik drijf bennie niet in een hoek en ik hoef ook geen bijval. De enige vraag die ik beantwoord wil zien is of het onredelijk is dat diegene die de meeste lusten heeft (gebruik maakt van derogatie) ook de lasten mag dragen. De reden dat ik inmiddels gevat op bennie reageer is dat hij geen antwoord geeft maar alsmaar tegenvragen stelt. Niet alleen ik maar ook anderen wijzen hem daar vaker op.. Maar bennie gaat vrolijk op dezelfde manier verder en dan is de maat op enig moment vol. Meer heb ik niet over te zeggen.

 • Alco

  Derogatie boeren zijn vooral de boeren die toch al mais aankopen.
  Tijdens de discussie of het melkquotum wel weg kon werd er ook met geen woord over fosfaatplafond gesproken.
  Tijdens de Kamerdebatten over de AMvB zelfs nog niet.
  De veroorzaker van alle ellende is dus de OVERHEID
  Dus generieke korting terug draaien.
  Grondgebonden rechten geven
  Stallen rendabel maken.
  Ze zoeken het maar uit

 • farmer135

  Nou melkveehouder, degenen die geen gebruik maken van derogatie hebben er over het algemeen wel profijt van: zonder derogatie wordt voor hen mestafvoer ook onbetaalbaar.

 • j te v

  www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-ex-ante-beleidsevaluatie-toekomstig-mestbeleid.pdf

  Uit bovenstaande link blijkt duidelijk dat er geen probleem zou ontstaan volgens de staatsecretaris geschreven aan de 2e kamer eind 2013.
  Dus de zelfde overheid heeft gefaald, door verkeerde signalen af te geven en niet tijdig in te grijpen!

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, ik heb jou al zo vaak antwoord gegeven maar jij accepteert het antwoord niet. Jij legt steeds een koppeling tussen derogatie en het bestaan van fosfaatrechten. Nogmaals: deze koppeling is verleden tijd!
  Het fosfaatplafond en daarmee de fosfaatrechten zijn inmiddels onderdeel van Nederlandse wetgeving. Ook zonder derogatie hebben we dus een fosfaatplafond en daarmee dus ook fosfaatrechten.
  Omdat we ook zonder derogatie fosfaatrechten hebben hoeven boeren die gebruik maken van derogatie niet extra belast te worden.

 • melkveehouder .

  @farmer135. Dat is niet direct een antwoord op mjn vraag, maar misschien gaat het wel lukken. Jij stelt dat zonder derogatie een melkveehouder /opvolger monenteel wellicht financieel slechter af was geweest. Kun je me dat staven met concrete cijfers? Ik denk.namelijk dat dit niet zo is. Graag lees ik je onderbouwing zodat we dit inzichtelijk krijgen.

 • melkveehouder .

  Neem als voorbeeld een bedrijf met 100 koeien en 40 ha grond.

 • kleine boer

  @melkveehouder, farmer135 vergeet denk ik dat er ook veehouders zijn die geen mest afvoeren maar nu wel rechten moeten kopen van andere kant beuren ze geld toe om mest aan te voeren maar daar is de stal niet voor gebouwd.
  @J te v zo zijn er nog vele brieven te vinden maar dit is wel een hele duidelijke dank voor de herinnering vele zijn het hier vergeten en zeggen achteraf dat kon je aan zien komen maar zien alleen de stal die de buurman wel bijna vol heeft door giga over melkquotum heen te gaan en nu flink meer rechten heeft en de boete van toen een lachertje is geworden...maar daar hoor je hier niemand over.

 • Kletskoe

  Het is maar wat je wilt lezen. Blz 8 " Borging fosfaatplafond" ...."Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke fosfaatproductie in enig jaar het plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere productiebegrenzende maatregelen aan de orde"

 • jeannettedekker1

  Even voor de duidelijkheid Bennie,,,als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan,,,dat is de handelswijze van de politiek..melkveehouder heeft helemaal gelijk als hij steld dat de Fosfaatrechten er zijn om wegvallen van derogatie te voorkomen..

 • themmen

  Fosfaat rechten onnodig maken uitgang situatie 2 .07.2015 laten en vandaar uit naar 2028 naar 2 gve per ha afspraken met politiek maken dat die norm minstens 20 jaar basis beleid blijft. Verlies aan aantal koeien kun je over jaren compenseren door productie stijging per koe hoe effecienter je je ha benut hoe meer melk je kunt produceren. Geen geld meer uitgeven aan lucht en allerlei dure arbeid besparende investeringen dan maar een paar koeien minder het is toch waanzin dat de jonge gemiddeld boer 100000 euro per jaar naar de bank brengt hoeveel koeien moet je daar alleen al niet voor melkez

 • jeannettedekker1

  Ook ik ben zwaar tegenstander van Fosfaatrechten,het zet de blijvers op achterstand.. als ze een fosfaatplafond willen instellen buiten derogatie om,hadden ze dat op een andere manier moeten doen. GEEN nbWET vergunningen afgeven zonder eigen mestplaatsing,,,,aanscherpen van derogatie,,,,,geen Mestverwerking subsidieren,,,,export van mest tegengaan...en ga zo maar door.. dus melkveehouder heeft gelijk die Fosfaatrechten zijn ons door de strot geduwd..

 • melkveehouder .

  @farmer135. Ik zal je een vingerwijzing geven. Een boer met dit bedrijf wordt 8% gekort. Dat betekent voor 8 koeien fosfaatrechten kopen à €65.000,-. Dan moeten we jaarlijks 3 % groeien om de cash flow op peil te houden. Aldus ieder jaar rechten voor 3 koeien kopen à 25.000,-. Voor een niet-derogatiebedrijf staan daar enkel lagere mestafzetkosten per kuub tegenover. Als ik die €65.000,- op tien jaar afschrijf, dan zijn de jaarlijkse ‘derogatiekosten’ voor een bedrijf met 100 koeien ca. €30.000,- . Kun jij ( of iemand anders) me voorrekenen dat ik dit met de mestafzet jaarlijks bespaar? Als dit niemand lukt is het dan onredelijk om te stellen dat juist deze ( niet derogatie) bedrijven vooraan horen te staan bij enige vorm van compensatie? Dat is de kern van mijn betoog/vraag waar ik graag een gemotiveerd antwoord op krijg.

 • Alco

  Maar er staat ook duidelijk dat een uitbreider twee mogelijkheden heeft om dat te doen.
  1 Grond
  2 mestverwerking

 • Kletskoe

  Zolang de melkveehouderij beperkt zou groeien was dat mogelijk geweest. En dat is nu precies wat niet gebeurd is. En voor die situatie heeft de staatssecretaris in ieder geval in december 2013.duidelijk geschreven wat ze dan gaat doen: "Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke
  fosfaatproductie in enig jaar het plafond van 2002 overschrijdt, zijn nadere productiebegrenzende maatregelen aan de orde".

 • jeannettedekker1

  Kletskoe als heel nerderland minder koeien wil,dan zij dat zo.. het gaat hier om het feit dat de blijvende melkveehouders de stoppers moet uitkopen,en dat hoeft zijn Europese collega niet,, en dat betekent of stilstand of rechten kopen, allebij is dat voor de melkveehouders niet goed.

 • gjh

  ik wil mijn stal ook vol met gratis fosfaat rechten

 • kleine boer

  Kletskoek dus eerst dat noemen dan vergunningen afgeven met subsidies en ook weten hoeveel en daarna de rem erop en de stal leeg laten en dat alles in 2 -3jaar ....vergunning en bouwen duurd nog langer ...

 • jeannettedekker1

  Toen ze blz 8 schreven hadden ze even moeten bedenken dat het een oproep was voor velen om te pakken wat er nog te pakken was... daar hadden die wijsneuzen op moeten inspelen...REGEREN is immers vooruitzien...inplaats daarvan maatlatstallen bouwen ,,,,mestverwerking op poten zetten ,,,en mestexport promoten..

 • G. Peltjes

  @melkveehouder. Bij vervallen van derogatie gaat er voor 70 miljoen kg stikstof aan plaatsing ruimte verloren. Reken dat dan ook even uit wat dat betekent voor de mestafzet kosten.

 • kleine boer

  Bij vervallen van dero komt er te weinig mest op het gras en dus slechter kwaliteit gras dat is nog het grootste probleem als dero afvalt.

 • jeannettedekker1

  Mest hoort op de plek waar het geproduceerd word,,,hadden zeker toen ze blz 8 schreven nog nooit van duurzaam gehoord,,, eerst vele kilometers verplaatsen dan in stukjes ontleden en weer alle kanten op transporteren... nu gaat er geen dag voorbij of ze halen duurzaam voor de dag.... tot vervelens toe.

 • melkveehouder .

  @peltjes. Niet de vraag terug leggen. Reken jij me maar voor dat dit voor het voorbeeld bedrijf €30.000,- jaar oplevert.

 • G. Peltjes

  @melkveehouder. Ik stel jou een vraag. Er valt niets meer uit te rekenen als er 400.000 ha aan plaatsing ruimte weg valt.

 • piethermus1

  Ineens staan er brieven in kranten en schrijft Angela de Jong televisiecolumniste van het AD over huilende boeren https://www.bndestem.nl/show/huilende-boeren-op-tv-hoe-lang-nog~aa82c479/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web . Maar wat hier gebeurt, is al decennia aan de hand. Nu valt het dus ineens ook Angela de Jong op. Maar hoeveel van ons zijn er al niet gestopt of gaan nog (moeten) stoppen? Vaak ook boeren uit vergeten sectoren zoals witloftrek, championcultuur., etc.... Maar dat zijn kleine sectoren, Dus collega's uit die sectoren worden snel vergeten. Ook binnen de landbouw. Dat vind ik eigenlijk ook kwalijk. Wij boeren vergeten net zo makkelijk, als het anderen betreft. In die zin mis ik veel solidariteit ook bij onszelf. Vragen om compassie kan alleen maar als je het zelf ook kan geven. Eigenlijk vind ik hetgeen zij die dit in De Stentor doen stuitend. Zij vergeten hierbij alle andere boeren in sectoren in hun eendimensionale kijk. Deels zijn sommige van de ondertekenaars zelf mede de basis van het probleem geweest, waarin de sector beland is. Onoprechte krokodillentranen van sommigen.

 • kleine boer

  @Peltjes 70 milj kg delen door 42 kg =1.6 miljoen koeien minder? Maar ik denk dat ik verkeerd reken. Niet elk land word bemest dus er is ook plaatsingsruimte onbenut en als het bij te betalen bedrag stijgt word elk hoekje bemest hoorde je van boer Jos wel mest bijna hoofd inkomen ...

 • melkveehouder .

  @peltjes. Voor een niet-derogatieboer valt geen plaatsingsruimte weg, dat hoef ik dus niet mee te nemen. Wel zullen de afzetkosten per kuub mest stijgen. Mijn vraag was nou juist of iemand me kan voorrekenen dat dit (meer dan) €30.000,- extra kost voor het voorbeeldbedrijf.

 • jeannettedekker1

  Peltjes er had helemaal geen 400000 ha weg moeten vallen er had zelfs nog 100000 ha bij gemoeten voor alle grasland van niet derogatie bedrijven. Ze hadden de melkveewet aan moeten scherpen en geen stallen moeten laten bouwen zonder plaatsingsruimte,daar zijn alle boeren slachtoffer van.

 • G. Peltjes

  @melkveehouder. Mijns inziens word mestafzet onbetaalbaar bij wegvallen van derogatie. Betekent nog meer veehouders die zullen moeten stoppen. Fosfaat rechten zullen dan stuk goedkoper worden. Dat neem je niet mee in jouw voorbeeld berekening. Wat ik er mee wil zeggen is dat derogatie in ieders belang is.

 • egbert

  Lto doet niets maar dan ook helemaal niets die probeert alleen maar zoveel mogelijk leden binnen de poort te houden maar echt oplossingen zoeken zonder een ander te bekorten ho maar.
  Als je bij elk bedrijf die zich knelgeval vind op bedrijfsbezoek ging met alle papieren op tafel na een schriftelijke voorselectie dan verdwenen er heel veel net als met de i en r fraude.
  Dan wordt het beeld denk ik heel anders.
  Veel echte probleemgevallen hadden liever de stal vol gehad of overvol en nu 8% gekort om vervolgens krokodillentranen te huilen.
  Volgen de lto zat de groei na 1 april over gemiddeld de hele sector praktisch iedereen had paar gve meer .

 • jeannettedekker1

  En ik snap best dat we geen koe in de kont moeten kijken,maar ik zal blijven benadrukken dat de fout niet ligt bij welke melkveehouder ook.. wanbeleid en anders niks.

 • G. Peltjes

  @Jeannette. Dat ben ik helemaal met jou eens. Maar dat verandert niets aan de situatie waar we nu in verkeren. We zijn allemaal het slachtoffer van een stelletje stomme bestuurders.

 • melkveehouder .

  @peltjes. Als er veel veehouders moeten stoppen bij het wegvallen van de derogatie, dan komt er toch meer plaatsingruimte? Hoe kan het dan zijn dat de mestafzetkosten voor de niet-derogatiebedrijven onbetaalbaar wordt bij het wegvallen van derogatie?

 • G. Peltjes

  @melkveehouder. Die word weer betaalbaar nadat het onbetaalbaar was. Kortom als er weer evenwicht is. Maar jij bent het toch wel met mij eens dat bij wegvallen van derogatie de problemen nog veel groter worden voor de melkveehouderij in totaal?

 • Knelgeval betekent meestal een veelste grote hele luxestal we willen allemaal Wel een luxe stal daarom zijn we allemaal knelgeval

 • B. Heeren

  Derogatie is een grote flop om te zorgen dat de kringloopwijzer niet doorgaat. Met KRINGLOOP es er geen enkel probleem alle mest die de koeien van de melkveehouder produceert kan op eigen grond of op grond van maisaankoop terecht. Maar Den Haag en LTO willen daar niet aan .Alles is gewoon een gedrocht om de boeren weg te krijgen .mvg Theo Heeren

 • melkveehouder .

  @peltjes. Bij de les blijven. De vraag was af de problemen voor de niet-derogatie bedrijven groter werden na wegvallen van de derogatie. Het antwoord hierop is nee! Dat de problemen voor de melkveehouderij in zijn algemeen (80 % doet kennelijk mee aan derogatie) groter worden zou best kunnen op korte termijn. Maar dáár ging de hele discussie niet over, het ging over de niet-derogatiebedrijven

 • Bennie Stevelink

  Melkveehouder, dat ligt er maar aan wat voor soort niet-derogatieboer dat je bent. Als je een extensieve niet-derogatie-akkerbouw-melkveehouder bent zul je geen probleem hebben met het wegvallen van derogatie.
  Ben je echter een zeer intensieve niet-derogatieboer met volledige maisteelt dan zou je door het wegvallen van derogatie wel eens in grote problemen kunnen komen.
  Bij het wegvallen van derogatie gaan boeren massaal overschakelen op volledige maisteelt. Dat levert een BEX-voordeel op wat bijna gelijk is aan de extra plaatsingsruimte bij derogatie. Dit zal nooit en te nimmer geaccepteerd worden, dus komt er een wettelijk maximum aan de oppervlakte mais wat je mag telen. De doelstelling voor weidegang wordt niet gehaald dus komt er een wettelijk verplichte weidegang. De intensieve niet-derogatieboer kan zijn huidige bedrijfsvoering niet meer voortzetten.

 • Schraar

  Melkveehouder, bij het wegvallen van de derogatie verdwijnt er zo veel plaatsingsruimte dat een groot gedeelte van het mestoverschot NIET meer te plaatsen is. Het gaat dus niet eens meer over hoe duur mestafzet word, je word hem gewoon niet meer kwijt. Dit geld voor zowel koeien als varkensbedrijven met een mestoverschot. Dit houd in dat je de koeien of varkens die dit mestoverschot produceren gewoon niet meer mag houden, dus je stal gedeeltelijk leegdraaien, wellicht nog verder dan de korting van 8,3% die je nu gehad hebt.
  Geen derogatie is een ramp voor een groot deel van de Nederlandse boeren, zeker ook voor intensieve niet-derogatie bedrijven, maar daar kom je pas achter als hij er niet meer is.

 • Bennie Stevelink

  @J te V , ik heb die brief achter de link die jij geplaatst hebt gelezen.
  Wat mij vooral opvalt in die brief is de onvoorstelbare hypocrisie. Er wordt een hele lijst met eisen gesteld waar de toekomstige melkveehouderij aan moet voldoen:
  - weidegang
  -verhouding dier en grond
  -grondgebondenheid een vereiste
  -open cultuurlandschap
  -grondgebonden karakter versterken
  -beperken vervoersbewegingen
  -voorkomen van import van mineralen over de hele wereld
  -biodiversiteit

  Tegelijk wordt de mogelijkheid geboden om geheel grondloos te groeien op basis van mestverwerking. Grondloze groei betekent zeer intensieve bedrijven met volledige maisteelt. Dan heb je geen “open cultuurlandschap” meer. Geen weidegang. Geen grondgebondenheid. Aanvoer van voer op grote afstand, dus geen beperking van vervoersbewegingen.

  Kortom: een hele lijst met mooie doelen en tegelijk, beleidsmatig de deur open zetten voor precies het tegenovergestelde. Dat dit in een chaos moest eindigen had iedereen van tevoren kunnen zien aankomen.

 • schooteind1

  Beste Bennie,
  Bedrijven met veel mais hebben de laagste ecologische footprint, hetgeen tot uiting komt in de kringloopwijzer. Het beleid wat jij voorstaat werkt averechts als we het hebben over een duurzame veehouderij. Ook Friesland Campina maakt hiermee een historische fout. We zijn door de overheid gehouden aan de "akkoorden van Parijs". Dit betekent minder methaan, lach en ammoniak gas. Dat betekent minder gras en meer mais en andere graanachtigen in het rantsoen.
  De opmerking van jouw dat boeren hun mais van ver halen is onzin. Hier in het zuiden haalt idereen zijn mais in de directe omgeving. Is dus net zo goed grondgebonden. De volgende discussie die we gaan krijgen is het maximeren van het beregenen. De behoeft van mais is de helft in vergelijking tot gras als we het hebben over water. En wat te denken van de N behoefte. Ook de helft.

 • wmeulemanjr1

  Alles voor maar 2 jaar derogatie, iedereen heeft zich maar mooi bij de neus laten nemen!

 • gvleemingh1

  Koeien voeren met een RE-gehalte van 75 Gr per kilo droge stof ? Schooteind ?

 • melkveehouder .

  @schaar. Degene die het meeste betaalt voor de mestafzet wordt hem kwijt. Precies hetzelfde als dat degene die het meeste betaalt voor fosfaatrechten koper is. Ik heb nog niemand met concrete cijfers zien voorrekenen dat (ook in die omstandigheid) een niet-derogatiebedrijf beter af is met deze derogatie in combinatie met het rechtenstelsel. Dan wordt het moeilijk debatteren. Er worden alleen maar stellingen en aannames de lucht in gegooid en tegenvragen opgeworpen om het pijnpunt te omzeilen. Althans, daar lijkt het inmiddels wel op.

 • Bennie Stevelink

  @Schooteind, in de nieuwe regels voor grondgebondenheid wordt geëist dat minimaal 65% eiwit van eigen land wordt gehaald. Doel is oa om de aanvoer van soja zoveel mogelijk te beperken omdat juist soja een zeer hoge CO2 footprint heeft.
  Je moet niet alleen de milieubelasting tellen van wat je zelf teelt, maar ook de milieubelasting meetellen van alles wat je aanvoert.

 • Bennie Stevelink

  Ik neem aan @melkveehouder, dat jij over een mestvergister beschikt met héél veel subsidie. Als jij die subsidie nou eens niet zou krijgen hoe kom jij dan op een betaalbare manier van de mest af als er geen derogatie is? Jij wilt dus zonder derogatie boeren zonder mestvergister en subsidie op de mestmarkt laten concureren met boeren met een kruiwagen vol subsidie?

 • melkveehouder .

  Enkel en alleen om deze onzin van jou over een vergister de kop in te drukken reageer ik. Je bent zo verblind door je eigen mestafzetkosten dat je vergeet dat er bedrijven zijn die geen mest hoeven af te voeren. Vaak zijn dit de niet-derogatiebedrijven. De kern van mijn vraag was of het redelijk is dat deze dan fors meebetalen aan de mestafzet van anderen door de financiële gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel. Deze vraag wordt door jou omzeild. 60 reacties terug gaf iemand je de naam ‘derogatieprofiteur’. Ik heb je dat niet zien weerleggen!

 • piet p

  Zielig zootje zo langzamerhand . Bah!

 • Alco

  Trek samen ten strijde om de veroorzaker `de Overheid' verantwoordelijk te stellen.
  Ipv elkaar te beschimpen!

 • OoO

  iedreen moet in actie komen!!!!!

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, jij gebruikt een discussietruc die ik politici ook wel eens heb zien gebruiken. Een truc waar ik weinig symphatie voor heb.

  Jij doet net alsof je een vraag stelt, in werkelijkheid zet je een stelling neer, waar je vervolgens met een nep-vraag bevestiging voor probeert af te dwingen.
  Jouw stelling is dat er een één op één verband is tussen derogatie en productierechten: dat wij zonder derogatie geen productierechten zouden hebben. Daar koppel je een nep-vraag aan waar ik alleen ja of nee op mag antwoorden. Of ik nu ja of nee antwoord, in beide gevallen bevestig ik daarmee jouw stelling dat er een één op één verband is tussen derogatie en productierechten.
  Tot vervelens toe heb ik jou al uitgelegd dat er geen één op één verband is tussen derogatie en productierechten: dat we ook ZONDER derogatie productierechten zullen hebben. Jij bent zelf degene die dit harde feit steeds omzeilt door steeds weer terug te komen met jouw nep-vraag, wat in werkelijkheid een stelling is, waarvoor je van mij een bevestiging wilt afdwingen.

 • Schraar

  Ieder voor zich en God voor ons allen, of niet Melkveehouder?
  Varkenshouders komen op dit moment met de huidige plaatsingsruimte al amper van hun mest af, laat staan met het wegvallen van de derogatie. Dit komt door het steeds veder aanscherpen van de normen en de fraudebestrijding die (terecht) flink opgevoerd is. Hoe hoog de prijs ook wordt, een deel van de veehouders zullen hun mest bij het wegvallen van de derogatie niet meer kwijt raken en zwaar in de problemen komen.
  Dan kun jij wel denken dat dat jou niet overkomt, maar het blijft asociaal ten opzichte van al degenen die dat wel overkomt.
  Precies hetzelfde als met het afschaffen van de melkquotering: allemaal aan de kant, ruim baan voor mij want ik moet groeien. Dat er dan straks een hoop anderen af moeten vallen omdat er te veel melk is interesseert mij niet, als ik maar kan groeien. Helaas voor hen zijn nu juist de groeiers (of zij die hadden willen groeien) nu in de problemen gekomen.

 • melkveehouder .

  Nee Schraar, met jouw eerste opmerking ben ik het niet eens.. De rest van je verhaal geeft terecht aan waar de pijn zit en wie hiervoor de lasten draagt.En dat heb ik geprobeerd inzichtelijk te maken. Ook hield ik er al rekening mee dat ik flink tegengas zou krijgen, de boodschapper wordt immers altijd vermoord. Maar me hiervoor als asociaal betitelen gaat wel erg ver. Ik ben je desondanks dank verschuldigd dat jij keurig aangeeft wie er wél belang heeft bij de derogatie. En dat is zeker niet de melkveehouder die niet meedoet aan derogatie. Annie weet dat ook wel. Hiermee sluit ik nu af.

 • kleine boer

  @melkveehouder zolang er geen tegen berekening komt heb je gewoon gelijk. Ik had ook al lang van een tegenstander een berekening verwacht om je de mond te snoeren maar die is er nog steeds niet. Of ik heb m gemist. Het weer om in het seizoen vroeg of laat doet meer aan het kwijt worden van varkensmest als de derogatie ook wil de akkerbouwer nu liever rundvee mest dat doet geen goed aan afzet varkensmest en de akkerbouwer kent geen derogatie

 • melkveehouder .

  @Dank je wel kleine boer. Ik heb deze discussie met opzet uitgelokt om aan te tonen waar het gaat wringen als derogatieboeren gecompenseerd gaan worden terwijl de niet-derogatieboeren 8% gekort zijn. Ik gun iedereen het beste maar wil niet bestolen worden.

 • Bennie Stevelink

  Zowel derogatieboeren als niet-derogatieboeren zijn niet gekort als ze grondgebonden zijn.

 • kleine boer

  Ik mis Alco hier die heeft vaak heldere kijk erop en is niet kinderachtig in zijn argumenten en geeft ook gewoon toe als later blijkt dat het anders is als ie dacht zo was Bennie voorheen ook maar is erg veranderd sinds tijdje das jammer komt mis door zijn grupstal uitspraak dat heeft mij toen iig diep geraakt neem hem dat nog steeds kwalijk ieder boert zoals ie boert en slechte zijn er niet veel en meningen mogen verschillen maar wijzen naar elkaar hoort niet.

 • ltenvoorde1

 • Firma Vellenga

  Kunnen we de boeren die voor dit jaar geen derogatie aanvragen de 8 procent niet terug geven? Dan is het aan de boer welke keuze dat hij gaat maken. Voelt het misschien iets minder onrechtvaardig.

 • farmerbn

  Als boer uit het buitenland zie ik gewoon hoe de Nederlandse veeboer uitgespeeld werd. Europese boeren zagen hun melkprijs zakken doordat de Nederlanders fors meer gingen produceren na het afschaffen van het melkquotum. De andere landen wilden graag een beperking en dreigden met het verliezen van de derogatie voor Nederland. Jullie hadden die derogatie moeten opgeven zodat er geen fosfaatrechten hoefden te komen. Al het leed en al het geld wat de huidige situatie kost had niet gehoeven. Gewoon mest verwerken en in de fik steken. De as op het land gooien als kunstmest en klaar was kees. Gee chantage als de derogatie, geen fosfaatrechten, geen 8.3% inleveren , geen lege stallen , geen problemen met investeren in lucht enz. Nederlandse boeren hebben zich laten piepelen.

 • melkveehouder .

  @farmerbn. Jij weet tenminste hoe het echt in elkaar steekt en hoe de hazen zijn gelopen!

 • koestal

  LTO heeft de ogen al lang gesloten voor familiebedrijven.

Laad alle reacties (73)

Of registreer je om te kunnen reageren.